Форум посветен на Учителя Петър Дънов > Годишнини от рождението на Учителя

religiq li e u4enieto na BQLOTO BRATSTVO, ili nova kultura

(1/3) > >>

arh:
УЧИТЕЛЯ казва, че ако превърнем това учение в религия, той ще се откаже от него. Заслужава да се замислим... :!:

/иван иванов/

arh:
:?: официалната регистрация на Общество Бяло Братство към религиозните общности в хармония ли е със заръката на Учителя да не правим от това Учение религия и поддържането на тази регистрация не ни ли вкарва принудително в лъжа, защитавайки се пред света, че макар да сме към религиите, не сме религия. питат се хората кое не е вярно, а ние говорим, че сме ученици на ДУХА НА ИСТИНАТА...

/иван иванов/

Георги:
Според мен регистрацията на Братството е много деликатен въпрос.

Регистрацията като религиозна общост е станала в края на 40-те години , по времето на комунизма , когато е нямало други закони.

Единственото решение тогава е било регистрацията като религиозна общност. Регистрация се налага поради законите в държавата, в която живеем.Без регистрация е невъзможно:

- В наши дни легера на Рила ( място е защитен природен обект , необходимо е разрешение за пребиваване там)

- Концерт или лекция на обществено място ( иска се разрешение)

- Всякакви публични дейностиДруг проблем , който възниква е изучаването на Паневритмията в училищата.   От една страна е прекрасно децата да играят Паневритмия, от друга - образованието е светско, т.е. като религиозна общност ни е забранено да работим в училищата.

Независимо , че има организации , които преподават паневритмия, тя е част от Учението и по закон сме религиозна общност.Друг проблем , който би възникнал е членството ни в Европейкия съюз. Законите там са строги и има много ограничения, запример Франция.  Така, че трябва да се избере най-добрия вариант.Регистрация трябва да има, живеем в правова държава.

Въпросът е каква. Всека една регистрация има своите ограничения.Това е моето мнение. Не съм юрист.

Георги

arh:
...:idea: Учението, дадено ни от Учителя Беинса Дуно е потекло от Божествения Извор на 07.03.1897г., когато Духът на Учителя се е вселил в тялото на Петър Дънов. Това е Учението за живия Живот, космогонията на неговата вечна и безкрайна същност и, в частност, на Епохата на Водолея, която, като всяка друга епоха, идва, за да посее с Любов една Нова Култура, да я отгледа с много Мъдрост и да предостави на бъдещето плодовете от своята Божествена мисия, в които се съдържа частица от необятната Истина за Сътворението и неговия смисъл...И всеки опит да се оприличи, дори, този културен феномен на религия, е обречен на неуспех, даже и поради това, че религиите произхождат от потребността за ограничение, а Учението се основава на стремежа към единство на Любовта, Мъдростта и Истината, даващи на душите Божествена Топлина, Светлина и Свобода.........каква огромна разлика има между определенията "РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ" и "ДРУЖЕСТВО С ИДЕАЛНА ЦЕЛ".....

   /иван иванов/

Георги:
Съгласен съм с Вас.Единственото нещо, което мога да предложа, е да напишете един документ с предложения , какво и как да се направи съобразено със законите на страната.

Това предложение да се обсъди в братските групи и да се приеме.В страни като Франция и Канада , държавата признава Братството като нова религия, независимо че и Френското братство не иска да бъде наричано религия. Такива са законите.Георги

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия