Форум посветен на Учителя Петър Дънов > Окултни науки

Телепатия

(1/2) > >>

Светослав Иванов - Момчилвойводов:
Телепатията е (пара)психичен процес на екстрасензорното енергоинформационно възприятие и въздействие, при който едно живо същество предава и/или приема от/на друго информация за своя психичен и биологичен живот - емоции, усещания, представи, мисли, метаболизъм, здравословно състояние и др.

http://belsu.narod.ru/telepat/index.html

Светослав Иванов - Момчилвойводов:
За тези от вас, които действително искат да знаят съществува ли телепатия, как се формира и предава - ще спомена, че още от средата на ХІХ в. в Русия след наблюдения върху т.нар. "месмеризъм" (внушение, хипноза) и спиритизъм, научен интерес към телепатията проявяват химикът А. Бутлеров и физиологът И. Сеченов, а впоследствие и проф. Ю. Охорович. В началото на ХХ в. сериозни научни разработки и проучвания на човешката телепатия правят акад. В. Бехтерев, акад. И. Павлов, акад. П. Лазарев. А в областта на животинската телепатия - В. Дуров, И. Б. Кажински. През 30-те години проф. С. Турлигин, проф. Василиев продължават задълбоченото изучаване на телепатичните прояви. Да не пропусна и разработките на Третия Райх в областта на телепатичното внушение (телепсихия). Все пак, най-големи постижения в телепатията имат разработките на акад. Е. Закладний, акад. В. Кандиба, акад. Кобзарев, акад. Гуляев.

В България Учителя - Петър Дънов е този, който пръв се заема с наблюдения в областта на телепатията. Идеите му продължава неговият ученик д-р Добран Гарвалов - психиатър, след него проф. д-р Никола Шипковенски - психиатър, д-р Георги Лозанов - психиатър, застанал начело на Института по сугестология и парапсихология, а към края на ХХ в. и инж. Кубрат Томов. Днес най-големите експерименти и научни разработки се провеждат във Варна и София. С две думи - телепатията е научно обяснимо явление и желаещите биха могли да прочетат трудовете на поне един от гореизброените светила в тази област. Тогава неясноти по въпроса е ли е реална телепатията или не е - няма да възникват.

Ирина - Horus:
Здравейте приятели и благодря за поканата да се включа при вас!
Ще си позволя да пиша само по темите, в които се чувствам компетентна, на база личните си знания и опит.

Много фантазии са свързани с телепатията. Затова е необходимо да се отсее истината от лъжата. Този феномен е бил отричан или идеализиран. Основният аргумент на неговите отрицатели е, че биополето е мит. В противниковия лагер често свързват нещата с чистата религия или окултизма, което е другата крайност. Лаиците пък отъждествяват процеса на телепатичното общуване единствено с четеното на мисли. Това е вярно по същество, но твърде неизчерпателно. Сред научните среди въображението все още се счита за грях. Липсата на въображение обаче свива непрекъснато обхвата на знанията ни и дори ги изкривява. Следователно наличието на достатъчен по обема и обхвата си доказателствен материал е задължително. От друга страна, никога не е възможно да се постигат стопроцентови гаранции за едно или друго твърдение, касаещи областта на познанието.
Телепатията е следствие от генерираната мощ на въображението. Природата е неизчерпаема информационна банка, т.е. всичко, което се е случило, случва се или предстои със сигурност да се случи, е записано и складирано в тази банка. Ясновидството в основата си също е вид телепатия, но с особеностите на частен случай. Релаксирането и медитацията са степени на телепатично общуване. По друг начин казано, телепатията е универсалният език за общуване в природата между всичките й съставни части. Тя е езикът, който може пълноценно да ни служи при обмяната на директна информация между качествено различни интелекти. Например разговор в реално време на същества от различна еволюция. Между видовете интелект винаги се е проточвала нишка на свързване. Благодарение на телепатията се стига до единение и издигане на по-високо стъпало на нашия разум. Изграждането на колективен разум се оказва факт.
За пример ще разгледам едно типичното явление в нашето всекидневие. Двама души, които живеят продължително време заедно и между тях цари обич, взаимно уважение и разбирателство, са ярък пример за телепатично общуване. Те често се разбират напълно от половин дума или мълчаливо. Сигурно сте наблюдавали такива хора, даже сте били пряко ангажирани. Ще кажете, че това е възможно, защото твърде добре познавате съжителя си. Но безспорен факт е, че със същата лекота предугаждате настроението, мислите и реакциите на другия дори когато сте поставени в нетипична ситуация. Следователно сте се съгласували по някакъв начин. Спомнете си за взаимното уважение, което играе съществена роля в представената от мен теория. Има зачитане на личната свобода, а това съхранява неповторимата индивидуалност на всеки един от вас. След като сте различни, как бихте обяснили едно подобно пълно разбирателство? Единственото обяснение е телепатията. Главният принцип, заложен в нея, е синхронът. Ако двама души са в идентично психично състояние, в главите им се зараждат едни и същи мисли. Генерирането на собствени мисли е свойство, присъщо само на зрелите творчески личности и гениални умове. Другите индивиди се ровят в паметта на природата и улавят готовия продукт. Не става въпрос за прочитане или отгатване мисълта на другия, а за настройването на една и съща честота, което води до улавянето и възпроизвеждането на една и съща информация от природната памет. Повечето "научни" опровержения на телепатията почиват именно върху факта за слабата радиактивност на мисловната дейност. Следователно смята се за невъзможно засичането от мозъка на мисълта на друго същество. Това "засичане" обаче е излишно, тъй като принципът на телепатичното общуване е качествено различен. Според обясненията до този момент става ясно, че разстоянията нямат никакво значение. (Имат се предвид разстоянията между телепатично общуващите.)
Ще се спра на по-общи примери за създаване на предпоставки за телепатично общуване. По-конкретни примери няма да давам заради опасността, която съпътства тренирането на телепатията. И така... Двама се разхождат сред природата и дават асоциативни определения на различните наблюдавани обекти, т.е. оприличават спонтанно на нещо обектите. Действието се извършва до момента, в който независимите асоциации, използвани от двамата за назоваването на един и същи обект, станат идентични. Ето ви предпоставка за телепатия. Друг по-различен пример е, когато интензивно и търпеливо започнат да обмислят някакъв проблем, без да се опират на други информационни източници (литература, съвети на специалисти и т.н.). В един момент може да се усетите, че се уповавате уверено на фактология, която няма откъде да познавате. Т.е. уловили сте това познание телепатично.
Хората още не са "дорасли", за да могат произволно да използват своите телепатични възможности. Съществува опасност от психично разстройство. Енергията се използва за осигуряване на психичните и физиологичните процеси на организма или за създаване на резерви. Само в изключителни драматични ситуации, когато промените заплашват не само индивида, но и всичко живо. Тази енергия автоматично и спонтанно превключва за послание, за излъчване на телепатема, за предаване в общото поле на информация за същността на настъпилите промени.
На първо време, хората би следвало да се запознаят какво е телепатия. Да разберат, че тялото ни разполага с достатъчно рецептори в закърняло състояние. Че има реален орган на телепатията.
После, да я приемат за факт и да започнат практики за нейното развитие. Защото само с четене на книжки и констатиране - не става.
Именно затова навсякъде се говори и пише за практики.
Резултатът след това - е въпрос на време да стане реален.
Огромното мнозинсто от хората не е готово да приеме един съвършено раличен начин на живот.. Да улавяш мислите, чувствата, емоциите, състоянията и намеренията на хората - дори и когато те самите не са наясно, че ги имат.
Това е едната страна на нещата. Бих казала, познатата страна на нещата.
Тази способност през последните години се наблюдава вече у доста хора - а често и те самите не си дават сметка за това.
Но, по-дълбинната страна - тази за която малцина се досещат и виждат, вече е нещо друго.
Тук става въпрос самият човек да е наясно със собстените си мисли, чувства, емоции, състояния и намерения. Сам на себе си да е добър рецептор за информация.
Но, не да си въобразява, че е наясно - а наистина да е наясно. Критерий за това - е отлично физическо и психо-емоционално състояние и положение в благополучна жизнена линия.
И тук вече стигаме до въпросът за високото ниво на осъзнатост, което е нужно за тази цел.
Защото - сетивни хора има много и все повече ще ги има. Че, то дори у животните телепатията е естествено заложена и използвана.
Но, единствено при хора с високо ниво на осъзнатост - можем да наблюдаваме интелигентност на боравене с нея.
За целта е нужно - обективно познаване на собственото си състояние и сетивност, управляане на това състояние, обективно разпознаване на чуждите състояния, управляване на връзките с другия, трансформиране на това състояние в Знание.

поздрави: Ирина

777:
Благодаря за хубавите думи,Ирина!

Иван:
Поздрави и от мене Ирина! ...:))))

Знаете ли как се превежда от гръцки език името Ирина? -  Мир.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия