Последни публикации

Страници: 1 ... 6 7 [8] 9 10
71
Духовни форуми и срещи / Братска среща във Варна
« Последна публикация от admin - септември 02, 2013, 11:52:14 am »
Тема на срещата: Плодове на вдъхновение от Словото на Учителя

петък 6 септември
6.30-7.30 – Посрещане изгрева на Слънцето на Ташлатепе
8.00-12.00 – Пристигане, настаняване, свободна програма
12.00-13.00 – Братски обяд
13.00-15.00 – дейности по желание
15.00-16.00 – Лекция на инж. Никола Николов "Защо горите съхнат"
16.00-17.30 – Лекция на Йоана Стратева за вегетарианството и спомени за братята и сестрите от Изгрева
17.30-19.00 – Събеседване на тема: "Взаимоотношенията в Школата на Учителя", водещи Ивайло Станев и Соня Митева
19.00 – вечеря

събота 7 септември
6.30-7.30 – Посрещане изгрева на Слънцето на Ташлатепе
8.00-9.30 – Паневритмия на Братската градина
9.30-10.00 – закуска
10.00-11.00 – Лекция на Йордан Йорданов "Школата на Учителя Беинса Дуно"
11.00-12.00 – Лекция на Радко Радев "Духовните йерархии"
12.30-13.00 братски обяд
13.00-16.00 – дейности по желание
16.00-17.00 – Лекция на Антони Вълчев за брат Сотир Костов "Неизвестният брат Сотир"
17.00-18.00 – Лекция на Атанас Атанасов "Идеята за Братство и нейната реализация – практически правила за братски живот"
18.00-19.00 – Концерт на Ина Дойнова
19.00 – вечеря
20.00-22.00 – Песни край огъня

неделя 8 септември
6.30-7.30 – Посрещане изгрева на Слънцето на Ташлатепе
8.00-9.30 – Паневритмия на Братската градина
9.30-10.00 – закуска
10.00-10.30 – Лекция на Антони Вълчев "Участието на българските предци в библейските събития"
10.30-11.00 – Разговор с Андрей Грива и Галина Герасимова на тема: "2014 – юбилейна година"
11.00-12.00 – неделна беседа
12.00-13.00 – братски обяд
13.00 – закриване на срещата
72
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 21, 2013, 10:47:29 am »
22 август 2013 г.

Беседа: "Двете царства"

Цитат
Сега ще ви кажа следното: вярвайте в онова, което Христос говори на вашия ум, на вашето сърце, на вашата воля и на вашето тяло. Ако не вярвате в това, вярвайте на всички добри и гениални хора, които говорят на вашия ум, на вашето сърце, на вашата воля и на вашето тяло. Човек трябва да се учи от онези, които стоят по-високо от него. Всички се учим от Слънцето. Всички хора мислят за Слънцето. Обаче като четете Мойсей, виждате, че той казва на евреите да не се кланят на Слънцето. Защо им казва така? – Защото хората са крайно суеверни. Няма защо да се кланят на Слънцето, но онова, което Слънцето дава, трябва да се приеме и обработи. Всяка сутрин Слънцето изгрява и раздава изобилно от Божиите блага. Човек трябва да приема енергия от Слънцето за своя мозък, за своите дробове, за своя стомах и за своето тяло. В тази енергия е скрито Божественото начало, т.е. разумността. Когато слънчевата енергия влезе в човека, Божественото начало в него започва да благодари на Бога за великото благо, което му изпраща.
73
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 19, 2013, 11:39:40 am »
21 август 2013 г.

Дежурна група: Варна

1. Песента "В начало бе Словото"
2. Песента "Вдъхновение"
3. Молитвата "Добрият път"

4. Беседата "Неоцененото богатство", Божественият и човешкият свят, съборно слово, 1940 г.,
Публикувани в томчето „Езикът на любовта“, съборно слово (1939-1940),
Изд. Бяло Братство, София, 2011


5. Песента "Блага дума"
6. Песен на светлия път
7. Формулата "Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истина е скрит Животът"
8. Песента "Мисли"
9. Господнята молитва
10. Формулата: "Господи, Боже наш, да дойде Твоето царство на земята, както е горе на небето, и всички народи, които Ти си призовал, да заемат своето място в царството Ти и да Ти служат с радост и веселие"
11. Формулата "Божият мир и божието благословение да залеят цялата земя" (3 пъти)
12. Поздравът на Братството

 
74
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 19, 2013, 11:30:28 am »
20 август 2013 г.

Дежурна група: Пловдив

1. Песента "Той иде"
2. Молитва на царството
3. Песента "Добър ден"
4. Песента "Кажи ми ти истината
5. Първо посланиe ап. Павел към коринтяни, гл. 13

6. Беседата "Единство на любовта", Божественият и човешкият свят, съборно слово, 1940 г.,
Публикувани в томчето „Езикът на любовта“, съборно слово (1939-1940),
Изд. Бяло Братство, София, 2011


7. Песента "Отче наш"
8. Формулата "Велик си Ти, Господи! Велики са Твоите дела, Велико е името Ти над всичко! Изпращам към Тебе своята любов. Във всичко и във всички виждам Тебе и любя Тебе. Ще Ти служа през цялата вечност!
 
75
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 16, 2013, 09:00:53 am »
19 август 2013 г.

Дежурна група: Стара Загора

1. Химни на Слънцето
2. Новото битие - Ден втори
3. Добрата молитва
4. Прочит от Евангелията:
- Матей 5:43-48
- Марк 4: 14-20
- Лука 14:7-11
- Йоан 16:12-15

5. Беседата "Проветряване"

6. Формулата "Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй"
7. Песента "Благославяй, душе моя, Господа"
8. Поздравът на Братството
 
77
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 16, 2013, 08:32:07 am »
17 август 2013 г.

Дежурна група: Бургас

Сутрешен наряд

1. Песента "Бог е Любов"
2. Малката молитва
3. Псалом 23
4. Песента "Благославяй"

5. Беседата "Сянка и реалност"

6. Молитва на Братството
7. Поздравът на Братството

Вечерен наряд

1. Песента "Вечер, сутрин"
2. Псалом 133
3. Песента "Ще се развеселя"
4. Песента "Писмото"
5. Песента "Духът Божий"
6. Господнята молитва
7. Формулата "В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа" (3 пъти)
78
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 15, 2013, 01:18:27 am »
16 август 2013 г.

Дежурни групи: Търговище, Плевен, Попово, Силистра

Сутрешен наряд


1. Химни на Слънцето
2. Молитва към Великото съзнание

3. Беседата "Господаруване и слугуване"

4. Песента "Бершид Ба"
5. Молитва на Духа свят
6. Песента "Благословен Господ"
7. Песента "Отче наш"
8. Поздравът на Братството

Вечерен наряд

1. Песента "Да имаш вяра"
2. Молитвата "Мисията на Учителя"
3. Песента "Вътрешният глас на Бога"
4. Формулата "Мир, Мир, Мир, Господи, просим, разумност, светлина и сила в умовете на человеците" (3 пъти)
79
Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера / Re: Рила 2013
« Последна публикация от aneta - август 14, 2013, 07:48:18 am »
 15 август 2013 г.

Сутрешен наряд

1. Песента "Да имаш вяра"
2. Песента "Венир Бенир"
3. Лозинка (Първа част)

4. Беседата "Магическата сила на любовта"

5. Песента "Всичко в живота е постижимо"
6. Господнята молитва
7. Поздрав на Братството

Вечерен наряд

1. Песента "Аз мога да любя"
2. Формулата: "Люби, Бога, обичай ближния си, търси съвършенството"
3. Молитва за всеки ден
4. Песента "Блага дума на устата"
5. Формулата "Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще я придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти своята помощ. Вложи чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне"
6. Господнята молитва
7. Поздравът на Братството
Страници: 1 ... 6 7 [8] 9 10