Автор Тема: Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение  (Прочетена 9161 пъти)

Неактивен Васил Василев

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 114
  • Профил
  • Ел. поща
Темата 2012 е особено нашумяла и като че ли изключително актуална днес. Това, което изглежда е безспорно, е че една древна цивилизация е разработила специфичен и изключително точен календар и е подреждала изцяло живота си според него; маите се превърнали в "роби на календара си":
Цитат
През 1910 г. Баудич систематизира знанията на маите по аритметика, астрономия, земеделие и скотовъдство, а Спинден в статията си "Древните цивилизации на Мексико", излязла през 1922 г., дава смисъл на йероглифите, отнасящи се до дни и месеци, четирите посоки на света, годишните времена, главните им богове, Слънцето, Луната и петте планети, видими с просто око... Най-после през 1952 г. руският етнолог Кнорозов установява всички правила за разчитане писмото на маите и с методите, приложени от него, биват разчетени не само трите ръкописа, но и многобройните надписи... Учените с изненада констатирали, че съдържанието на всички писмени паметници е предимно астрономическо... Маите превърнали своя календар в своего рода религиозен фетиш, а самите те станали негови роби.

Източник

Наскоро тук беше публикувана лекция на К. Златев по темата . В началото на лекцията се изказва твърдението, че за всеки духовно насочен човек 2012 има определено и важно значение, т.е. че всеки духовен човек приема 2012 г. като преломна точка в (духовното) развитие на земната цивилизация. А материално насоченото съзнание съответно неглижира посочената година. От казаното излиза, че признаването на изключителната важност на тематиката "2012" се превръща в своего роля вододел между материално и духовно ориентираните ни братя и сестри.

Аз лично изразявам малко по-друга, всъщност напълно противоположна позиция, а именно: дълбоко духовният човек, също както дълбоко материалният, следва да неглижира тематиката. Какви са моите аргументи:

1) На първо място, Словото на Учителя, в частност беседата  Живите закони на добродетелите, OOK, 10.03.1926 - моля прочетете посочения постинг.

2) Създаването на сили на привличане към духовните кръгове и движения с краткросрочна насоченост.
На пръв поглед каузата на духовността печели от "манията 2012" - все повече хора осъзнават, че е крайно време да направят нещо, и започват да го правят според нивото на съзнанието си. Обърнете внимание обаче на един характерен кадър от филма"2012": будистки монах, в молитвена поза, изправен срещу помитащата го стихия. Какво е внушението тук? "Вековната духовна мъдрост е безсилна". Дълбоката духовност е тази с дългосрочна перспектива и поглед към бъдещето. "Истерията 2012" ще стимулира мнозина да предпочетат духовни школи със значително по-краткосрочен времеви хоризонт, за сметка на дългосрочните такива. Съществуват множество духовни кръгове, специално създадени по повод 2012 г. С други думи, очертава се едно засилване на влиянието на "плитката" и намаляване на влиянието на"дълбоката" духовност. Дори известна част от последователите на "дълбоките" духовни школи вероятно са (и ще бъдат) привлечени към "по-плитките" такива.
А дълбоката, истинската духовност като цяло вероятно ще загуби - както част от последователите си, така и част от вътрешния си импулс, от концентрацията си. Разбира се, на това явление би могло да се гледа и като на вид изпитание, което впоследствие ще направи дълбоката духовност още по-силна.

3) Ирационалността.
Някои казват, че 2012 не внушава страх, а само една загриженост. А може би за част от духовно настроените хора 2012 внушава радост и надежда. И дано да е наистина така. Но ако гледаме филма по темата, страхът е преобладаваща емоция там. Разбира се, това е само едно художествено произведение. Въпреки това, дори идеята за 2012 да ни внушава радост, то тук говорим за една ирационална радост, за едно ирационално изживяване. Тази ирационална основа, подкрепена от чувства на на страх и несигурност, които неминуемо ще възникнат в част от хората, в част от нас, това определено НЕ Е включено в списъка на методите на Бялото Братство. От ученика се изисква спокойствие, стабилност, самообладание и разумност. Ще си позволя да цитирам част от постинга си по темата:


Цитат
Освободете мозъка си от ежедневните новини на вестниците. Вестникарските съобщения оставяйте за хора, чийто мозък не е зает с по-високи интереси. Четете ли вестници, спирайте се върху хубавите неща от тях, както пчелите събират сладките сокове от цветята. Във вестниците има и хубави статии, които заслужават да бъдат четени. Всичко останало, било по вестниците, било в други книги, оставяйте вън от вашето внимание, защото тези неща нарушават мира и равновесието на човека, развалят общото му разположение, а понякога даже и от Бога го отдалечават.

Живите закони на добродетелите, OOK, 10.03.1926

Всеки, който поставя важността на физическото си оцеляване и страха от неизвестностите над вярата и упованието си в Бога, става лесна играчка в ръцете на силите, боравещи със средствата за масово осведомяване. Сили, враждебни на правилното ни духовно развитие

С настоящото бих желал да поставя един необходим контрапункт по темата, възстановявайки необходимия за всеки разумен подход баланс. Взаимно притивоположните на моменти възгледи предоставят възможност човек да се упражни в своята толерантност и приемане. А разумността (рационалността) е неделим атрибут на новата дълбока духовност, на Новото учение.

« Последна редакция: март 05, 2010, 11:25:44 am от vasil »

Неактивен kosjo11

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 1
  • Профил
  • Ел. поща
Както и по всеки друг въпрос, и темата "2012 година" предоставя възможност на всеки да изрази свободно мнението си. Гледните точки са различни, очакваното събитие е едно, но то би могло да се осъществи в неограничен брой варианти. Определянето на очакването и подготовката за евентуалния еволюционен скок в края на 2012 г. като "мания" или "истерия" изглежда, меко казано, безотговорно. Подобна позиция противоречи и на цитатите от Учителя Беинса Дуно, приведени от автора, и на тяхното тълкувание. Противоречието е по отношение на духа на цитираното Слово, което справедливо ни насочва към спокойствие, толерантност и търсене на доброто. А квалификации от рода на "мания" и "истерия" нямат нищо общо с подобна насоченост на търсенията.
Темата "2012" година е твърде обширна, за да бъде обхваната само в една лекция или дори в специализирано изследване. Много по-лесно е да критикуваш отстрани, привеждайки избирателно цитати от едно автентично Слово, отколкото да систематизираш огромната по обем информация и да я представиш в достъпен за максимално широка аудитория вид.
Маите със сигурност никога не са били "роби на календара си". Напротив, тяхната мъдрост и прозорливост са преминали през вековете, за да хвърлят светлина и по нашия път към предстоящото планетарно изпитание. Всеки е в правото си да си затвори очите, да си зарови главата в пясъка или пък да се обяви за твърде извисен в духовно отношение, така че от позициите на своята висота да "неглижира" бъдещето, което би могло да промени съдбата на човечеството.
Според мен разделянето на духовните школи би трябвало да става не по степен на "плиткост" или "дълбочина", а в съответствие с автентичността на редакцията на Божественото учение, която лежи в основата на тяхното съществуване и дейност. Ако една школа, претендираща да бъде духовна, отстоява единствено краткосрочни интереси, тя не е нищо повече от имитация на истинска школа.
Авторът на текста не е постигнал "необходимия контрапункт по темата" и с разсъжденитя си относно ирационалността. Позоваването на филма "2012" няма нищо общо с моята лекция, още по-малко с езотеричния пласт на очакваните трансформации, а само с холивудската деформирана представа за сензационност. Такава аргументация буди единствено тъжна усмивка.
Целта на пробудените хора, които се стремят да информират всички останали за това, какво може да се случи в края на 2012 г., далеч не е да ги изплашат до смърт, а да ги подтикнат към конкретни действия по пътя на духовното израстване. В тези усилия няма нищо ирационално. Те са плод единствено на мотивацията да се постараем да бъдем полезни на онези, които все още не са осъзнали сериозността на създадената върху нашата планета ситуация. Защото каквото и да се случи през декември 2012 г., то ще бъде отражение на съвкупното битие, което всички ние сме създали чрез неправилно насочената си въплътена свободна воля.
Важно е да освободим "мозъка си от ежедневните новини по вестниците". Още по-важно е обаче да не го задръстваме с наукообразни мъдрувания, претенциозно издигнати в ранг на "разумност (рационалност)".
Константин Златев

Неактивен Васил Василев

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 114
  • Профил
  • Ел. поща
... Гледните точки са различни, очакваното събитие е едно, но то би могло да се осъществи в неограничен брой варианти. Определянето на очакването и подготовката за евентуалния еволюционен скок в края на 2012 г. като "мания" или "истерия" изглежда, меко казано, безотговорно. ...

Гледните точки се различават именно по това - дали и доколко очакват събитие "2012" - дефинирано като скокообразна духовна трансформация. Значи, очакваното събитие не е едно, а в рамките на едното схващане се очаква събитие, в рамките на другото - не. Убеден съм, че свободното споделяне може да бъде единствено полезно, а другото е жертване на Истината в името на социалния комфорт. Дали наистина съм успял в амбицията си да поставя контрапунт е въпрос, на който читателите следва сами да отговорят.

Контрапункта на моето мнение е именно в това: показвам, че има инстинска духовност, за която темата "2012" не е съществена и дори е в известен смисъл вредна. Това не означава, че не съществува друга също определена и също истинска духовност, за която "2012" е от съдбоносна важност. Аз обаче не споделям нейните доводи и го заявявам категорично и пределно ясно.

Мисля, че този, кото успее да разбере противоположната гледна точка, печели - издига се на базата на постигнатия синтез. Този, който не успее, се самоизолира и губи шанс за разширяване на съзнанието си - нищо повече. Борбата на авторитети е на твърде елементарно ниво; тя няма място в областта на духовното търсене, която предполага равнопоставеност и толерантност. В това поле има място само сървенованието на идеи и обективния стремеж към Истина от нивото на съзнание, на което всеки се намира.

Радвам се, че мнението ми е предизвикало таква силна реакция - бих бил разочарован, ако не беше. Уважавам изключително много К. Златев и приносите му, затова съм и малко натъжен от неговите категорични квалификации - индикатор за вероятна липса на разбиране. Оставам обаче приоритетно верен на себе си и на виждането си за Истина. Както казах по-горе, разнообразието в позииите е добро упражнение по мислене, толерантност и приемане :)
« Последна редакция: март 30, 2010, 06:24:07 am от vasil »

Неактивен Никола Дамянов

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 112
  • Профил
Никога на глава от населението не е имало толкова много натрупани  предмети, за които не сме разбрали окултният им смисъл (защо са ни дадени!). Изобщо, с една дума - "загниващо общество" сме, и това, навярно скоро ще се поправи... Тоест ще се даде нов шанс на загниващите ученици да се "рестартират" (защо не и на друга планета?), а на останалите Ученици - да продължат напред и нагоре. Поне така си мисля...и съм много оптимистично настроен в тази насока! :)


@Никола:
Ако под "скоро ще се поправи" имаш предвид датата 2012, бих те нарекъл оптимист :) Аз по-скоро очаквампроцес в продължение на 1-2 столетия поне.Това мнение на Васко ме накара да се замисля върху това, какъв оптимист съм по отношение на идващата 2012 година.
Нека да си спомним "рестарта" от времената на Содом и Гомор, примерно от тук http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
Нещата не са ли аналогични? Навред е пълно с "нечестиви и грешни пред Господа" хора.
Порнография.
Меркантилност.
Лицемелие.
Егоизъм.
Всичко се купува...и се измерва с пари.
Според мен положението е много по-тежко от онези времена,...не мислите ли ?
Аз дори и един Лот не виждам, заради който Бог да се застъпи,... и за да не направи от Земята една плескавица.
Може и да бъркам ?!? Помогнете ...Дайте пример ?

Въпрос - някой има ли около себе си пример за аналог на Лот или поне някаква двойка мъж и жена (семейство!), заради които Бог би отложил рестарта със стотина години например?
Как бихте вие ЛИЧНО мотивирали Бог, ако хипотетично предположим, че това е възможно?

Нека всеки да каже (разкаже) за точен пример, ако може,...защото аз от една седмица се изчерпах и не мога да открия и измисля нищо. Мотиви за отлагане на "рестарта" нямам.

Поздрави.

 

« Последна редакция: март 30, 2010, 08:21:27 am от Никола Дамянов »

Неактивен Ирина - Horus

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 26
  • Профил
  • "Център Хорус - Horus"
  • Ел. поща

Според мен положението е много по-тежко от онези времена,...не мислите ли ?
Аз дори и един Лот не виждам, заради който Бог да се застъпи,
... и за да не направи от Земята една плескавица.
Може и да бъркам ?!? Помогнете ...Дайте пример ?„Като ви наблюдавам, виждам, че някои идват при мен с единствената цел да им разкрия известни тайни. Хиляди години още ще стоят при мене, няма да им открия нищо. Защо? Защото още не са готови за това знание. После се оплакват, че не съм погледнал както трябва. Как ще ги погледна както те искат, когато се опитват да ме лъжат! „Учителя не се отнася добре с мене.” Как ще се отнася добре, когато тъпчеш Истината с краката си? Какво отношение мога да имам към оня, който осквернява с ума си Божественото знание, а със сърцето си опетнява Любовта към Бога? Това се отнася за всекиго от вас, никого не изключвам. Между вас няма нито един истински праведен човек.”
„Българската душа”, С.2000, стр.298.

Неактивен aneta

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 117
  • Профил
някой има ли около себе си пример за аналог на Лот или поне някаква двойка мъж и жена (семейство!), заради които Бог би отложил рестарта със стотина години например?
Как бихте вие ЛИЧНО мотивирали Бог, ако хипотетично предположим, че това е възможно?

Има дни, когато ми се е струвало, че е така. Че светът се нуждае наистина от „рестарт”. Но са били временни и свързани с моментното ми настроение, а не с дълбочината на убежденията ми.

Истинското ми мнение по този въпрос е следното. Първо Лот е имал много лека задача - да избере май 10 безгрешни човека от Содом, за Гомор не знам? Това е по отношение на Библията и сравнението, което прави Никола със събития станали преди хиляди години. Не знам доколко аналогията е подходяща за сегашната епоха? :)

Никола разчита на пишещите в сайтовете – братството, Портала и др. Сайтове предимно обсъждащи духовното развитие, учението на Учителя. Идеята е, че тук пишат изключително духовни хора, които може би познават и други съзнателни хора...

Изброените грехове:

Цитат
Порнография.
Меркантилност.
Лицемерие.
Егоизъм.
Всичко се купува...и се измерва с пари.
са доста общи. Има много хора които не са подвластни на тези грехове – познавам такива: роднини, съседи, приятели. Конкретни примери с други хора в интернет не давам. Това си ми е принцип. Не на всеки му е приятно някой да говори за него из форумите. :)

Но най-големият грях според Никола е човек да се продаде за пари. И по-точно да си продаде вярата. Тук вече става много сложно за отговор. Може да се продаде вяра, ако я има. Някои хора са си атеисти, но въпреки това не са подвластни на содомските грехове заради които Господ е затрил Содом и Гомор.

Така, че аз познавам много честни, почтени хора. И вярващи, и невярващи. А праведните са съвсем друго нещо. Не вярвам Господ да „направи от Земята една плескавица” защото нямало праведни...?

Затова имам два конкретни въпроса към Никола:
-   Първо каква е дефиницията му за ПРАВЕДЕН човек?
-   Второ – трябва ли да се даде „рестарт” на човечеството и Земята, ако няма праведни (според критериите за такива – дадени като отговор на първия ми въпрос)?


Поздрави и светъл ден на всички! :)

Неактивен Никола Дамянов

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 112
  • Профил
Здравейте!

Вчера писах едно дълго мнение по темата, а днес видях, че има допълнителни мнения...Все пак нещата са сходни и надявам се, че Анета няма да се разсърди, ако и отговоря косвено с вече написаният пост, а тези дни може би ще отговоря и конкретно. Ето какво написах вчера...

Цитата на Ирина не е съвсем точен от гледна точка на това, че той подкрепя тезата за наличие само на "нечестиви и грешни пред Господа" хора. Причина да мисля така е изречението казано от Учителя - "Това се отнася за всекиго от вас, никого не изключвам", което предполага, че казаното е било по отношение на група хора, които са се намирали по онова време вероятно на Изгрева. От спомените могат да се извадят много примери за самозабравили се "духовни" ученици, за които Учителя казва също - "Аз ви считам като хора, като ученици на една школа, но не и като хора убедени, които имат вяра.За мнозина от вас се изискват две, три или четири прераждания още, за да разберете това, което сега ви говоря и да разберете, как трябва да се постъпва." ( любим цитат из Беседа  "Най-малката любов")  :)
Определено подобни цитати са по-скоро персонализирани и не бива да вадим обобщаващи заключения от тях...
В този ред на мисли нека да сме по-позитивно настроени и оптимисти, че има хора като Лот около нас,...или поне на мен така ми се иска да е! Така че аз продължавам да ровя и анализирам в тази насока. Почти всеки ден го правя, но за сега - без особен резултат.

Много съм благодарен и на едно мнение по скайпа, където се даде и различна гледна точка. Ето част от него:
"Казваш, че не си видял никакъв светъл пример около себе си...Я се огледай по-добре. Само трябва да свалиш малко „летвата”. Аз пример не се наемам да давам, но мога да кажа – има много такива хора, заради които да се отложи рестартът на Земята и да не стане на плескавица. После на Земята освен хора, живеят и животни, и растения. Те с какво са съгрешили, че да бъдат „отсвирени” покрай нас?"
Доста мислих и върху тази теза, но изводите, които си направих отново потвръждават необходимостта от рестарт.
Конкретно  (от зад напред) - "отсирването" на невинни същества (без разум!), може и да не стане, а може и частично да стане. Божа работа! В същност цялата жива и нежива Природа и баланса в нея, има смисъл само тогава, когато се проявява нейният "венец" - разумният Човек. Само с духовното повдигане на Него и сливането му с Първоизточника се получава завършеност на целият цикъл...От това следва и библейските твърдения, че всичко се подчинява на Човека и е в негова услуга. Да не задълбаваме обаче в тази насока.

Друго от това мнение - Нужно ли е да се вдигне "летвата" толкова високо като търсим Лотове? - Безспорно това е необходимо, защото това са единици, а населението на Земята е над 7 милиарда. Навярно чрез тези единици (праведни!) Бог ще "види" и ще се убеди, че системата работи (има производителност) и така Той ще има мотив за отлагане на рестарта...В противен случай какъв е смисъла? Един блокирана и неработеща компютърна система с какво може да ви е полезена, дори и да имате неограничено време да я наблюдавате? Ясно е, че компютъра сам не може да се оправи, а и единствено нещата могат да станат по зле с времето - да изгори от пренапрежения, например или да се блокира още повече. Рестарта си е неминуем и необходим!  :)

Всъщност къде е най-големият проблем? - Май всичко се върти около факта, че всичко е подвластно на парите. Колко хубаво го е казал Учителя - "Ако искаш да убиеш една духовност дай и пари!" Значи парите превръщат населението на Земята е едно "загниващо общество" като цяло, което се развива единствено под напора на пазарната икономика (конкуренция, потребление, пазари...), чрез която гниенето се ускорява неимоверно много. А нима един загниващ плод, скъсал връзката си с дървото, може да се очаква да расте и да се развива? Каква полза от такъв плод?
Пари, свръх потребление, ненаситност, алчност...  ОК! Да предположим, че има хора, които искат да са добри, духовни, съзнателни (безспорно има много желаещи в тази насока!), НО реално те могат ли да имат някаква реализация в плановете си? Тежката и безкомпромисна материална действителност, смазва всяка духовност, още при опита за нейното покълване. Как да се "самороди" човек тогава, за което говорихме в мислите за деня? При такава обстановка може да се създава само бутафорна духовност, която още повече подпомага процеса на гниене в обществото (секти, религии, крайности, отричане, заклеймяване, омраза...). В какво да вярва "обикновения" човек? Каква вяра да изповядва?
В този ред на мисли дайте пример с духовни групи, водачи, личности, които не биха се изкушили от парите? Внимавайте и обмислете добре примерите, ако имате! Навярно има много хора които смятат, че те не са подвластни на парите, но да не забравяме, че "пътя към ада е постлан с добри намерения"...За 15 години съм се запознал със толкова много изповядващи различни вярвания хора, но сега като разлиствам времето назад - не мога да намеря нито един, който да не може да се изкуши с пари. От друга страна можем да споменем, че най-големите престъпления срещу човечеството от кръстоносните походи до днешните въоръжени конфликти, са били винаги "в името на човека", "за слава божия" или за какво ли не други "хуманни" съображения, а в основата са единствено парите. Тъжна работа!
Как тогава можеш да намериш Лот, който да каже на разярената тълпа "мърсувайте с дъщеря ми, оставете Божите служители!"? КАК?...Да не говорим, че повечето семейства са се окичили с по един мамино-татков глезанко, който не само не биха дали на тълпата, ами биха убили с камъни Божия Ангел, ако е "в името и за доброто на детето".  

Друг съществен момент е, дали някой може да разпознае Божи служител, тоест праведен като Лот, например? Разпознаване, критерии за истинност...кой ти мисли за подобни неща тук и сега?!? Песимизма ми в тази насока стана много голям след като прочетох едно нещо... В тази връзка, за пример погледнете темата на Анета от Портала - "Разпознаване на жив Учител". На конкретен въпрос за критериите... - може да видите всякакви оправдания, философстване и раздумки. Нищо конкретно, изпитано и мотивирано, но това не е упрек! В никакъв случай не е упрек! Тема за размисъл е - тоест ясно е, че просто хората не са се замислили за подобни въпроси, а обезверяването е стигнало до там, че те ДОРИ не предполагат, че може да им се случи подобна среща. В резултат на това, те разчитат единствено на себе си и евентуално на "патерицата" на някой "приятел", която подпирачка като се счупи - всички падат. Доста тъжна картинка ми се откри, четейки тази тема... Направо не ми се иска да повярвам, че хора от толкова години четящи езотерична литература, нямат ясни и точни критерии за разпознаване на едно напреднало Същество от висша йерархия, ако то се прояви във жива форма. Въпрос - кой да очакваме да може да различава тогава? Тези, които пият в кръчмата и купонясват, или тези които чакат да дойте Великден за да ходят на черква, или ...?!? Кой? Предложете...

Пишейки сега така, май пак ще ме упрекне една позната от скайпа за това, че съм емоционален или навярно съм в някаква "дупка" и за това съм черноглед... Уверявам ви - това не е така приятели! :)

Просто си разсъждавам и ще продължавам да търся мотив за Бог, който да послужи за отлагане на "рестарта"... Някой няма ли да се включи по сериозно и да търсим заедно?  Давайте примери...Идеи ?...Споделете размисли...

Поздрави.

п.п. Отделих на това мнение доста време. Моля, ако някой иска да се включи в темата да подходи с нужната сериозност и да го прочете по задълбочено, за да може да се получи конструктивна и ползотворна дискусия.
« Последна редакция: април 08, 2010, 03:59:15 am от Никола Дамянов »

Неактивен Delfin123

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 170
  • Профил
  • Ел. поща
Има много добри хора, които в сърцата си имат благост и милост.
Но май повечето живеят  по селата, сред природата.
И общуването с нея ги прави по-мъдри и благи, чувстващи силата на Бога.

Не вярвам на истерията за 2012г.
Тя се раздува  от журналисти и окултисти, които си прават реклама или просто печелят внимание и пари, скандирайки тази дата.

Има прекрасни хора, но нима ние можем всички да ги познаваме?
Нима те не са скромни, мълчаливи, нима биха си правили реклама?


П.П.: Никола Дамянов,
 какви са вашите лични  критерии за "ПОЗНАВАНЕ НА ЖИВ УЧИТЕЛ"?
А какво очаквате от семейство като това на Лот?  Как то ще се държи и живее?
Все пак условията са различни?!

А вие бихте ли казали като Лот: "Мърсувайте с дъщеря ми, а оставете Божия човек"?

Аз не бих!
И не е нужно!
Опитвам се да вникна  в символите и алегориите на Библията и да отида отвъд конкретните думи.
Опитвам се.

П.П.:
И да - познавам много прекрасни хора, свръхсензитивни, имат уникално развити и светещи чакри, особено седма!
Не знам дали са като Лот, но са прекрасни души.
Има такива по целия свят!

И честно казано кога и до колко ще има "рестарт" - не знам.
Но Животът е вечен,  смъртта  е само врата, която е била открехвана пред мен, за да видя Светлината.
« Последна редакция: април 08, 2010, 05:19:49 am от Delfin123 »

Неактивен Васил Василев

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 114
  • Профил
  • Ел. поща
Несъмнено Живата, разумна природа има свои методи за възпитание на собствените си деца - каквито сме и ние самите. Несъмнено голяма част от природните стихии са задействани и се задействат от колективната сила на човешката мисъл, чувства и дела и като такива те са следствие на нашата общочовешка карма. Всички ще понесем част от нея - казва Учителя...

Всички си спомняме "истерията 1999" свързана със Слънчевото затъмнение. Да сме видяли някой покаял се пророк след несбъднатите прогнози? "Истерия" е силна, но точна за случая дума, и аз не бих я заменил с друга. "Истерията 2012" се характеризира с увеличаващ се брой "посветени пророци", съветващи от неизвестно каква позиция останалите, и най-важното - всяващи загриженост и където могат - паника.

Тук обаче става въпрос за друго- дали един ученик на Новото учение може да си позволи да бъде повлиян от твърденията за 2012, образувани от една кампания на ирационалното. Тази кампания няма нужда от доказателства - те се съдържат в самата тема и се подразбират. Важното е да се бърза, важното е,че време не остава никак много... Според някои тези доказателства били недостъпни за "широката публика". Е, тук не сме "широка публика" и се имаме за относително знаещи и компетентни.

И аз виждам нашата роля в едно объркано общество - от толкова разнопосочни сигнали, пророчества със съмнително ниво на достоверност и увеличаващ се хаос - именно в това - да бъдем един център на стабилност. Да съчетаваме духовното познание и разумността в едно. И да не позволяваме на страха да взима превес над здравия разум.

Това е личното ми мнение - центъра на темата, обсъждана тук. Останалото са странични детайли, които нищо съществено според мен не могат да определят.
« Последна редакция: април 13, 2010, 12:31:42 am от vasil »

Неактивен Delfin123

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 170
  • Профил
  • Ел. поща
Ето на какво попаднах случайно:

"Изгревът на Бялото Братство", том 2, стр38-39:

" Свършекът на века се изразява в едно чистене на старото човество, за да може  на негово място да дойде Новото човество.

Това чистене и "свършекът на века" се извършват от един период от 45 години.
Този период е започнал от 1900г и ще завърши 1945г.

От 1945г. започва друг период, който също ще трае 45 години до 1990г.
Идват такива времена и такава власт, че който й се противопостави, ще си положи костите си  на земята.
Настава една голяма диктатура, която е допусната, за да се изчисти застоялата тиня...

След този период ще има кратка почивка до 1999г., която ще е най-благоприятна  в духовно отношение за Бялото Братство


А след това ще дойде нов период, с още по-страшна диктатура от тази, която има да дойде
Tя също ще трае 45 години.

За нея се говори в     Откровението на Йоана гл.21, ст.8.:
"А колкото за страхливите, неверващите и, мръсниците, убийците, блудните, чародейте, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел"


А за праведните Господ е промислил:
А какво е това? Ще намерите в гл.21, ст.6 от Откровението на Йоана:
"И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфата и Омегата, началото и края. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследва тези неща: "Аз ще Му бъда Бог и той ще ми бъде син"..."


Неактивен Delfin123

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 170
  • Профил
  • Ел. поща
А как вие бихте коментирали горния цитат??


На база на горния цитат бих казала, че "рестарт"  като  "апокалиптичен ужас" няма да има.
Защо?
защото не  е конструктивно.
Хората имат нужда да отработят кармата си, да разберат и простят.

От тази гледна точка рестартът е едно лесно "изплъзване"  от лапите на кармата.
И именно затова,   едва ли ще се измъкнем толкова лесно.

Иска ни се.
Но едва ли ще стане.

Много светци от Азия са предсказали "голямата вълна" (цунами), както и това, че тя може да се отложи и намали.
А цумани може да се придизвика от всяко заметресение, вулкан, паднал метеорит...

Но реално и те подчертават, че апокалипсисът е в нас, в душите ни, с сърцата ни.
бедствията само отърсват хортата от делника и  им помагат да погледнат към Бога.

Войни, социални проблеми, глад, епидемии, нови и все по-опасни болести -
всичко  това си е форма на апокалипсис.
Но локален.
Всяка нация, всяки род, всеки човек ще си има своите катарзиси.

И дано всеки ги премине с будност, разумност и Любов!

Неактивен Никола Дамянов

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 112
  • Профил
Здравейте!
Както често се случва в Интернет пространството, трудно се чете, а обикновено всеки иска да каже нещо. Изключително трудно се дискутира при това положение...

Първо ще припомня идеята от предишното ми мнение! - Идеята е не да обсъждаме истерии и пророчества за 2012г., а да потърсим пример за един праведен човек като Лот например, който би мотивирал Бог да отложи евентуален "рестарт".
Да проявим разумност и да разсъждаваме - това е целта! Нали всичко се подчинява на една Вселенска разумност?
Следователно,... значи всички фриволни изказвания от рода на "има и добри хора", " има прекрасни хора - скромни и мълчаливи", "има свръхсензитивни хора със светещи чакри", са просто извън темата. В тази насока  написах -
"Пари, свръх потребление, ненаситност, алчност...  ОК! Да предположим, че има хора, които искат да са добри, духовни, съзнателни (безспорно има много желаещи в тази насока!), НО реално те могат ли да имат някаква реализация в плановете си? Тежката и безкомпромисна материална действителност, смазва всяка духовност, още при опита за нейното покълване." (от предишното ми мнение!)
Защо не четете бе хора, а "препускате" да се изказвате?
Обобщавам отново - Значи търсим пример за ПРАВЕДЕН ЧОВЕК, който безспорно би трябвало да притежава подобни качества (това се подразбира!), за които Делфин123 пише, но това съвсем не е достатъчно!

Добре! Идват въпросите на Анета:
1."Каква е дефиницията ми за ПРАВЕДЕН човек?" - отговора е лесен и е в раздела "Размисли върху мисълта на деня". По точно в темата "Дата: 03.04.2010, Събота" - http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/2forum/index.php?topic=520.0 ...
С две думи - праведният човека е необходимо да се е самородил, новородил, или родил изново (близки по смисъл понятия!). ОК!
Обаче,... тъй като можем да се "изгубим" в тези понятия и да изпаднем в още повече безплодни уточнения и спорове, стесняваме критериите до САМО ЕДИН - Праведният да не е подвластен на парите!
Сега да не се издъни пак някой и да тръгне да плеска глупости, като си мисли, че този критерия е много лесен за покриване в меркантилното ни общество написах -
"Внимавайте и обмислете добре примерите, ако имате! Навярно има много хора които смятат, че те не са подвластни на парите, но да не забравяме, че "пътя към ада е постлан с добри намерения"... после дадох примери със 15-год. мои наблюдения и анализи, и споделих, че такъв пример не съм открил.
Значи, който има такъв пример около себе си - ДА РАЗКАЖЕ за него (анонимно без имена!), а не да говори общи приказки, че имало по напреднали, или имало по-светещи...

2."Трябва ли да се даде „рестарт” на човечеството и Земята, ако няма праведни?" - За мен отговора и личното ми убеждение е категорично - "ДА"! На мен като ми забие компютъра, нищо друго не мога да направя, освен да го рестартирам... Ти Анета какво предлагаш, да го гледам ли? Колко време? До кога? Какви други мерки да взема?  :)  (реторика)

Ще се опитам да отговоря и конкретно на Делфин123, но първо ще уточня, че това ще бъде по-скоро изключение. Приел съм правило за себе си да не дискутирам с никове на жинвотинки (нямам против тях обаче!), защото ми се вижда несериозно човек, да коментира съществени и основополагащи неща, каквито са Учението и окултните науки, скрит зад някаква абревиатура. Писаниците от подобни никове, принципно също чета рядко и смятам, че е губене на време, ако се задълбочава човек в тях.
Конкретно:

1."Какви са вашите лични  критерии за "ПОЗНАВАНЕ НА ЖИВ УЧИТЕЛ"?" - Това е сложна тема и нямам епистоларен и готов отговор за нея. За да поема отговорност да пиша подобен пост ми трябва предизвикателство...(най-малкото създадена тема за това със сериозни мнения). Трябва ми вдъхновение. Трябва ми и време (ден-два), за да синтезирам нещата... Може би, ако не бях наблюдаван (наказан) в Портала бих пробвал да напиша нещо. В момента обаче, със твоя мимоходом зададен "просто ей така" за раздумка въпрос, няма да мога да напиша нищо. От друга страна пък не съм убеден, че търсиш отговора на подобен въпрос, който ми се вижда по-скоро заядлив и преднамерен (лично мнение!), но това няма значение.

2.А какво очаквате от семейство като това на Лот?  Как то ще се държи и живее?
Все пак условията са различни?!
- За семейството, връзките между двама човека, отговорности, бременност, раждане, родители... в Портала съм пуснал повече от 3-4 теми, а имам и десетки мнения извън тях. Общото ми впечатление е, че хората не ги интересува това, ...и най-малкото не осъзнават, че това е ключа към изкупуване на тяхната карма. За жалост хората сега ползват този ключ за ТРУПАНЕ на карма.
Наблюденията ми от коментарите в Портала са, че въпросите с подобна тематика не се задават, за да се чуят някакви отговори, а за да се оспори всичко, което ще се каже...(погледни порталските теми, ако не вярваш!). В подобно оспорване на всяка нова идея, жената, изкърпила семейната си "кошница" по някакъв начин, обикновено търси оправдание за допуснати грешки и оневиняване глупости, които е направила...Това става по "духовен" начин -  разбира се!
Какъв е смисъла човек да коментира тогава? Спорещият и оправдаващият се просто ще си "затъва" повече... Примери могат да се дадат много, а и тепърва ще изникват. Следствията, които настъпват са ясни - противоречия и сътресения в семейно и родово отношение (деца и близки). Да, но това не се вижда или дори не се допуска като вероятност за случване, защото обикновено съзнанието е замъгленото от "духовните" висини, където се намира.
С една дума - наивно е да смяташ, че за толкова сериозни и дълбоки въпроси ще се напъна да ти отговарям тук с пет реда, за да ти дам "хляб", с който да оправдаваш погрешките си от миналото. Тази "песен" вече съм я пял! Приятелски ти казвам - нищо полезно няма да се получи от тази работа - повърхностни коментари на сериозни въпроси! Вредите обаче, неминуемо ще са значителни.

3. "А вие бихте ли казали като Лот: "Мърсувайте с дъщеря ми, а оставете Божия човек"? Аз не бих! И не е нужно!"
Моят отговор е - "ДА!"... Дори и не бих се замислил и една секунда! Мога и да се мотивирам, но не виждам смисъл.
За твоето мнение обаче, мога да кажа, че също е МНОГО правилно. Не бива да предприемаш подобни действия, поради простата причина, че не можеш да различаваш (дано не се обидиш!), но сериозно го твърдя това. Мога да ти дам твои изказвания, потвърждаващи тези мои усещания, но няма да го правя сега.
Без да може да различава човек, той можеш да бъде изкушен и да си създаде  много неприятни последствия за себе си и близките си нищо, че прави нещата с Любов, но... това е друга тема.

Въпросите ти в другите два поста са вече по същество, но сега няма да ги коментирам, защото се опасявам, че мнението ми ще стана огромно. :)

Поздрави.  
      
« Последна редакция: април 15, 2010, 07:26:17 am от Никола Дамянов »

Неактивен Ирина - Horus

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 26
  • Профил
  • "Център Хорус - Horus"
  • Ел. поща

3. "А вие бихте ли казали като Лот: "Мърсувайте с дъщеря ми, а оставете Божия човек"? Аз не бих! И не е нужно!"
Моят отговор е - "ДА!"... Дори и не бих се замислил и една секунда!       

Лесно е да жертваш друг, но себе си..!? А би ли отговорил Лот с "да", ако имаше избор дали да мърсуват С НЕГО?
За мен това е Истинската жертва - да жертваш себе си, а не друг.
Общували сме с теб Никола, и знам, че би го направил за някой праведен човек - би се жертвал. Аз също - даже бих умряла за всеки (колкото и да е наивно).
Но, аз не бих жертвала никой друг, освен само себе си.

Неактивен Delfin123

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 170
  • Профил
  • Ел. поща
Благодаря на Никола Дамянов за отговора!
Уважавам всички хора, макар понякога по някои въпроси да имаме различни становища.
Благодаря ти, че си откровен!

Примера със семейството на Лот много ме накара да се замисля.
И колкото и да мислих стигнах само до един извод:
Божа работа е какво ще става!

И ако аз не познавам семейство като на Лот, то това не означава, че няма.

Неактивен Вили Николова

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 8
  • Профил
  • Ел. поща
Здравейте ,
аз до сега,колкото и да "свалям летвата" истински Лот не съм срещала, но съм убедена че има живи Учители между нас и вярвам че "от горе" не са ни оставили сами като виждат колко сме объркани.За нас остава да ги разпознаем и мисля,че не е чак толкова трудно.Мога да споделя и моите критерии : Като за начало e начина на общуване-открит и естествен,Словото му е необятно,но лесно и разбираемо.За разлика от многото "доброжелатели" един Учител никога няма да ни "задръсти " с купища теории и сложни изрази,напротив.Той използва нашия личен житейски опит и с реални примери ни помага да разберем и поправим грешките си. Учителя има Любов и Търпение, но винаги казва Истината и работи със закона на Правдата,което е най-неприятното за нас учениците и с лека ръка можем да отхвърлим Божия служител.Дори и след това Учителя не се сърди,не заплашва,не обижда,както много самозвани,той само напомня и предупреждава.Останалото е въпрос на личен избор,а оправданията са за наша сметка.
Поздрави!