Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Васил Василев

Страници: 1 2 [3] 4 5
31
Практически правила,МОК, 1.04.1928

Лекцията е изключително къса. За сметка на това е богата с упражнения от различно естество.

Цитат
За да се развива правилно, човек трябва да отделя всеки ден по пет минути, да мисли върху всички предмети, т.е. върху всички науки. Всяка наука събужда съответния мозъчен център и дава възможност на човешкия череп да се оформи добре, да стане правилен. Тази е причината, дето в училищата са застъпени всички предмети. Еднородната и еднообразна работа събужда еднородни центрове. Затова се препоръчва на човека да разнообразява работата си. Човек има около 50 центъра на главата, които трябва да се развиват. Има методи, чрез които човек може да отправя повече или по-малко кръв към едни или други центрове, за да ги храни според нуждата и изискванията им.


Цитат
Задачата на човека е да определи отношенията си към Любовта.


Цитат
Първото правило, което трябва да прилагате в отношенията си с хората, е да намирате във всеки човек по една добра черта, най-силна, която да го отличава от всички хора. Той сам трябва да познава тази черта в себе си. Мъчно е за човека да намери най-силната черта в себе си; мъчно е и другите да я намерят, но трябва да се наблюдавате и изучавате.


Цитат
Кога може човек да постигне желанията си? – Когато се приготви за онова знание, което е в ръцете на разумните същества. Обикновеното знание лесно се постига, но истинското знание – мъчно... Желая ви да се приготвите за това знание, че като дойдете до райската врата, мечът да падне от ръцете на ангелите и вие свободно да влезете вътре, да започнете да се учите.
32
... Гледните точки са различни, очакваното събитие е едно, но то би могло да се осъществи в неограничен брой варианти. Определянето на очакването и подготовката за евентуалния еволюционен скок в края на 2012 г. като "мания" или "истерия" изглежда, меко казано, безотговорно. ...

Гледните точки се различават именно по това - дали и доколко очакват събитие "2012" - дефинирано като скокообразна духовна трансформация. Значи, очакваното събитие не е едно, а в рамките на едното схващане се очаква събитие, в рамките на другото - не. Убеден съм, че свободното споделяне може да бъде единствено полезно, а другото е жертване на Истината в името на социалния комфорт. Дали наистина съм успял в амбицията си да поставя контрапунт е въпрос, на който читателите следва сами да отговорят.

Контрапункта на моето мнение е именно в това: показвам, че има инстинска духовност, за която темата "2012" не е съществена и дори е в известен смисъл вредна. Това не означава, че не съществува друга също определена и също истинска духовност, за която "2012" е от съдбоносна важност. Аз обаче не споделям нейните доводи и го заявявам категорично и пределно ясно.

Мисля, че този, кото успее да разбере противоположната гледна точка, печели - издига се на базата на постигнатия синтез. Този, който не успее, се самоизолира и губи шанс за разширяване на съзнанието си - нищо повече. Борбата на авторитети е на твърде елементарно ниво; тя няма място в областта на духовното търсене, която предполага равнопоставеност и толерантност. В това поле има място само сървенованието на идеи и обективния стремеж към Истина от нивото на съзнание, на което всеки се намира.

Радвам се, че мнението ми е предизвикало таква силна реакция - бих бил разочарован, ако не беше. Уважавам изключително много К. Златев и приносите му, затова съм и малко натъжен от неговите категорични квалификации - индикатор за вероятна липса на разбиране. Оставам обаче приоритетно верен на себе си и на виждането си за Истина. Както казах по-горе, разнообразието в позииите е добро упражнение по мислене, толерантност и приемане :)

33
Школа / 2010-03-26 Кръг и елипса, OOK, 31.03.1926г.
« -: март 29, 2010, 11:55:33 pm »
Кръг и елипса, OOK, 31.03.1926г.

Учителя разглежда някои характерни черти за черната, жълтата и бялата раси. След това говори за идването на Шестата раса:
Цитат
Сега иде нова вълна в света – вълната на шестата раса, за която всеки трябва да бъде готов. Тя носи благоприятни условия за развитието на човечеството; обаче такива вълни идват рядко в света. С идването си шестата раса ще повдигне всички растения и животни на едно стъпало по-високо от сегашното. Всеки трябва да използва условията, в които днес се намира

Обърнете внимание, шестата раса идва за да повдигне цялото човечество, не само Бялата раса. Въобще, въпреки своята очевидна диференциация, животът си остава единен по същество.

Цитат
Едно нещо трябва да знаете: повдигането на българския народ зависи изключително от вас. Ако вие работите, и той ще се повдига; ако вие не работите, други ще свършат вашата работа, но затова вие колективно ще бъдете отговорни пред невидимия свят за неизпълнение на вашата длъжност. Изпълните ли задачата си, както трябва, невидимият свят ще ви съдейства във всяко добро начинание. Не я ли изпълните вие, други ще дойдат.

Отговорността ни е ясна. Питам се, дошло ли е вече време други да дойдат? Или все още не сме показали това, на което сме способни? И не че трябва да бързаме, напротив, но все пак: кога възнамеряваме да го покажем; по-точно да започнем да го показваме? Интересни въпроси за размишление...

Цитат
И тъй, всички онези, които се приготовляват за работници в шестата раса, те трябва да знаят, че едно от качествата на хората от тази раса е братолюбието. Следователно, който иска да развие това качество, той трябва да създаде в себе си благоприятни условия за неговото придобиване, а разумни същества от невидимия свят ще му помагат да го придобие. За да постигне това качество, човек трябва да се справи с мъчнотиите в своя живот. Това не е трудна работа, но трябва да се знаят методи и начини за правилното разрешение на задачите.34
По пътя на природата, МОК, 25.03.1928
Цитат
Размишление

Тема за следния път: „Отношението на сложно тройно правило към живота“.


Френологичен аспект на човешкото развитие
Цитат
Задача на човека е да работи върху себе си, да развива правилно своите мозъчни центрове. Особено трябва да се работи върху центъра на веселието, за да понася човек лесно мъчнотиите в живота. По естество човек е весел, но трябва да прилага веселието си при мъчнотиите, а не дето не трябва.


Астрологичен аспект на развитието
Цитат
Като се изучава, човек по естествен път се запознава с влиянието на планетите върху себе си. Той забелязва, че влиянието на Марс се проявява при всички случаи, когато става състезание за права. Той се проявява в твърдите и упорити хора. Влиянието на Меркурий се проявява силно, когато човек се стреми към придобивки, материални или духовни. Добре е да изучавате влиянието на планетите в различните възрасти на човека, от 1 до 7 години, от 7 до 14, от 14 до 21, от 21 до 28 и т.н.


self-test
Цитат
При изучаване на човека, добре е да правите мислено опити. Представете си, например, че ви се пада голямо наследство, от няколко милиона лева, и започнете да мечтаете как да ги използвате. В този процес, именно, в разпределяне на парите, ще познаете какви желания и стремежи имат надмощие във вас. Ако започнете да мечтаете за книги, за списания, за пътуване в чужбина, за учене на езици, вие имате умствени стремежи; ако започнете да раздавате парите на бедни, страдащи хора, да помагате за издържката на бедни и способни учени, сърцето е силно развито у вас. Вие туряте своите лични интереси на заден план. Ако пък започнете да мислите за строеж на къщи, за купуване на имоти, вие живеете повече на физическия свят, с желание да се осигурите на земята. Освен това, можете да си представите, че заемате високо обществено положение и от висотата на своя пост да се наблюдавате как постъпвате с хората. Човек трябва да се изпитва при всички положения, да знае какво носи в себе си, какви центрове трябва да развива.


Освобождаване от песимизма
Цитат
Славяните са повече песимисти, отколкото оптимисти. Те са възприели тази черта от гръцката култура. Песимизъмът и недоволството на българите също носи началото си от византийците, с които българите са били дълго време в контакт. Младото поколение трябва да работи, за да се освободи от старото и чуждо византийско влияние.


Постоянство
Цитат
Ако направите един опит и не успеете, ще направите още два опита. За да има успех в работата си, човек прави поне три опита. Ако още при първия опит има успех, няма защо да прави други опити. Изобщо, разумният прави по 3 опита, обикновеният човек – 10 опита, а глупавият – 99.

35
Мисъл за деня:
Цитат
Когато ти в себе си разбираш една идея, ти можеш да разполагаш с нея. Ти си я разбрал и можеш да се ползваш от нея. Всяка идея, която имаш, обясняваш как е станала, но не можеш ли да се ползваш от нея, ти не си я разбрал. Човек може да познае само онова, което той може да го тури на работа. Всяка идея, която на тебе може да ти служи, да ти бъде в услуга, ти си я разбрал.

Често се случва да получим някакво малко просветление, да разберемнещо много важно за същността живота около нас. Много е трудно в такива случаи да предадем мисълта си на някой приятел; обикновено оставаме неразбрани. Тънък момент е това - кога да мълчиш и кога да говориш... Но ценността и смисъла на говоренето е в постигането на разбиране.

36
....

Как така една енергия (сила) се губи, ако не се употребява от човек?
И... как така една сила се увеличава, когато тя се употребява от самият човек?  
Не съществува ли известно противоречие? ...

Силата (Енергията), разгледана съвкупно в цялата вселена, се запазва съгласно законите за запазване. Обаче силата на един човек не е негово собствено притежание; в него влагат капитала си милиони същества. Колкото по-добър инструмент е човек, с колкото по-голямо КПД провежда виянието на тази сила, толкова повече той бива ползван за проводник, именно като следствие от закона за икономията на усилия в Прориодата. Ето как от гледна точка на човека се получава - колкото повече усилия влага, толкова повече сила получава. А на глобално ниво равновесието е запазено, разбира се. Няма как да бъде иначе.

Това може да се наблюдава например и в икономиката: колкото повече дадено предприятие печели, толкова повече му се качват акциите на борсата и толкова повече хората влагат средствата си в него. Силата на предприятието се увеличава - във вид на пари. Но съвкупността от финансови средства в света като цяло не се влияе от това - просто става едно преливане...

Има и друго. Невидимия свят пести енергия, а изразходва време. Това означава, че ако нямат подходящи проводници за своята проява,  светлите същества предпочитат да изчакат. Те запазват силата си за употреба в бъдещето. Отново може да има локални флуктоации във времевиаспект, но глобално - в дългосрочен аспект - енергията следва да се запазва.

Отново може да се даде аналогичен пример в областта на икономиката и финансите.

37
Никога на глава от населението не е имало толкова много натрупани  предмети, за които не сме разбрали окултният им смисъл (защо са ни дадени!). Изобщо, с една дума - "загниващо общество" сме, и това, навярно скоро ще се поправи... Тоест ще се даде нов шанс на загниващите ученици да се "рестартират" (защо не и на друга планета?), а на останалите Ученици - да продължат напред и нагоре. Поне така си мисля...и съм много оптимистично настроен в тази насока!  :)

Всъщност, човекът е в постоянна връзка с Природата- с Ангелските йерархии, с животинския, растителния и минералния свят, с духове от най-различни категории, за които най-често си няма представа. Стадият на еволюция на човешкото общество е функция на собствената му динамика - вече процесът не зависи само от външните условия (от влиянията на Съществата), а в много голяма степент от съзнанието и от усилията на самия човек.

Духовността напоследък е популярна и дори модна. Кой преди 50г. знаеше какво значи "прераждане"и "карма" например? А "астрално тяло"? "Излъчване"? Всичко това позволява на човек за започне да мисли за смисъла на собственото си съществуване и да търси пътищата за собственото си развитие. Винаги е имало хора, носещи се по течението, за които всичко това са просто думи. Винаги е имало и ексцентрици, за които всичко е шанс да се изявят и отличат. Винаги е имало посветени, които са служили. Но ми се струва, че лека полека човек осъзнава собствената си отговорност и започва да се домогва до скритият смисъл на нещата. А който не го направи по лесния начин, ще го направи по трудния... не е наша работа обаче да даваме оценки.

Има и друго. Колкото по-напреднал си в духовно отношение, толкова отговорността, която носиш, е по-голяма.  Окултната наука е категорична: живите същества са произлезли от един източник и са взаимосвързани. Развитието им протича специфично и диференцирано, но свързано и в крайна сметка синхронизирано. Законът за великата жертва е универсален - висшето винаги помага на низшето.

@Никола:
Ако под "скоро ще се поправи" имаш предвид датата 2012, бих те нарекъл оптимист :) Аз по-скоро очаквампроцес в продължение на 1-2 столетия поне.

38
Малко материали по темата "Произход на расите и цветовете в тях"

Това е обширна и деликатна тема. Съвременната наука не е установила категорично становище по този въпрос (как и кога са произлезли расите).
Цитат

Определят се три овновни съвременни раси:

1. Негро-австралоидна раса. Ареалът на възникването й е Африка.
2. Европеоидна раса. Ареал на възникване — Близкият изток и Европа.
3. Монголоидна раса. Възникнала е в Азия.
Върху концепцията за единния произход на човешките раси се основава хипотезата за широк моноцентризъм, според която расите са възникнали при масовото разселване на неоантропа по цялата Земя, т. е. преди не повече от 40 хил. г.

Най-важните физиологични белези са ритъмът на растеж, основната обмяна на веществата и потната секреция. При негроавстралоидната и монголоидната раса например растежът е най-интензивен до седмата година на живота. Затова при хората от тези раси пубертетът настъпва по-рано. При европеоидната раса растежът е най-интензивен във възрастта между 7 и 14 години. Основната обмяна при европеоидната раса е по-интензивна в сравнение с монголоидната раса. Най-голям брой потни жлези на единица площ се съдържа в кожата на хората от негро-австралоидната раса, а най-малък — при хората от монголоидната раса.

Фактори за расообразуването:
1. Приспособителното значение на расовите белези. Човешките раси са възникнали под действието на естествения отбор. При негро-австралоидната раса например черният цвят на кожата, ситно къдравата коса, широките ноздри и големият брой потни жлези са свързани с терморегулацията при горещия климат в ареала на възникването й. Сравнително големият нос при европеоидната раса е свързан със затоплянето на студения въздух в северните географски ширини. Той изпълнява функцията на въздухозатопляща камера на вдишвания въздух. След създаването на изкуствена среда на живот действието на природните фактори върху човека отслабнало и приспособителното значение на расовите белези намаляло, но те останали да съществуват.
2. Расовата изолация. Поради различните си ареали на възникване в продължение на хиляди години отделните раси са живели изолирани една от друга. Между тях не се осъществявал генетичен обмен и това е довело до засилване на различията в проявата на някои белези.
3. Половият отбор. Расовите белези са предимно външни. Ето защо те нямат отношение към жизнеността на индивида, но привличат вниманието на другия пол и по такъв начин оказват влияние върху възможността той да остави по-многобройно потомство. Така са възникнали племенните особености, а впоследствие — и расовите различия.

(източник)

Цитат
Цветът на кожата, косата и очите се придава от пигмента меланин.Той се образува и натрупва във вид на гранули с кафеникав до черен цвят в клетки, наречени меланоцити. Тези клетки произхождат от нервната система, мигрират по време на ембрионалното развитие и се разполагат по цялата повърхност на тялото. Различния цвят на кожата при представители на различните раси се обуславя от нееднаквото съдържание на меланин в кожата.
Меланин се съдържа и на други места в организма. Този пигмент присъства в космите на тялото и косата, лигавиците, мозъчните обвивки, негровидното ядро в мозъка, меките мозъчни обвивки, ириса на окото.
Ирисовата диагностика е ценен диагностичен метод, който търси връзка между пигментациите в ириса но окото и заболяванията на човека.
Образуването на меланин се контролира от хипофизата, която отделя меланотропен (меланоцитостимулиращ) хормон при стимулация с ултравиолетови лъчи. Резултатът от тази стимулация е натрупване на меланин в кожата.

(източник)

Цитат
Меланин (на гръцки: μέλας, черен) е общо понятие за група пигментни вещества, придаващи "тъмен", "кафяв", "черен" цвят на някои прости форми на живот, растения, животни и при хората. Той е сроден или изграден от полиацетилен(polyacetylene), полианин (polyaniline) и полипирол (polypyrrole). В повечето случаи меланинът е съединение на повече от една молекула индолкинон (indolequinone) и дихидроиндолова карбоксилова киселина (dihydroxyindole carboxylic acid).
При хората меланинът е една от причините за естествената пигментация на кожата, косата, ириса на окото, костния мозък, зона ретикуларис на надбъбречната жлеза, ивицата вазкуларис във вътрешното ухо и др. В кожата на човека меланинът се съхранява и произвежда от специални клетки, наречени меланоцити. Макар, че всички хора имат приблизително еднакъв брой такива клетки, меланоцитите на хората с по-тъмна кожа просто могат да произвеждат по-голямо количество пигмент в сравнение с по-светлокожите хора.

(източник)
(Меланинът – гориво на бъдещето )

Окултната наука сочи, че зад видимите явления на Земята винаги стоят невидими причини от Духовния и Божествен свят. Методи Константинов в своята "Световна астросоциология" говори за различното астрологично влияние, свързано с различните  ареали. Духовната наука говори за "Дух на мястото" (както и за "Дух на времето"). Слънцето се смята не само за горещо светещо тяло, а за средище на възвишени, светли същества от Ангелската йерархия. Именно на тези същества се дължи напредъкът на човешката цивилизация и човешкият вид като цяло.

Изглежда биологично черният цвят на кожата предпазва от проникване на ултравиолетова светлина, изолира от влиянието на (духовните същества на) Слънцето, "Заземява". И наистина, колко земно и топло ни звучи музикалното творчество на африканските народи!
Напротив, белият цвят на кожата те прави отворен към ултравиолетовата светлина, респективно към Слънчевите влияния в духовен аспект. В същото време, то оставаш незащитен от тези влияния и се налага да издържаш техните високи вибрации. Бялата раса се явява културен двигател поради по-високото (духовно) влияние на Слънцето върху нея, но също така бива поразена и от най-различни нервни заболявания - поради по-ниската си защитеност, в случаите, когато организма не е подготвен да понесе високите Слънчеви вибрации...  
Изглежда, че жълтата раса се разполага някъде по средата на тази скала. Не случайно духовните учения при нея търсят баланса и равновесието като висше благо. Буда въвежда понятието за "средния път".

Връзката с расовия и народностен дух преди идването на Христос е била първостепенен фактор в човешкото развитие. След идването и жертвата на Христа идеята за братство и за една целокупна човешка раса бавно си пробива път. Доказателство за това е днешното отношение към расизма.
В наши дни, някои схващания насочват към високата степен на индивидуализиране  и увеличаващата се роля на културното самоопределение в индивидуален план. Вероятно в бъдеще близостта между хората няма да зависи от биологични и географски фактори, а най-вече от идейните сходства между тях. Технологиите преодоляват разстоянията много лесно. Доброволното обедениение на хора със сходен начин на мислене ще бъде в състояние да надхвърли биологичните, географски и политически бариери. Колко характерно звучи това за епохата на Водолея...

39
Мозъчни наслоявания, ООК, 24.3.1926г.
Цитат
Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!
Размишление
(Четоха се резюмета от темите: „Произход на сините, на черните очи“ и „Най-старото дърво в света“.)
(Чете се темата: „Мястото на сините и на черните очи“.)
...

Сега ще ви дам друга тема, малко философска: „Произход на расите и на цветовете в тях“. Значи ще пишете върху въпроса кога, как и при какви условия са се появили расите. По този въпрос има писано много. Ще прочетете нещо от това, което хората са писали, а после ще кажете и своето мнение.


Цитат
Упражнение: Всички прави! Ръце вдигнати нагоре, хубаво обтегнати, с допрени краища на пръстите. В това положение на ръцете бавно клякане и изправяне. Това упражнение се прави няколко пъти, през което време чрез волята силно ще владеете мускулите си. Ако не можете да владеете мускулите си, как ще владеете по-тънките сили? Правете това упражнение без пресилване на мускулите си.


40
Здравей Анета,
Не знам кой беше казал,че разликата между гения и обикновения човек е в това, че геният прави това, за което всички знаят, че е невъзможно! Та опитите си заслужават. Според първия източник, който даваш (Табакова), имаме следните числени стойности на буквите:


Цитат
1   А   10      Ж(Й?)   100   С
2   Б   20      К      200   Т
3   Ц   30      Л      300   Ю
4   Д   40      М      400   В
5   Е   50      Н      500   У
6   Ф   60      О      600   Ш
7   Г   70      П      700   Я
8   Х   80      Щ      800   З
9   И   90      Р      900   Ч (?)

От там нататък обаче не трябва да ползваме стандартното нумерологично опростяване, като събираме числата на буквите. Защо не? Защото това преобразувание е инвариантно на (независимо от) позицията на буквата в думата. А ние имаме специално за тази задача указанието:  "Редът на буквите в думите не е произволен". Следователно, за да изчислим вибрацията на думата "Бог", ще трябва да ползваме преобразувание, отчитащо позицията на съответната буква в рамките на думата.

Предвид това, че числовите стойности на буквите са от 1 до 900, то можем да ползваме  (примерно) следното преобразувание:
Имаме дума, съставена от букеите L1...Ln, на които съответстват числата N1...Nn, където n е дължината на изследваната дума. Сумата, отговаряща на думата, може да бъде:

S = N1*(1000(n-1)) + N2*(1000(n-2)) +...+Nn*(1000(n-n))

В конкретния случай::"Б": N1=2;  "О": N2=60; "Г": N3=7; n=3

S = 2*1000000 + 60*1000 + 7*1 = 2 060 007 - получава се 7-цифрено число за думата "БОГ".

Това е на прима виста и без претенции за завършеност, разбира се. Но е едно възможно решение :)
---------------

Цитат
В това отношение и вашият организъм е такова здание, което Бог сам строи. Вие имате материала на разположение, а Бог е предприемачът на това здание. Това знание още не е окончателно завършено. Обаче вие седите около него, викате, вдигате шум, изявявате ред изисквания, като казвате: „Знаете ли кой съм аз?“ Кой сте вие? Бог ви е изпратил на земята, като ви е дал на разположение материал и пари за работниците – всичко 35 милиона лева. Вие трябва да надзиравате работниците, да се срещате често с инженера, да измервате линиите във вашето здание, да не би някоя от тях да се наклони с един сантиметър от отвесната линия. За да построите вашето здание правилно, вие трябва да бъдете в постоянна връзка с главния предприемач на постройката. Бог е главният предприемач, от Когото зависи успешното завършване на зданието.

Колко е лесно да си каже човек "Е, и така ще мине, какво толкова! Да не би да съм само аз така? И много по-зле от мен има!" Колко лесно се отказва от идеалите си! Но идва комисията на строителния надзор и се произнася - това не е направено по плана, онова не е направено...  И хайде обратно на Земята да си поправиш всичките забележки :)
Ето защо по-добре сами да се "впрягаме", отколкото да чакаме крайните срокове, когато вече други ще забелязват грешките и пропуските ни.


41
Цитат
В света съществува Божествена разумност, която бди над всички, които се обръщат към нея и я призовават на помощ. Ето защо, всичко света е допуснато да става. И в този смисъл за разумния човек, който ходи в Божествения път, грешни неща няма. Защо? – Защото теченията на енергиите в неговия живот се сменят много правилно. За пример, енергията в неговия мозък се движи спиралообразно, като минава постепенно от едно в друго полушарие. Ако този човек не е страхлив, енергията протича спокойно от едното полушарие в другото, без той да изпитва някакви сътресения или неправилности. Когато човек има вяра в Бога, енергиите в него се трансформират правилно.

Мотив от лекцията: "за разумния човек, който ходи в Божествения път, грешни неща няма"
На пръв поглед може да изглежда противоречиво - как така за някой човек няма да има никакви грешни неща? Безгрешен ли е? Или е Богопомазан (казано със завист)?
Струва ми се, че тук ключът за добиране до смисъла е "разумен" и "Божествен път". Божествения път е разумен. Който човек също е разумен, той влиза в хармония с Бога и поради това не произвежда излишни противоречия - нито вътре, нито вън от себе си. Има разбира се противоречия, но такъв човек ги изживява различно, превръщайки ги и оползотворявайки ги максимално. Схващайки пътя на Божествената разумност, този човек се издига над ежедневното понятие за "правилно" и "грешно", дори над човешкото за"добро" и "зло". Не случайно една от мислите в "Свещени думи на Учителя" е "На ученика не се позволява да прави разлика между добро и зло!".

Мотив от лекцията: "Ако този човек не е страхлив, енергията протича спокойно от едното полушарие в другото, без той да изпитва някакви сътресения или неправилности. Когато човек има вяра в Бога, енергиите в него се трансформират правилно."

Виждаме опозицията на качествата "страх" <-> "увереност" (вяра в Бога). Страхът е антипод на вярата в Бога, антипод на самообладанието. "Без страх в Любовта безгранична!" гласи една известна формула. Косвено е показана и другата опозиция" "страх" <-> "разумност".
Дали и доколко сме свободни от страховете си - това е един нелек въпрос. У всеки от нас са заложени архетипни страхове от древността, чиято сила е огромна. Може да не ги усещаме, но те са там и могат да бъдат събудени сравнително лесно. И не случайно единствено безграничната сила на Божията Любов е в състояние да ги преобразува.


42
Темата 2012 е особено нашумяла и като че ли изключително актуална днес. Това, което изглежда е безспорно, е че една древна цивилизация е разработила специфичен и изключително точен календар и е подреждала изцяло живота си според него; маите се превърнали в "роби на календара си":
Цитат
През 1910 г. Баудич систематизира знанията на маите по аритметика, астрономия, земеделие и скотовъдство, а Спинден в статията си "Древните цивилизации на Мексико", излязла през 1922 г., дава смисъл на йероглифите, отнасящи се до дни и месеци, четирите посоки на света, годишните времена, главните им богове, Слънцето, Луната и петте планети, видими с просто око... Най-после през 1952 г. руският етнолог Кнорозов установява всички правила за разчитане писмото на маите и с методите, приложени от него, биват разчетени не само трите ръкописа, но и многобройните надписи... Учените с изненада констатирали, че съдържанието на всички писмени паметници е предимно астрономическо... Маите превърнали своя календар в своего рода религиозен фетиш, а самите те станали негови роби.

Източник

Наскоро тук беше публикувана лекция на К. Златев по темата . В началото на лекцията се изказва твърдението, че за всеки духовно насочен човек 2012 има определено и важно значение, т.е. че всеки духовен човек приема 2012 г. като преломна точка в (духовното) развитие на земната цивилизация. А материално насоченото съзнание съответно неглижира посочената година. От казаното излиза, че признаването на изключителната важност на тематиката "2012" се превръща в своего роля вододел между материално и духовно ориентираните ни братя и сестри.

Аз лично изразявам малко по-друга, всъщност напълно противоположна позиция, а именно: дълбоко духовният човек, също както дълбоко материалният, следва да неглижира тематиката. Какви са моите аргументи:

1) На първо място, Словото на Учителя, в частност беседата  Живите закони на добродетелите, OOK, 10.03.1926 - моля прочетете посочения постинг.

2) Създаването на сили на привличане към духовните кръгове и движения с краткросрочна насоченост.
На пръв поглед каузата на духовността печели от "манията 2012" - все повече хора осъзнават, че е крайно време да направят нещо, и започват да го правят според нивото на съзнанието си. Обърнете внимание обаче на един характерен кадър от филма"2012": будистки монах, в молитвена поза, изправен срещу помитащата го стихия. Какво е внушението тук? "Вековната духовна мъдрост е безсилна". Дълбоката духовност е тази с дългосрочна перспектива и поглед към бъдещето. "Истерията 2012" ще стимулира мнозина да предпочетат духовни школи със значително по-краткосрочен времеви хоризонт, за сметка на дългосрочните такива. Съществуват множество духовни кръгове, специално създадени по повод 2012 г. С други думи, очертава се едно засилване на влиянието на "плитката" и намаляване на влиянието на"дълбоката" духовност. Дори известна част от последователите на "дълбоките" духовни школи вероятно са (и ще бъдат) привлечени към "по-плитките" такива.
А дълбоката, истинската духовност като цяло вероятно ще загуби - както част от последователите си, така и част от вътрешния си импулс, от концентрацията си. Разбира се, на това явление би могло да се гледа и като на вид изпитание, което впоследствие ще направи дълбоката духовност още по-силна.

3) Ирационалността.
Някои казват, че 2012 не внушава страх, а само една загриженост. А може би за част от духовно настроените хора 2012 внушава радост и надежда. И дано да е наистина така. Но ако гледаме филма по темата, страхът е преобладаваща емоция там. Разбира се, това е само едно художествено произведение. Въпреки това, дори идеята за 2012 да ни внушава радост, то тук говорим за една ирационална радост, за едно ирационално изживяване. Тази ирационална основа, подкрепена от чувства на на страх и несигурност, които неминуемо ще възникнат в част от хората, в част от нас, това определено НЕ Е включено в списъка на методите на Бялото Братство. От ученика се изисква спокойствие, стабилност, самообладание и разумност. Ще си позволя да цитирам част от постинга си по темата:


Цитат
Освободете мозъка си от ежедневните новини на вестниците. Вестникарските съобщения оставяйте за хора, чийто мозък не е зает с по-високи интереси. Четете ли вестници, спирайте се върху хубавите неща от тях, както пчелите събират сладките сокове от цветята. Във вестниците има и хубави статии, които заслужават да бъдат четени. Всичко останало, било по вестниците, било в други книги, оставяйте вън от вашето внимание, защото тези неща нарушават мира и равновесието на човека, развалят общото му разположение, а понякога даже и от Бога го отдалечават.

Живите закони на добродетелите, OOK, 10.03.1926

Всеки, който поставя важността на физическото си оцеляване и страха от неизвестностите над вярата и упованието си в Бога, става лесна играчка в ръцете на силите, боравещи със средствата за масово осведомяване. Сили, враждебни на правилното ни духовно развитие

С настоящото бих желал да поставя един необходим контрапункт по темата, възстановявайки необходимия за всеки разумен подход баланс. Взаимно притивоположните на моменти възгледи предоставят възможност човек да се упражни в своята толерантност и приемане. А разумността (рационалността) е неделим атрибут на новата дълбока духовност, на Новото учение.


43
Редът на числата, ООК, 17.03.1926

Теми
Чете се темата: „Произход на сините и на черните очи“. Следващия път пишете върху темата: „Области, в които живеят хората със сините и с черните очи“.

Задача
За следващия път, според буквите, с които се пише думата „Бог“ на български език, определете числото, на което се равнява тази дума.

Упражнение
Сега ще напишем на черната дъска числата от 1 до 10, но така, че да образуват само едно число, а именно: числото 1,234,567,890. Така наредени числата от 1 до 10, това представлява техния естествен ред.
...
Сега ще ви дам следното упражнение. Напишете числата от 1 до 10 в техния естествен ред и в продължение на 10 дена, каквато погрешка или каквото добро направите, поставете го на мястото на едно от десетте числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Като размествате тези числа, ще имате различни резултати. За пример, ако вземете числата 1234, 2134, 3214 и 4321, еднаква стойност ли имат и четирите? Ако тези числа са пари, кое от тях ще предпочетете? Ако имате да давате, ще изберете най-малкото от тях; ако имате да взимате – най-голямото. Числата от 1 до 10 показват отношенията на Божественото към нас. Тъй щото, когато искате да разрешите някакъв въпрос, ще извикате на помощ числата от 1 до 10, написани в техния естествен ред. Това показва, че в Бога има 1,234,567,890 методи, по които могат да се разрешат мъчнотиите в живота. За да изправите една погрешка в себе си, или за да свършите някоя работа, Духът ще види кой от тези методи ще съответства най-много и него ще приложи.
...
Помнете следното: Не изменяйте естествения ред на нещата! Когато наредите числата от 1 до 10 в техния естествен ред и ги приложите в живота си, вие ще разберете дълбокия смисъл на живота и отношенията между хората.

44
1) Да видим какво е направил Бог - Ум, Мъдрост;
2) Да влезем във връзка със Него - Сърце, Любов;
3) Да направим нещо за него - Воля, Истина.

" Не желайте всички цветя изведнъж да цъфнат": Да имаш Божественото търпение на Христос в себе си...

45
Ние сме дошли тук, на Земята, за да видим какво е направил Бог, да влезем във връзка с Него и да направим нещо за Него. Един стих от Евангелието казва: „Ние сме съработници на Бога.“ Като работите за Бога, вземате участие в Неговата работа. Тогава всички желания на човешката душа се осъществяват. Обаче не желайте да постигнете всичко изведнъж, не желайте всички цветя изведнъж да цъфнат.   

Страници: 1 2 [3] 4 5