Автор Тема: ДУХОВЕН НАРЯД ВЪВ ВРЪЗКА С РОЖДЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ  (Прочетена 1633 пъти)

Неактивен admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 672
  • Профил
  • http://www.bratstvoto.net
  • Ел. поща
НАРЯД ЗА 12 ЮЛИ 2014, ПЕТРОВДЕН

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ

НАЧАЛО 6 ЧАСА


1. Добрата молитва
2. Песен „Бог е Любов“
3. Молитва на свещенната чистота
4. Песен "Духът Божи"
5. Формула:

Няма любов като Божията Любов,
само Божията Любов е Любов.
Няма мъдрост като Божията Мъдрост,
само Божията Мъдрост е Мъдрост.
Няма истина като Божията Истина,
само Божията Истина е Истина.
Няма правда като Божията Правда,
само Божията Правда е Правда.
Няма добродетел като Божията Добродетел,
само Божията Добродетел е Добродетел.
Няма слава като Христовата Слава,
само Христовата Слава е Слава Божия.
Няма сила като Силата на Духа,
само Силата на Духа е Сила Божия.
6. Песен „Фир фюр фен“
7. Молитва на избраните
8. Прочит от Евангелията:

Матей 23:8-12

Марк 4:14-20

Лука 4:18-22

Йоан 15:7-8
 9. Беседа: „Ново раждане“
10. Молитва „Мисията на Учителя“
11. Песен „Поздрав на Учителя“
12. Молитва „Отче наш“
13. Песен „Химн на великата душа“
14. Формулата на Братството: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов“ /три пъти/

Неактивен admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 672
  • Профил
  • http://www.bratstvoto.net
  • Ел. поща
ГОЛЯМА СМЕ СИЛА.ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ БОРИМ С ЧИСЛОТО 14...

Неактивен admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 672
  • Профил
  • http://www.bratstvoto.net
  • Ел. поща
A това е нашето предложение за духовен наряд:
1.Вехади /песен/ - http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Vehadi.mp3
 2. Формула:
Ученикът трябва да има
Сърце чисто като кристал,
Ум светъл като Слънцето,
Душа обширна като Вселената,
Дух мощен като Бога и едно с Бога! (три пъти)
3. Махар Бену Аба /песен /- http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Mahar_Benu_Aba.mp3
 4. Добрата молитва - http://triangle.bg/books/reference.2004/prayers-good.html
 5.Текстове от Библията
35 Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния; защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите.
36 И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.
37 Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете;
38 давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви; защото, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. /Лука 6: 35-38/

1 А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.
2 И като отвори устата Си, поучаваше ги, като казваше:
3 Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство.
4 Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
5 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
6 Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
7 Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.
10 Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
11 Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мене;
12 Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. /Матей 5: 1-12 /

25 И като Го намериха от другата страна на езерото, Му казаха: Учителю, кога си дошъл тук?
26 Исус им отговори: Истина, истина ви казвам: Търсите Ме, не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте.
27 Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.
28 Затова те Му казаха: Какво да направим, за да вършим Божиите дела?
29 Исус им отговори: Това е Божието дело - да повярвате в Този, Когото Той е изпратил.
 / Йоан 6: 25-29 /

8 Но вие не наричайте себе си учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя.
9 И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец - Небесният.
10 Не наричайте себе си и наставници, защото Един е вашият Наставник - Христос.
11 А по-големият между вас нека ви бъде служител.
12 А който възвисява себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси. / Матей 23:8-12 /

 6. Беседа- http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b18/12071923.htm
 7. Бог е Любов /песен/- https://www.youtube.com/watch?v=4fxKO6Kk7J0
 8.Формула: В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа / три пъти /
9. Духът Божи /песен/- http://www.bratstvoto.net/music/pesni/The_Holy_Ghost.mp3
 10. Отче наш /молитва/- http://triangle.bg/books/prayer-book.1995/prayer-1.html
 11. На Учителя /песен/ - https://www.youtube.com/watch?v=SsY752U0VDo
 12 Формулата „Нека Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя.“ /три пъти /

Неактивен admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 672
  • Профил
  • http://www.bratstvoto.net
  • Ел. поща
Решихме нашият духовен наряд да бъде на 11.07.2014 г.
Създадох и събитие във фейсбук: https://www.facebook.com/events/258885624309099/