Паневритмия Фейсбук група - ПАНЕВРИТМИЯТА НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

Паневритмия
(след 13-то упражнение партньорите във всяка
двойка си разменят местата)Слънчеви лъчи


Пентаграм
(Движението на всеки Пентаграм e oколо центъра, посока обратна на часовата стрелка.)- Слушай музиката на Паневритмията он-лайн


- Гледай филм за Паневритмията он-лайн


1.Какво е Паневритмия?
Паневритмията е сакрален танц, който съчетава в себе си движения , музика и текст. Изпълнителите се движат в кръг по двойки и следват ритъма на създадените за целта мелодии. Значението на този танц намираме в етимологията на думата Паневритмия- всеобщ космичен ритъм. Създаден на базата на движението на небесните тела (планети, звезди), този танц има три части:
- Паневритмия ,състои се от 28 упражнения
- Слънчеви лъчи ( 12 лъчи по 6 двойки + външен кръг )
- Пентаграм ( всеки пентаграм по 5 двойки )
Oбщо времетраене на Паневритмията е около 1 час. В Паневритмията участвуват неограничен брой участници. Музиката се изпълнява от разнообразен инструментариум. Предимство има цигулката – най-близкият до човешкия глас изразител на мелодията.


2. Кога и къде се изпълнява Паневритмията?
Паневритмията се изпълнява от 22 март до 22 септември рано сутрин, сред природата. Там чистият въздух и светлината свободно влизат в човешкото тяло и го обновяват. От първите дни на пролетта до края на лятото енергиите, които действат в природата са положителни. По това време изпълнението на Паневритмията съсдава условия човек да влезе във връзка с тях и да се ползува от силата им.
Паневритмията може да се изпълнява и през останалите дни на годината, но тогава ефектът е по-малък.

3. Въздействие на Паневритмията?
Въздействие върху физическото състояние.
Под въздействието на ритмичната двигателна активност се повишава издръжливостта, гъвкавостта и силата на тялото. По време на игра се включват всички групи мускули и равномерно се натоварват горните и долни крайници. Играта на открито, на чист въздух и плавното дълбоко дишане подобряват кръвообращението Това има лечебен ефект върху дихателната система и нормализира циркулацията на кръвта. Подобрява се мускулния тонус, тренираността на организма и кръвооросяването, което облекчава работата на сърцето.

Въздействие върху психическото и душевно състояние.
Овладяването на координацията в движенията подобрява способността за концентрация и осигурява устойчивост на вниманието. Обогатяват се познавателните процеси за образно и позитивно мислене, за емоционално преживяване под въздействието на музиката и текста на отделните упражнения. Възприятията и представите стават по-пълни. Усъвършенства се мисловният процес. Груповото изпълнение възпитава редица качества на личността - умение за включване в общ ритъм, сътрудничество и взаимна подкрепа. Развива се стремеж към доброжелателност, общуване и позитивно отношение към околните и живота. Усещането за обща хармония има положителен психо-физиологически ефект върху развитието на участниците.

Връзка с природата.
Изпълнението на Паневритмията сред природата развива способност за положителна връзка с нея и за преживяване красотата на природните явления. По този начин Паневритмията спомага за екологичното възпитание на участниците.

4. Къде можем да се научим да играем Паневритмия?
- Информация за учителите по Паневритмия можете да намерите тук.


5. От къде можем да си купим аудио и видео касети с Паневритмията?
ИЗДАТЕЛСТВО "БЯЛО БРАТСТВО"
ул. “Ген. Щерю Атанасов” 6, София 1113
тел.: 02/9634313
тел.: 02/866 89 55
Е-mail: izdatelstvo@beinsadouno.org

6. Паневритмията по света
Индия даде на света йога , Япония - джудо и айкидо , Китай - тай-чи и у-шу , а България даде на света Паневритмията , единстена по рода си ситема за духовно и физическо усъвършенстване. Още по времето на Учителя идват хора от различни краища на света да учат този танц . Ето какво казва професорът от Тулузкия Университет Алфред Лемоние прес 1939 год. в София: " В нашите неспокойни, механизирани западни страни, в нашите изкуствени и тъжни градове, музиката и паневритмията са най-доброто средство за засилване на духа и обединението на душите."

Днес има групи за изучаване и практикуване на Паневритмията по цял свят.
- Паневритмията по света - видео.


Интернет страници посветени на Паневритмията:

 • Kомисия по Паневритмия на Общество Бяло Братство - http://panevritmia.info/
 • Паневритмия в САЩ - http://www.paneurhythmy.us/


  Уроци по Паневритмия- от www.panevritmia.info  8. Учителят за Паневритмията format pdf (8.1 Mb)
  Откъс от книгата "Акордиране на човешката душа" том II
  Издателство "Бяло Братство" 2000 г.  9.Снимки

  Паневритмия на Рила

  Паневритмия във Франция  10.Текстове от www.dobroto.org

 • Асинета, "Паневритмия". София, 1935.
  Съдържа първоначален вариант на текстовете на паневритмията и текстове на още четири други песни.
 • Беинса Дуно. "Паневритмия". София, 1938.
  Съдържа принципи на паневритмията, описание на движенията и музика за две цигулки.
 • "Паневритмия - песни на хармоничните движения". София, 1941.
  Съдържа теоретични основи на паневритмията и музика с текст.
 • "Слънчеви лъчи - музика, движения и говор от Учителя". София, 1942.
  Съдържа принципи, музика с текст и описание на движенията на упражнението "Слънчеви лъчи".

  Заглавие изпълнява слушай изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 20 сек. преди всяко упражнение, звънче.

  Симеон Симеонов слушай

  изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 20 сек. преди всяко упражнение, звънче.

  запис на Рила , 2003г. слушай изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 8 сек. преди всяко упражнение, няма звънче

  запис на Филип Стоицев слушай изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 12 сек. преди всяко упражнение, звънче

  Йоана и Божидар слушай изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 25 сек. преди всяко упражнение, звънче

  запис от Бразилия слушай изтегли

  Паневритмия за игра

  Пауза от 10 сек. преди всяко упражнение. Първите 10 упражнения винаги започват на десен крак.

  Петър Ганев и Тонка Петрова слушай изтегли