Последни публикации

Страници: 1 ... 7 8 [9] 10
81
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 12, 2013, 08:03:16 am »
13 август 2013 г.

Дежурна група: Казанлък

Сутрешен наряд

1. Песента "Духът ми шепне това"
2. Молитва "Пътят на Живота"

3. Беседата "Да имате Любов"

4. Песента "Аум"
5. Молитва за всеки ден
6. Формулата "Бог царува на Небето, Бог царува в Живота, да бъде Името Му благословено" (3 пъти)
83
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 10, 2013, 10:30:36 am »
11 август 2013 г.

Дежурна група: Враца

Сутрешен наряд

1. Химни на Слънцето

2. Добрата молитва
3. Псалом 91 (песен)
4. Формулата "Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Ние сме добро, ние сме Истина." (Доброто оръжие)


5. Беседата "Стотникът"


6. Песента "Ранен час"
7. Молитва на благодарността
8. Господнята молитва
9. Поздрав на Братството „Да се прослави Бог във Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов”
84
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 09, 2013, 08:19:27 am »
10 август 2013 г.

Дежурна група: Пловдив

Сутрешен наряд

1. Песента "Изгрява Слънцето"
2. Молитвата "Пътят на живота"
3. Формулата "Мерухим, Мерухим, Мерухим. Али Бехар. Махатма Аум." (3 пъти)

4. Беседата "Реалност в Живота"

5. Песента "Ранен час"
6. Молитва на благодарността
7. Формулата "Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Ние сме добро, ние сме Истина" (3 пъти)

Вечерен наряд

1. Песента "Светъл ден"
2. Псалом 25
3. Песента "Вяра светла" (I вариант)
4. Малката молитва
5. Песента "Бог е Любов"
6. Поздравът на Братството (Формулата на Братството)
85
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 08, 2013, 10:10:52 am »
9 август 2013 г.

Дежурна група: София

Сутрешен наряд

1. Песента "Вехади"
2. Утринна молитва на ученика
3. Формулата "Съвършенството на Любовта ще бъде смисълът на моя живот. Съвършената Любов изпъжда всеки страх от душата и внася мир и веселие в Духа" (3 пъти)

4. Беседата "На сватба"

5. Песента "Всичко в живота е постижимо"
6. Формулата "Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил. Благодаря Ти, Боже, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние те познаваме, че Си всемилостив, всеистинен и всемъдър"
7. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини" (3 пъти)

Вечерен наряд

1. Песента "Киамет Зену"
2. Молитва на Триединния Бог
3. Песента "Тайната вечеря"
4. Формулата "И това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил. И това е живот вечен, да позная Любовта, Мъдростта и Истината. И това е живот вечен, да позная, че Бог е Дух, Който царува навсякъде"
5. Песента "При всичките условия"
6. Формулата "Мир - Мирът носи Божията радост" (3 пъти)
7. Песента "Ме хейн"
[ur=http://triangle.bg/books/prayer-book.1995/prayer-42.htmll]8. Вечерна молитва "Благий Господи" (с. 52)[/url]
9. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)

 
86
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 07, 2013, 08:24:52 am »
8 август 2013 г.

Дежурна група: София

Сутрешен наряд

1. Песента "Мусала"
2. Песента "Една вечна Истина, Която е БОГ на Любовта"
3. Молитвата на ученика "Добрият път"
4. Формулата "Сърцето ми е топло, душата ми е свежа, умът ми е светъл, духът ми е крепък, защото живея в закона на Любовта безгранична, в която няма никаква измяна." (3 пъти)

5. Беседата "Вечно обновяване"

6. Песента "Блага дума"
7. Песента "БОГ е Любов"
8. Молитва "Изворът на Доброто"
9. Формулата "В изпълнението волята на БОГА е силата на човешката душа" (3 пъти)

Вечерен наряд

1. Песента "Сърдечен зов"
2. Песента "Благословен Господ"
3. Песента "Той иде"
4. Молитва за разрешаване въпросите на душата
5. Псалом 121
6. Господнята молитва
7. Формулата "Велик си Ти, Господи, Велики са Твоите дела, Велико е Името Ти над всичко. Изпращам към Тебе своята любов. Във всичко и всички виждам Тебе и любя Тебе. Ще ти служа през цялата вечност." (3 пъти)
 
87
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 06, 2013, 07:10:23 am »
7 август 2013 г.

Дежурна група: Велико Търново

Сутрешен наряд

1. Песента "Благославяй, душо моя, Господа"
2. Добрата молитва
3. Беседа "Закон за частите и Цялото"
4. Песента "Химн на Великата Душа"
5. Господнята молитва
6. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)

Вечерен наряд

1. "Песен на светлия път"
2. 91 псалом - песен
3. Формулата "Бог е Любов. Ако ме любите, ще опазите Моите заповеди. Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и Аз ще ви се изява"
4. Песента "Духът Божий"
5. Красивата молитва
6. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)
88
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 04, 2013, 07:40:12 am »
 6 август 2013 г.

Дежурна група: София

Сутрешен наряд:

1. Песента "Благославяй
2. Молитва на Духа
3. Песен 91 псалом
4. 13 гл. от Първо Коринтяном
5. Беседа "Правила на Любовта"
6. Молитвата "Пътя на живота"
7. Песента "Тъги скърби са богатство"
8. Формула: "Бог, Който живее в мене ме прави силен. Аз използвам силата си, за да се повдигна". (3 пъти)
9. Трите формули от Пентаграма:
- В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа
- Бог, толкоз възлюби света, щото даде Сина Своего Единороднаго, да не погине всеки, който вярва в Него, но да има Живот вечен.
- Търсете първом Царството Божие и Неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи.

Вечерен наряд

1. Песента "Духът Божий"
2. Молитва на Триединния Бог
3. 133 псалом
4. Песента "Денят иде"
5. Формула: "Господи, нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас, за да могат сърцата ни да просветнат и да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила".
89
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 04, 2013, 07:32:17 am »
5 август 2013 г.
 
Сутрешен наряд

1. Песента "Добър ден"
2. Песента "Малкият извор"
3. Песента "Духът Божий"
4. Беседата "Божественият и човешкият свят"
5. Песента "Гре, грее"
6. Молитва за благословение на българския народ
7. Формулата "Господи, смили се над България, изпрати Божествените сили да я пазят от разруха" (3 пъти)
8. Формулата "Господи, изпрати ни в днешния ден Ангел, Който да ни ръководи да изпълним благата Ти воля без никакво изключение"
9. Господнята молитва
10. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)

Вечерен наряд

1. Песента "Вечер, сутрин"
2. Песента "Давай, давай"
3. Песента "Благославяй"
4. Молитва на избраните
5. Формулата "Чистота, чистота, влей, Господи в тялото ми, в душата ми и духът ми"
6. Формулата "Силен е Бог, на Когото ние служим и тази Велика Сила ще победи. Небето ще победи. Доброто ще победи. Любовта ще победи. Мирът ще победи. Делото Божие ще победи."
7. Песента "Отче наш"
8. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)
90
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от admin - август 02, 2013, 01:29:51 am »
4 август 2013 г.
Дежурна група: София

Сутрешен наряд:

1. Духът ми шепне това
2. Красивата молитва
3. Беседата "Десетте девици", 1.09.1940 г.
4. Песента "Доще ден"
5. Молитва за разрешаване въпросите на душата
6. Формулата: "Любовта иде" (3 пъти)

Вечерен наряд:

1. Песента "Запали се огънят"
2. Молитвата "Да възкресне Господ Христос" (стр. 39)
3. Песента "Вяра светла II" (Песни от Учителя, 2012, стр. 170)
4. Формула: (стр.91) "Велик е Бог в Любовта Си! Велик е Бог в Мъдростта Си! Велик е Бог в Истината Си! В Любовта Си Бог поучава. В Мъдростта Си Бог просвещава. В Истината Си Бог освобождава. Милостив и жалостив е Господ и Неговата благост е над всичко. Веселието Му крепи всичко. В Господа всичко живее и се движи. Той е веселие и радост на всичко живо в света".
5. Песента "Отче наш"
6. Формула: "Заради Теб, Господи, Когото нося в моята душа от Вечността, аз ще се уча и ще Ти служа". (Молитвеник, 2012 г., стр.101)
7. Формула: "Без страх в Любовта безгранична" (3 пъти)
Страници: 1 ... 7 8 [9] 10