Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Eли Статкова

Страници: [1] 2
1
Според мен, Кармата не решава задачите ни, защото Кармата е учебникът с уроците, със задачите за решаване - допускане на погрешка : опознаване на следствието от тази погрешка : намиране на погрешката в себе си : прошка и поправка . В този смисъл Кармата пряко влияе на човешкото израстване, тъй като израстването става чрез правилното решаване на задачите - една по една и стъпка по стъпка. Споделеното от Донка е абсолютно верно, методът е описан от Учителя в доста лекции и беседи. Той самият Го казва ясно и недвусмислено - Любовта ликвидира Кармата. А Прошката е неизменна част от Любовта, както благостта, дълготърпението, кротостта... Плодовете на Духа.
Не ме притеснява натрупването на нова Карма, тъй като като влезеш в Пътя на Любовта, по-бързо и по-лесно установяваш къде си допуснал грешка и започваш с изправянегто й.

3
Не е толкова трудно :)
Когато някой директно те наранява - той иска нещо от теб. Нещо не си му дал - не си му обърнал внимание, а той е искал твоето внимание, не си му дал уважение, а той държи на твоето уважение, виждаш само отрицателното в него, а той има и положителни черти, които държи да ги оцениш и т.н. Вгледай се в себе си.  В една от беседите си, Учителят казва следното: "Когато имаш еднакви качества с някого, този човек ти става неприятен. Особено, ако иска да ти се наложи. Неприятен ти е всеки, който те превъзхожда, особено в отрицателното". И влизаш в Закона, че всичко се връща - каквото и да правим - добро или зло, то се връща върху нас. Но причината си е у теб, а щом като тя си е твоя - ти можеш да я промениш. Тогава влизаш в другия Закон - променяш себе си, променяш и света.
Когато се изпълваш с Любов и пращаш Любов особено към онези, които са те наранили (защото е в реда на нещата да си добронамерен към тези, които ти дават добро), те я усещат и те се променят към теб. Защото ти си се променила. Започнала си да им даваш онова, от което имат нужда.
Формулата, която ти дадох преди дни :Господи, научи ме да Те любя така, както Ти мен ме любиш!" е именно, за да влезеш в Закона на Любовта. Защото във всеки един човек, вкл. и в онзи, който те е наранил живее Господ. Към Него се обръщай, Той винаги помага! А за да влезеш във връзка с Него, и ти пращаш светлина и любов. И въобще не е сложно, нито пък трудно - пробвай и ще видиш.
:)
4
И аз ти благодаря! :)

5
Мила Анета - разбирам те. Но точно за изнесения от теб принципен случай, Учителят казва, че не бива да се занимаваме с погрешките на другите. Просто всеки е на различно равнище - духовно, осъзнаване и т.н. Не можем да се сърдим на джанката, че като е родила плодове, не се наведе сама да ги събере, да ги сложи по буркани и да ги направи на компотче, нали :) в момента тя не може да се движи, а и не знае как се правят компоти, щото е дърво :) да не се движи и да не прави компоти са част от настоящите й характеристики :) (не че аз умея да правя туршии и компоти :) ) това беше малко за разведряване. Но всъщност, когато се дразниш от това, че някой човек не е достигнал по-висок етап на доброта, на разбиране, на честност, на благост - именно онези малки същественца са около теб и те провокират. Защото, Любовта, която е в теб, приема всички разумни души около себе си (независимо от това какво умеят и какво не) с безгранично търпение, безпределна прошка, радост, че растат и че се учат. Именно когато човек греши (никой от нас не е безгрешен) той е в положение на урок - обучават го Светлите същества. Радвай се на работата им и им помагай като намериш поне една добра черта в този, когото обучават и като му пращаш любов и благост. Когато мисловно му пращаш светлината и любовта - той прихваща твоите мисли и се променя. Повдига се. Ти също се променяш. Повдигаш се. Когато прощаваш и благославяш т.нар. паразитчета - повдигаш и тях. И се изпълва написаното в Библията " ... и тъмнина да си пак ще станеш като зора..."

Да помним, че всичко е за добро и всичко е добро!
Светъл ден!
 

6
Мисълта е мощно оръжие - не е необходимо да казваш някому с думи нещо повече от три пъти. Ако за тези три пъти не те чуе и разбере, всеки следващ път е насилие. Насилието е урок и за двете страни - и за насилника, и за насилвания.
Учителят казва :не говориш на този, който ще те чуе. Когато видиш, че някой прави или се кани да извърши насилие, а думите не помагат, на ум можеш да му кажеш: Нищо няма да спечелиш", а после "Бог е Любов! Бог е Мърдрост! Бог е Истина" - и това можеш да го наслагваш винаги когато виждаш този човек или когато си помислиш за него. Ако си на обществено място и те облъчват с негативи, можеш да си пееш някоя от песните - те сами идват в главата, много силен е Псалом 91, да повтаряш друга такава формула. Да я мислиш с Любов и Благост. Ефектът е поразителен и се чувства - при някои по-бързо, при други по-бавно, но е видим.
в том ІІІ на "Акордиране на човешката душа" има цяла беседа от Учителя - подробна и ясна за това кому какво говориш и как да го правиш.

7
Мила Анета,
в много лекции и беседи Учителят нееднократно е казвал, че човек се свързва с онова, за което мисли. Това е Закон. За това мислим с любов и вяра за Бога и се свързваме с него, мислим с любов и вяра за Христос и се свързваме с него. Това е същината на молитвата - когато я обговаряш, ти мислиш за този, който я приема. Молитвата я отправяме към Господ и към Неговите съработници - Светлите същества. Така правим връзката си с тях. Когато често мислиш за астралните паразити - влизаш в Закона и... правиш връзка. Делфин много верно е описала една опитност,  която преживяват ясновиждащите. И много верно й е казал онзи брат, който се е оградил с диамантено бялата светлина - това е Духът Христов, че е бил защитен. Любовта го е пазела. Чрез щита на вярата.
Вече ти писах по темата за новораждането, така че няма да го преповтарям и тук, само ще допълня следното:
всеки път, когато през ума ти преминава недоволство от нечие поведение, или друга негативна мисъл - това са мисли, породени и предизвикани от тези мънички същества. Те наистина са мънички и въобще не са толкова страшни, нито пък изглеждат страшно, ако не ги храниш с твоята сила. Те просто не знаят как да обичат и за това идват и ти предават мислите си и страховете си, те не знаят как да се свържат със Светлината - за тях ти си Светлина и затова идват при теб.
Какво конкретно можеш да направиш:
когато такава мисъл мине през ума ти, просто се спри и си кажи :ти не си моя мисъл. После се помоли на Господа да изпълни тези мънички същества със Своята Светлина и Любов, да ги успокои и да ги прати на работа полезна. След това им кажи, че и ти им прощаваш и ги благославяш.

Този разговор с мислите в теб в началото ще се случва честичко, но след известно време ще се разреди честотата на посещенията. Все пак винаги дръж съзнанието си будно за мислите, които идват при теб.

Силна формула за ограждане, която освен за теб лично може да прилагаш и към дома си и към всички членове на семейството е:
"Господи, изпълни ме с бялата Си Светлина, огради ме с диамантената Си стена, така че нищо негативно не ме докосне, а там където ме е засегнало да ке разтвори в сияйните цветове на дъгата!" (3 пъти)

Намери си синият молитвеник.

Друга могъща формула, дадена от Учителя, която е и за собствен подем, и за ограждане е"
"Аз ще живея в Любовта, както е писал Христос, че животът ще се промени с Любовта. Каквото е писал Господ, ще живея по Неговия Закон. Да се поправи животът, както Той е казал!"
Тази формула се казва два пъти дневно в определи от теб часове сутрин и вечер. Казвай си я поне месец и ще видиш промените.
Невидимият за обикновените човешки очи свят е много благ и нежен към всинца.
Поискай и ще ти се даде!
Виделината да е с теб!


8
 Учителят казва да турнем в главите си свещенната мисъл, че всичко е за добро и около нас има светли възвишени същества, които ни помагат винаги щом ги помолим.
И Новорождението вече се е случило щом приложиш тази свещенна мисъл в живота си, и видиш, и усетиш кокло нежно и отизивчиво се откликва на нуждите ти и на разумните ти молби.
А външните условия могат да са всякакви, но за спокойния духом, за този човек (бременна майка), който е във връзка с Първата Причина - добрите условия винаги са налице и дори и да има изпити, те се вземат с благодат. Учителят е дал огромно количество формули и за защита, и за ограждане, и молитви - всеки ще намери онези, които отговарят на вибрациите му, така че да са му полезни.
Основата, която не се променя е: Без страх и тъмнина! С Любов и Светлина!
А обговарянето и мисленето на всички тревоги, притеснения, съмнения, отминали неприятности, негативен опит, безпокойство за настоящето или бъдещото - лично или обещствено и т.н. са само страхове, просто страхове, с които човек се свързва. За развързването от тях, прощавайте за повторението :), но са дадени много практически указания и формули.

Относно пренасянето на количката :), както и останалите непосредствени действия, които очакваме от най-близкото си обкръжение - всичко се решава с Любов и Светлина. Изпитано на практика: визуализирайте всеки член от семейството си и/или съседите - нека са усмихнати и обляни в златна светлина и на ум им кажете: "обичам те". Правете го винаги, когато се сетите, правете го и когато ходите по улиците към всички, които срещате. Само с мисъл. Този опит направете поне за 10 дни и сами ще се убедите как дори и по-крайно настроени хора се смекчават към вас и искат да ви услужат. Непознати - също.
А в продължение на месец - изберете си един час сутрин и вечер, примерно в 8 и в 20 часа и по три пъти казвайте следната формула, дадена от Учителя:
"Господи, научи ме да Те любя така, както Ти мен ме любиш!"

и нека да се молим за мъдрост, защото всички имаме нужда от нея.

Виделина вам!


9
Здравей, Боби!
Когато писах за майчиното възпитание, имах предвид отношението на майка, а не на мащеха :),  имах предвид онова отношение на доверие, справедливост, състрадание, милосърдие, любов, дълбоко разбиране и прошка, което е невидимата майчина връзка, или връзката с женското начало, примерно.
Това, за което ти пишеш, и което и аз съм го виждала, а и съм го преживяла, е илюзия за любов (мащехата:))) - то е властова невроза, его, своенравие, мании и както искаш - така го наречи, но не е любов. В същината си то е насилие. Не желае човекът да погледне погрешката, че е в него, но я вижда в детето си, в другите хора, и вместо да променя себе си - насилва другите - така влиза в мечия капан и се чуди защо всичко го избягват и колко прав и самотен, и наранен е.
Ако вече си разбрал, че погрешката винаги е у теб, а защото си е твоя и не зависи от другите, ти можеш да я поправиш, т.е. твоят живот си е в твоите ръце, тогава променяш себе си и променяш света.
В "Господнята молитва" се молим Бог да ни прости нашите дългове така, както ние ги прощаваме на нашите длъжници.
До снощи не се бях замисляла, че зад лицата на всички мои длъжници, на които прощавам, се крият проявленията във времето само на една личност. И това съм си аз.
А да виждаш собствените си погрешки и да си справедлив и към себе си и към другите... без благост и нежност не бихме го понесли. Човеци сме, за това благостта и търпението са ни необходими - да не отсчем собствените си глави, вместо само да срешим косите си:)
Светъл и красив ден ти желая!
   


10
Мисълта за днес: "Жената се е появила в света, за да направи един мост: да внесе благоразумието в човека, да го научи как да бъде търпелив" - тази мисъл ме изпълва с топлина и благодарност.
Какво означава благоразумие - благ разум, мекота в мислите и прилагането им. А когато има мекота и благост, то е любов, и търпението е тяхната проява. С мекота и благост променяш себе си, променяш и света около теб, защото благият разум работи като водата - меко и нежно с търпение заглажда острите ръбове и проправя път.
Чудех се защо Учителят определя числото 5 като число на Майката. До онзи ден твърдях, че това не ми говори нищо. Днес обаче разбрах - майката така възпитава децата си - не им се налага, не ги насилва, не гони очаквания. Благоразумието е  пътят на смирение на егото, пътят на растежа на духа и една от връзките ни с Вселената.
Честит празник на всички и нека благия разум ни направлява в уроците!

11
Здравей, Димитър!
Благодаря ти за радостта и добротата, които бликат от всяка твоя дума!
Те са благословение!
Когато за първи път открих този сайт (а това беше неотдавна) и на мен ми се искаше да  прегърна целия свят и тази радост, която изпитах тогава, сега я виждам у теб. Но едва сега разбирам истински смисъла на молението "Божията радост и Божието веселие да се вселят в нашите сърца" - да се радваме, че сме заедно, че сме осъзнати частици от едно цяло, че Духът ни е събрал - дар е то. Дар и за душата, и за духа, и за тялото.
С Любов и Светлина да е изпълнен денят ти!

12
За мен, сравнението с извора е обвързано и с това, че ИзворЪТ не насилва никого непременно да пие от него. А дава само на онзи, който има нужда, и който се е спрял при него. Насила не може да дадеш, можеш само да взимаш, за това и Изворът не се интересува дали го хвалиш или не - който е имал нужда - взел е, останалите отминават по своя път.
А изворчето не ги гони по петите да им казва - сакън, жаден си, дехидратиран си - пий, човеко:)
И аз се сблъсквам с проблема за хвалбите и проектите, които непременно трябвало да доведат до този или онзи резултат... и виждам, че изворчето е хукнало насила да дава... или по-точно се е затворило това изворче и вече не извира:) , подпушило се е това изворче, както казва Учителя в една от лекциите си. Т.е. Човекът е попаднал на урок, който е нужно сам да осмисли, научи и претвори в живота си, за да може отново да върши работата си.
И на мен ми се случи да се подпуша - опитвах се да дам на един брат своя опитност, за да продължи нататък. Всъщност, няколко човека се опитвахме да му дадем едно и също, казано по различни начини - ха дано разбере някое от обясненията. В момента, когато разбрах, че извършвам насилие - той не вижда и не чува какво му се говори, а ние продължаваме - просто се отдръпнах. По-късно, при среща с Георги Изворски разбрах, че нямам право да казвам никому нещо повече от три пъти, пък дори този човек да е собственото ми дете. Човек сам взема нужното му в момента, съобразно собственото си равнище и нужди.
Виделина за всички и прекрасен ден!

13
Анета, мога да ти отговоря по много и различни начини на твоите въпроси, но съм убедена, че сама ще стигнеш до техните отговори и когато стигнеш сама - ще си сигурна в тях. Когато съм ВЪВ проблем, лично аз си формулирам много точно въпроса, задавам го еднократно (принципно рано сутрин) на душата ми, на духа ми и моля Господ да ми даде верното решение, след което поне две денонощия не мисля въобще за този проблем. Ако проблемът се опита да изпулва в съзнанието ми - го отделям от себе си чрез формули, молитви, музика... не е задължително да са ми дадени от някъде, за да ми действат... Обикновено, сутринта на третия ден, а понякога и по-рано, отговорът е готов в главата ми - и познавам, че е верния, защото изпитвам лекота, пък и всичко тръгва "по вода"... пробвай, ако желаеш:)

14
Какво означава да познаваш себе си? Кой познава себе си? Имаш нещо, което ти е дадено - и оттам нататък всеки ден ти научаваш нещо повече за себе си и за света около теб... Развиваш се, обучаваш се - днес не си такава каквато си била вчера, утре си друга - всеки ден носи новото и във всеки ден си нова, може и всеки миг да си нова, зависи... какво и кога си го научила... човек може да се преражда непрекъснато, защото светът се преражда непрекъснато... самопознанието е е непрекъснат процес... ще познаеш, че не си в това, нашето измерение, и когато установиш, че се  познаваш напълно :)...

15
Честита баба Марта, или иначе казано Хармонията  в човешко измерение - в цвят и вибрация :))))

Страници: [1] 2