Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - admin

Страници: 1 ... 36 37 [38] 39
556
ПАНЕВРИТМИЯ ДО СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА/ДУХОВНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ПЕТЪР ДЪНОВ/"Седемте езера" - това е най-красивият циркус от седем езера, намиращ в северозападната част на Рила. Тук могат да се видят прекрасни картини от цветни поляни с различни планински цветя, горички от клек и лечебна хвойна - до средата на циркуса. По-нагоре са големите скални масиви, изправени на страж край езерата. Тази чудна природна местност е магнит не само за туристите. Още през 1929 година тук идват със своя учител Петър Дънов Белите братя и се установяват на палатков лагер край второто езеро. Оттогава до днес те продължават да идват всяко лято тук. Последователите на Петър Дънов предпочитат да ги наричат "Бели братя", а не дъновисти, защото самият той е казал, че не оставя църква, а свободно свързване на хора.Ето я 1999 година. Месец август. Нека се изкачим по следите на Белите братя. През Самоков и Говедарци достигаме до хижа "Вада" с кола. Там заварваме много хора, голямо оживление около пристигналите коне от хижа "Седемте езера". Всички натоварваме багажите си. Освен на български, дочуват се разговори на руски, на френски и английски език. Разбираме, че това са последователи на учителя Беинса Дуно, идващи от различни краища на света, където имат свои групи за духовно развитие. Българските последователи са като домакини на гостите си от чужбина. Всъщност кой е учителят Беинса Дуно? Защо е този голям интерес и внимание от страна на чужденците? През този последен етап от хилядолетието ни - 20 век, в България изгря светлината на една нова духовна вълна, идваща да повдигне човечеството в неговата еволюция. Откри се духовна школа от Петър Дънов, носещ космическото име Беинса Дуно. Неговото учение дойде да подготви човешките души за настъпването на новия живот през идващата епоха на Водолея и живота на Шестата раса - расата на любовта.

Портрет на Петър Дънов /Беинса Дуно/ от художничката Мариана Щирянова.Учителят казва:"Сега се ражда расата на Любовта, която ще ни покаже пътя, по който трябва да служим на Бога. Всеки, който служи с любов на Бога, той вече е влязъл в Шестата раса, може да се роди. Всеки, който не е готов да служи, той е в петата раса. Всеки, който е готов да служи, възкресението за него ще дойде. Моето учение е основано на три главни принципа: Божествена Любов, Божествена мъдрост и Божествена Истина.От тия принципи произтича, че е необходим пълен мир и разбирателство, братство и взаимопомощ за общото благо. Учението ми изключва всяко насилие, изисква абсолютна чистота в мислите, чувствата и действията. Едно от най-съществените условия за всички последователи на това учение е съвършената нравственост. Ученикът на Божествената Школа, за да може да възприеме и приложи великите истини на Христовото учение, трябва да бъде чист физически, морално и духовно. Той трябва да бъде изправен както към себе си, така и към другите, към обществото и държавата. Аз препоръчвам зачитане на установените закони и на наредбите на властта. Всеки недостатък и несъвършенство вобществения и държавния строй може да се изправи чрез самоусъвършенствуване, понеже е казано: "Бъдете съвършени, както е съвършен Отец наш Небесен…"И още думи на учителя Дуно: "Аз нито викам някого, нито принуждавам. В моето учение се прилага разумна свобода. Който дойде, няма да бъде изпъден, но и който желае да си отиде, няма да бъде задържан. Никому нищо не се налага. А на всички помагам по желанието им, със съвети, упътвания и разумни лечебни средства съобразно законите на Разумната, Живата Природа. И всичко това възша абсолютно безплатно. Бог, комуто служа, промисля за моята прехрана."Освен беседите и лекциите, които са около 7,000 на брой - стенографирани от негови ученици, Учителят дава още много упражнения за тониране и трансформиране състоянието на учениците. Създал е около 150 песни и мелодии, наречени от него "окултни упражнения". Част от песните са на ватански език, който според него е основа на всички съвременни езици и е най-старият език на планетата.Учителят е създал и Паневритмията като хармонично съчетание на музика, движение и слово. Той обяснява: "Паневритмията обновява и подмладява човека. Тя лекува не само болестта, но и всички телесни неразположения; при нея целият човешки организъм трепти музикално. А в музикалният свят няма болести, няма смущения. Ето защо чрез тия упражнения човек излиза от света на смущенията, разочарованията, недоволството, тревогите и безпокойството и влиза в един свят на хармония. Този, който играе една година тези упражнения, ще бъде здрав, ще се освободи от много болести или ще ги предоврати чрез повдигането жизненото ниво на организма си."Дали защото са играли Паневритмия, но повечето от възрастните хора от Бялото братство, които видяхме на Рила, имаха младежки вид.След натоварването на багажа тръгваме нагоре по стръмните склонове на планината. След около три часа, движейки се из вълшебните горички, полянки, стръмни скали и край бистри потоци пред нас, стигаме до панорамата на долината на Първото езеро. Величествено и спокойно то се е простряло в прегръдките на планината, заобиколено от зеленината на клековете, а в далечината над него се синее верига от рилски върхове. Небето се усмихва лазурно и облива всичко със светлина. Тук можем да си починем.Продължаваме пътя си край Първото езеро и по една стръмна скала достигаме поляната и скалистата околност на хижа "Седемте езера". Ето, пред нея си почива Второто езеро, спокойно загледано с модрия си взор във висината. То излъчва някакво загадъчно присъствие. Диханието му изпълва простора на цялата околност. Безброй палатки са накацали като пъстро ято по отсрещния склон - ето го лагерът на Бялото братство и лятната планинска Школа на Седемте езера. Палатки има и около самата хижа и чак до брега на самото езеро. Изкачваме се по една стръмна пътека от хижата до центъра на лагера. Там на една неголяма равна площадка се намират братската кухня и "столовата" - подредени каменни маси, покрити с платнище. В кухнята ще ви предложат веднага гореща вода за пиене.Палатковият лагер се простира и отвъд площадката във всички посоки. Чува се глъч от деца, играещи наоколо. Върху малките скалички ц центъра са изложени много книги: беседи от Учителя, издадени от различни издателства. Край тях има посетители, които с интерес разглеждат и избират.Тук пред една палатка представя свои рисунки, предназначени за оцветяване, и една руска художничка. Тя се зае и с курса по рисуванеза децата. Нейните рисунки носеха наименованията: "Синовете на Небето" и "Дъщерите Божии" и изобразяваха мъже и жени с интересни лица в странни одежди.Планинската Школа спазва традициите на Бялото Братство: живее се като братя и сестри; храненето е общо сутрин, на обед и вечеря. Посреща се заедно изгревът на слънцето, играе се заедно Паневритмия, празнуват се заедно празниците на Бялото Братство, общо се празнуват именни и рожденни дни на приятели.След като се настаняваме в палатките си може и ние да се включим в братския живот. Вечерта приближава и лагерът притихва, готви се за сън. Небето се покрива с ярки звезди, които са слезли толкова близо до нас, като ли са над самите ни глави.В ранното утро, преди изгрев слънце, когато лагерът е все още унесен в нощната си почивка, в тишината се понасят трели на цигулка. Божествените звуци докосват душата и я събуждат от съня. В бавно разсипващия се мрак се забелязват придвижващи се силуети по посока на Молитвения връх, намиращ се наблизо до лагера. Там, на върха са насядали сестрите и братята с погледи отправени на изток, потопени в очакване. Тържествена тишина!Цялата Природа благовейно е притихнала пред срещата с великия извор на Живота. Чува се ромон от далечни води и песен на прелитащо в небесата птиче. Хоризонтът бавно просветлява. Появява се розово сияние, което все повече се усилва и очертава светла хоризонтална ивица. Просторът над нея заблестява в пурпурни отблясъци, а долу е все още тъма. Ето, че се появява една огнена точка в тъмата долу и започва бързо да се издига към светещата граница. Свещен миг! Всички стават прави! Какво неземно присъствие! В олтаря на душите се извършва свещенодействие под лъчистата целувка на изгряващото слънце. Стигайки светлата ивица, огнената точка изведнъж лумва в потоци лъчи и огнени блясъци - тържество на светлината!От върха се понасят химни. Цялата природа им приглася - и гордите скали, и тревите, и водите и птиците в небето. Развълнуваното море от планински върхове се облива със сияйна светлина.Свещенодействието продължава с молитви, песни, четене на беседа на Учителя. Той е разкрил тайната на Първия лъч на изгряващото Слънце пред братята и сестрите - колко е важно неговото значение за тях. Енергията, която носи Първият лъч на изгряващото слънце, е най-голяма в сравнение с по-късните слънчеви лъчи. При изгрева на Слънцето първият лъч идва тангенциално върху земната повърхност и ни дава толкова много енергия, колкото не бихме могли да получим през останалото време на деня. Той действа много лечебно върху човешкия организъм.Паневритмията този ден се проведе на голямата поляна край Петото езеро - "Бъбрека". Колко красиви бяха братята и сестрите, облечени целите в бели одежди, танцувайки боси под чудните звуци, идващи от центъра на кръга, където бяха музикантите, предимно цигулари. Заобиколени от планински върхове, от водите на езерото и от синевата, се чувствахме като в храма на Майката Природа. Отдалеч наблюдавана, Паневритмията представляваше три концентрирани бели кръга с център в средата. Тези кръгове ту се разширяваха, ту се стесняваха, те пулсираха. Човек има чувството, че ангели са слезли да танцуват край езерото.Тази година на лятната планинска Школа бяха дошли повече от 1000 души. След завършване на Паневритмията братята и сестрите се събираха в центъра на поляната. Тук се поднесоха много поздравления от последователите на Учителя от различни държави - за празника на Бялото Братство. Освен братята от България приветствия поднесоха представители на от Русия, която имаше най-многобройна група от чужденци, от Латвия, от Франция, от Германия, от Англия, аедна сестра от Филипинските острови поднесе поздрава си с танц. Имаше братя и сестри от САЩ. Паневритмия се играе в Ню Йорк, в Лондон, в Глазгоу. Във Франция се намира Френското бяло братство, което почти всяка година вече изпраща свои представители в Рила. В Португалия и Холандия са се открили също школи по Паневритмия. В близките лета тук са гостували приятели от Австралия, Израел и Норвегия. Светът постепенно открива учението на Беинса Дуно.Още по време на земното му присъствие в България видни представители на човешкия род са засвидетелствували уважението си към него. Ето думи на професор Алберт Айнщайн: "Цял свят се прекланя пред мене, а аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов от България"/излъчено по френското радио по повод смъртта на професор Айнщайн.Едно незабравимо лято, преживяно на лятната планинска Школа на Бялото братство оставя незаличими следи в душата на човека. В него става едно преосмисляне и пробуждане на духовната същност на живота.Горе, в планината, душата се извисява красива, светла, чиста. Там тя говори и те ръководи. Всички същества ти стават мили и близки. Там, на светлите мърхове ставаш способен да простиш на всички, защото влизаш в досег със светлината, която излиза от душите им.Започва се зазоряването за човешката душа, за новия живот, който чука на вратата на новото хилядолетие.Инж. Атанаска ПАПАЗОВА

557
Здраве чрез движение сред природата

Програмата, по която се провежда обучението по Паневритмия в системата на образованието се нарича "Здраве чрез движение сред природата". Тя се състои от три части: зимна, в която се изучават упражненията и песните на Паневритмията за съответната година от обучението; пролетна, в която заниманията са в близкия парк и заедно с танцуването децата наблюдават пробуждането на природата и лятна - училище на планина, където освен красиви пейзажи има и изобилие от трудности за преодоляване.Тази година третата част се проведе в подножието на връх на Мальовица - 132 деца от 12 града на страната, преминали през обучението по Паневритмия, се включиха в летния лагер. Той се организира от сдружение Паневритмия съвместно с Национален парк "Рила" и Националната спортна академия "В.Левски".На въпроса: С какво този лагер е по-различен от другите, в които сте участвали?Боряна Тренева класен ръководител на деца в четвърти клас от Димитровград отговори:"Различното е, че е на хубаво място както и самата организация на лагера. Децата се чувстват по-свободни и имат възможност да творят. Отчетох как дребните неща се отразяват на децата. Фактът, че сме заедно с тях дори на масата, че сервираш и отсервираш, че играеш с тях Паневритмия, че си носиш раницата и заедно с тях преодоляваш трудностите в планината. Заедно с тях си дори когато експериментираш в рисуването и правенето на оригами. Но най-важното е, че си равен с тях и проявяваш разбиране. Дори когато сгрешиш можеш да им се извиниш и в отговор на това и те като сгрешат не се притесняват да ти се извинят. Всичко това издига авторитета на учителя."Лиляна Георгиева, класен ръководител на петокласници от Варна споделя:"Прекрасен лагер. Бях впечатлена от стройната организация, богатото разнообразие на занимания свързани с научна работа - екология, биология, астрономия с възможност за междупредметни връзки. Очарована съм от събуждането сутрин. Цигулка нежно свиреше познатите и любими на децата песни от Паневритмията. Сладко се протягаш в топлото легло и си казваш това сън ли е или е утро. Високият професионализъм на специалистите от Национален парк "Рила" водеше стъпка по стъпка децата към опознаване на гората, за да оценят колко е важно нейното опазване. Богатството от растителни видове, буйните потоци, величествените гори създадоха у тях ново отношение към красотата и величието на природата. Катеренето в зала беше другото предизвикателство. Студентите и преподавателите от Националната спортна академия "Васил Левски" показаха тънкостите на спортното катерене. Всичко това децата са споделили с бившите си класни и колежките са заинтригувани, какъв е този лагер осигурил на децата толкова богати впечатления. Родителите са също изключително доволни."

През тази учебна година, за да защитя степента инструктор към Националната спортна академия "Васил Левски" направих изследване на деца участващи в обучението по Паневритмия от Димитровград, Стара Загора, Варна и Добрич, повечето в първата година от обучението. Родителите и класните им ръководители попълниха в началото и края на обучението тестове свързани с промените в характера на децата. Според анализа учениците четат по-добре, по-успешно се справят при самостоятелната подготовка на домашните, при писането на преразказ, не се бият в междучасието, работното им място е по-подредено.Според специалистите овладяването на координацията на движенията се отразява върху говорния апарат и концентрацията на вниманието. Това обяснява съществената промяна при четивната техника и увереността при подготовката на домашните и работата в клас, липсата на всякаква агресия по време на двата лагера, които организирахме, лесната социализация между децата от различните градове и отговорностите, които те поемаха при походите.Анкетата направена в края на лагера посочи, че най-въздействащи са походите. Още веднъж се убедихме като специалисти, че децата са жадни за природа и за красота. На въпроса: "Ако с една дума трябва да определя преживяното на лагера, то тя ще е …" повечето отговориха: радост, щастие, веселие, приключение, вълнуващо, красиво, чудесно.Поставихме на всички деца малка задачка. Ако успеят да разпределят собствения бюджет и икономисат средства ще ги заведем в "София ленд". Така това посещение се превърна в чудесно заключение на преживяването на лагера. Тъй като всяка от групите трябваше да се качи на своя влак в различно време, постоянно се чуваше -"До следващия лагер!"Антоанета ЯНКОВА

председател на сдружение "Паневритмия"

558
Алтернатива на дискотеките и компютърните игри

В нашия дом растат и се възпитават деца, лишени от родителска грижа. Трудно се намира заместител на майчина ласка и бащин съвет. Трудно се намират и неизтъркани фрази, с които да се докаже на "непосветени", че нашите деца се събуждат и заспиват, учат и играят като всички техни връстници. Те посещават интернет клубове, на "ти" са с всички актуални течения в българската и чужда музика, следят модни и спортни предавания, активни участници са в почти всички училищни и обществени мероприятия. А как посрещат гости, дошли да споделят с тях празника си, със затрогваща сериозност разказват за приятели и съученици, за трудния учебен ден, за похвалата на учителя.

Заниманията по паневритмия на открито са очаквани с удоволствие от децата на дома.Но с нищо не мога да сравня вълнението, с което очакват своите нови приятели - преподавателите от габровското движение "Паневритмия". От близо година Надя Милчева, Иванка Колева и Веселин Стоянов идват всяка неделя в нашия дом и посвещават децата в науката за хармонията в природата и човека. Без всякаква принуда и условия всички желаещи възпитаници играят танца паневритмия, знаят движенията и упражненията, тананикат си мелодията на песните, рецитират текстовете.От разказите на 13-годишната Митка разбрах, че "когато сме навън и в кръг танцуваме паневритмия, на мен ми става топло и спокойно и сякаш самото слънце ни зарежда". И Албена /12-годишна/ знае, че движенията, които те изпълняват, са извлечени от самата природа, че събуждат неподозирани сили в човешкия организъм, в съзнанието му. Първокласникът Гошко, който поради прекарани операции все още трудно говори и контактува, до сълзи ме е разчувствал, когато пее "Малкият извор", за "Пробуждането" и "Примирението" - все песни, които са стигнали до сърчицето и съзнанието му.И децата все разказват за танците и песните, за движенията и ритъма, за това, че се чувстват добре и спокойно. Това наистина е така - осезателно са заредени с животворната енергия на положителното. Не могат да не бъдат с благотворно влияние упражненията, които укрепват духа и тялото, които са с доказано оздравителен ефект. Не могат да не носят радост и спокойствие текстовете, в които се пее за пролет и любов, за сила и живот, за слънце и цветя. Всичко - танците, песните, рисуването, оцветяването, разговорите и беседите, свързани с паневритмията, явно провокират у децата стремеж към нещо по-добро и красиво. Серафим, тинейджър на 17 г., отглежда в стаята си цветя; Красимир, негов връстник рисува картини с неподозирано естетическо въздействие. У малките се наблюдава склонност към повече търпимост, себеуважение и добронамереност, желание да се вършат добри дела, стремеж да са по-учтиви и възпитани.За да бъда съпричастна с всичко, което вълнува моите възпитаници и те да продължат спокойно и открито да споделят с мен преживяно и мечтано, реших да се запозная по-отблизо със системата "Паневритмия" Не съм си поставяла задачата да възпитавам и отхраня в себе си възвишени мисли и чувства, да направя живота си по-съзнателен, по-духовен или по-разумен. Но някак си, почти без да искам, се убедих, че това е начин да опознаеш разумните движения в природата, да възприемеш онова светло и добро, което гради Вселената, да откриеш връзката между физическото и духовното, да контролираш и трансформираш енергията си. Разбрах, че в този танц се проявява синтеза на изкуствата, но в нови форми вече си влияят музиката, поезията, хореографията, физическото движение и участието на мисълта. Убедих се, че крайният резултат от упражненията на паневритмията са вътрешното спокойствие, освобождаването от стреса и негативизма, възстановяването на душевното равновесие и комфорт.Нина ДЖАЖЕВА

Възпитател в Дома за деца, лишени от родителска грижа - гр. Габрово

559
Паневритмията лекува със светлина

Вече две години "Сдружение Паневритмия"провежда обучение по оздравителния образователен модел "Обучение по паневритмия" от преподаватели подготвени в Националната спортна академия /НСА/"Васил Левски". През миналата учебна година работихме с ученици от 16 училища в 14 града, с децата в три дома за деца лишени от родителска грижа в Габрово, Шумен и София, помощното училище в гр.Елхово и една детска градина.През миналото лято 150 от децата участвали в обучението се събраха в детския лагер край Габрово, за да играят заедно паневритмия сред природата, при съпровод на връстници музиканти. Специалисти от НСА запознаха децата с нужните действия при бедствия и за оцеляването им в планината. Изследовател от музея "Земята и хората" ги въведе в света на минералите и кристалите. При експедиция всеки намери своя камък, който след обработка разкри тайната си - растителност от преди хиляди години вплетена в минерала. Заниманията по рисуване, моделиране с глина, оригами, пеене и вечерните дискотеки бяха ежедневие.На въпроса: "Ако трябва с една дума да изразя преживяното на лагера, то тя ще е….?" децата отговарят: весело, хубаво, обич, разкошно, радост, изненада, приятелство, забава…

За децата паневритмията е забава, която им носи здравеПроведените изследвания, съвместно с Асоциация БиоИнформ, направени с най-модерната биорезонансна апаратура МК02, с която се извършва диагностика на здравословното състояние на целият организъм, по методика създадена от акад.Сарчук, ни дават основание за следните изводи:Паневритмията е безвредна за деца и възрастни;

Заниманията значително увеличават жизнената енергия на човешкият организъм;

Подобряват се функциите на вътрешните органи и има оздравителен ефект върху сърцето, кръвоносната и нервната система и белите дробове;

Това е метод, при който настъпва хармониране на целия организъм.

Професорът по биофизика Валерий Гуржеев, в резултат от изследването на над 1000 спортисти констатира, че определящо за здравето на човека е състоянието на психиката му. Не случайно70% от хората на планетата се намират в състояние на психологически стрес. Емоционалната среда, която създава паневритмията формира хармонично психологическо състояние на соматично ниво, което се доказа посредством многобройни изследвания. Според проф. Гуржеев, паневритмията пренася човека в пространство на щастие и духовно благополучие, тя лекува със светлина.Според Шерин Местан, председател на Държавна агенция за закрила на детето: "Обучението по Паневритмия може да бъде насочено към деца с увреждания, като алтернатива за преодоляване на изолацията и по-успешното им интегриране и социализация. Запознавайки се с описаните от вас методи и резултати, считаме, че заниманията по паневритмия ще бъдат полезни за подобряване мотивацията , здравето и двигателната култура на децата със специфични трудности и проблеми в развитието."Министерство на образованието и науката, в лицето на зам.-министър Юлиян Наков счита, че няма пречки да се търси съдействието за реализирането на програмите по паневритмия чрез конкретни договорености с директорите на училища, както и различни спортни формации - "Оценяваме създадените от вашата организация методи и форми и ви пожелаваме успехи. Оставаме с пожелание за ползотворно бъдещо сътрудничество." Директорите на училища, които желаят да приложат модела, могат да потърсят преподавател от сдружението, които ще му предоставят писмото от МОН, проекта към него, свидетелство за правоспособност и удостоверение от НСА.Центърът за следдипломна квалификация при НСА "В. Левски" организира всяка година курсове за преподаватели по паневритмия в две степени. Изучават се научните основи , хореография, пластика, музика, педагогика, психология, анатомия, физиология, кинезитерапия, теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и комплексен изпит. Курсът е с продължителност 6 месеца, синтезиран в три събирания от 10 дни, по време на ваканциите. Започва от 1 април. В него могат да се включат и учители по хореография, психология, музика, физическо възпитание, рисуване, биология, литература. Изисква се те да имат добра танцова култура и да са на възраст до 55 години. След завършване на курса, всяка година участват в семинар за повишаване на квалификацията си. След едногодишна работа с група преподавателят има право да кандидатства за следващата степен- инструктор по паневритмия, където се усвояват научни методи за оптимизиране и изследване на учебния процес. Изготвя се научна работа. За контакти с нас: 1407 София , бул."Черни връх"№20, БЛ.1, Вх.Б, ап.20, тел.02/66 76 07- Людмила Димитрова; е-mаil: pahevritmiya@ dir.bg и на www. pahevritmiya.hit. bgинж. Антоанета ЯНКОВА

560
Събори / Bih iskala da se svurja s posledovateli v Sofia.
« -: май 13, 2004, 10:54:08 am »
Информация за Братските групи можете да намерите на следния адрес:http://www.bialobratstvo.org/bg/contact.htmlАдрес в СофияОбщество Бяло Братство България

Братски Център "Изгрев"

ул. "Ген. Щ. Атанасов" 6

София 1113

България

тел. 02-963-4313

561
Програма за честване годишнината на Учителя.8 май 2004 , Монтреал , Канада7:00  Паневритмия на хълма Монт-Роял ,

         на полянката зад хижата ( всеки е поканен да гледа или да играе).

9:45  Национална библиотека на провинция Квебек ,

         1700 St Denis, Монтреал. Посрещане на публиката.

10:00 Лекция: “ Учителят Петър Дънов – Живот и Учение”

10:40 Музика и песни от Учителя

10:50 Пауза

11:00 Лекция: « Красотата и силата във философията на Учителя Петър Дънов »,

          лектор Наташа Колесар  доктор по философия от Сорбоната , Париж.

11 :40 Музика и песни от Учителя

11 :50 Изложба от книги и снимки  на Учителя.

12 :15 Обяд.

13:45 Лекция : “ Методи за работа в Школата на Учителя Петър Дънов”

14 :30 - 15.30 : Голям концерт. Музика и песни от Учителя.

                          Хор и оркестър на братската група в  Jafray , Канада.

========================

Le 8 mai 2004

Le programme de la journée7 :00 Paneurythmie  au  sommet du Mont-Royal, en arrière du chalet, sur la pelouse (chacun est invité à regarder ou à danser)

9.45 Accueil du public à la Bibliothèque Nationale du Québec, 1700 St Denis,       Montréal.

10 :00 Conférence lue : « Le Maître Peter Deunov – Sa vie et son enseignement »

10 :40 Musiques et chants Bulgares

10 :50 Pause

11 :00 Conférence : « Beauté et portée de l’œuvre artistique et philosophique du Maître Peter Deunov », par Madame Natacha Kolesar, Dr. en Philosophie de la Sorbonne, Paris.

11 :40 Musiques et chants Bulgares

11 :50 L’exposition de photos et de livres

12 :15 Pause midi

13 : 45 Conférence lue : « Les méthodes de travail dans l’École du Maître Peter Deunov »

14 :30  à 15.30 : Concert de musiques et chants Bulgares

562
Братството в чужбина / Братството в Швейцария
« -: февруари 16, 2004, 11:06:45 pm »
Център Виделината

В Европа има три основни центрове на Братството, които са най-често посещавани от последователите на Учението. Това са:

Изгрев в Севр (Sèvres)- Париж , Бонфен (Bonfin) на Лазурния бряг,Франция  и Виделината в Щвейцария. Изгрев символизира любовта, Виделината – мъдростта , Бонфен – истината.Братският център Виделината се намира на един хълм , на 950 метра надморска височина, наречен "Les Monts-de-Corsier" , в района принадлежащ на град Вивей (Vevey ). Град Вивей е разположен на брега на Женевското езеро, близо до Лозана.

Това е един силно развит туристичекси район. Много царе и известни личности прекарват своите ваканции тук. На съседния на Виделината хълм се намира тибетски будиски център, който е посещавам от време на време от Далай Лама.Поради големия интерес към Учението , след войната през 1945 , брат Михаил изнася първите си лекции в Лозана. След тези лекции започват да се организират и първите братски групи в Щвейцария.Символ на братството стават

–   слънцето , като източник на светлина

–   котвата и ръцете,  от извора на Рила

Този символ представя знака на водолея със своите две течения – на водата и светлината, вестители на новата ера.През 1959 и 1960 година брат Михаил прави пътуване до Индия. При своето завръщане , той много прилича на Учителя. Това дава огромен импулс на братските групи ( в това число и в Швейцария).През 1961 , Швейцарското братство създава асоциация, за да може да купи терен  на Върховете на Корсие (Monts-de-Corsier). Брат Михаил му дава името Виделината.

В началото се построява малка сграда за братските срещи. Открива се извор , които покрива нуждите на центъра от вода.Построява се резервоар. През 1962 ,братята и сестрите построяват малка хижа. Този център е едно големо изпитание за братските групи, някои се отказват, когато научават , че трябва да дават пари за построяванеот на братския център.

Независимо от всички пречки , Братството продължава да се развива. Той като започват да идват много хора , през 1967 година започва изграждането на голяма сграда , която да даде по-добри условия за духовна работа на братята и сестрите.

Купива се нов терен , необходими са 30 години , за да се завършат строжите на този братски център.Някои от братята и сестрите носят български имена. На бъдещите родители , брат Михаил препоръчва избрани български имена, които те могат да изберат за своите деца. Има братя и сестри ,които носят следните имена: Благословен, Алтимир, Силна, Милост, Верен , Благост, Любомир ...През 1971 , Швейцарското братство решава да създаде издаделство , които да издава книги и да разпространява  Учението. Купиват се печатни машини , които се инстлаират в новата сграда на братския център. Започва издаванеот на брошури и книги. Брат Михаил избира името Просвета, давайки му следното значение – Pro-sveta – за светлината (така то бива по-лесно запомнено от французите).

Започва създаването на издателсво Просвета в други страни.  През 1976 издателсво Просвета Франция е създадено , печатните машини и персонала е пренасочен в Бонфен, Франция. Започват преводите на чужди езици.Братята и сестрите от Швейцария използуват един прост метод за разпространие на книгите. Когато някой пътува в друга страна , той носи със себи си книги и ги подарява на градката библиотека , в града където е отседнал. Резултатът до сега – библиотеки от над 130 страни притежават книги от издателство Просвета.Малко по малко идеите на Братсвото наблизат в света. Съзнанието на хората се събужда все по-вече и по-вече, както пъпките на дърветата предсказват идването на пролетта.За повече информация

http://www.videlinata.ch

563
Събори / kak da se svurja s posledovateli v plovdiv
« -: януари 21, 2004, 08:16:17 pm »
Сбирките на Братството в Пловдив стават всеки първи петък от месеца, от 18:00ч. в Руския клуб ( Берьозка ).

564
Братството в чужбина / Братството в Чехия
« -: януари 03, 2004, 10:35:12 am »
Ако имате повече информация за братските групи в Чехия , пишете.

565
Братството в чужбина / Братството в САЩ
« -: януари 03, 2004, 10:34:05 am »
Ако имате повече информация за братските групи в САЩ , пишете.

566
Ако имате повече информация за братските групи в Австралия , пишете.

567
Ако имате повече информация за братските групи във Великобритания, пишете.

568
Братството в чужбина / Братството в Италия
« -: януари 03, 2004, 10:10:45 am »
Ако имате повече информация за братските групи в Италия, пишете.

569
Братството в чужбина / Братството в Испания
« -: януари 03, 2004, 10:09:46 am »
Ако имате повече информация за братските групи в Испания, пишете.

570
Ако имате повече информация за братските групи в Германия , пишете.

Страници: 1 ... 36 37 [38] 39