Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Васил Василев

Страници: 1 [2] 3 4 5
16
Окултни науки / Re:Новораждане
« -: май 12, 2010, 03:13:51 am »
Попаднах на следните беседи в Триъгълника, максимално близки до темата "Новораждане":

Новораждане
Родени изново

Разбира се, ние трябва да "смелим" нещата, казани там, и да се произнесем от свое име - какво сме разбрали. Мисля, че посочените беседи могат да бъдат добро начало за подобно изследване.

Цитат
Братството е израз на Любовта на новородения. Само той съзнава какво нещо е братство. Като види един човек в лицето му, той вижда брат.


Цитат
Християнин, в пълния смисъл на думата, може да се нарече Синът Божий, т.е. роденият от Духа. Следователно в бъдещата религия всички хора ще бъдат родени от Бога, ще съставят едно голямо семейство, членовете на което ще бъдат помежду си братя. Всеки ще бъде готов да се жертва за брата си. Тогава няма да срещнете човек, който да се нуждае от нещо. Никой никого няма да изнудва.


Цитат
Под думата „нива“ разбирам всичко, което Първата Причина е създала.Следователно, желая на всеки да мине през страданията на нивата, за да придобие ония знания, които ще го доведат до новораждане, до раждане от Духа. Да се роди човек от Духа, това значи да стане член на Братството. Братството е условие за идване на Любовта между хората.


Новораждане

Цитат
Христос е подразбирал как именно ще се родим. На онова дете, което трябва да се роди, трябва майка. На майката трябват условия. На нея е необходимо здраве, слънчева светлина и топлина, които благоприятстват за този плод, за туй, която тя ще роди. Под тия думи „раждане“, аз не разбирам раждането на туй тяло. Не, под „раждане“ аз разбирам туй съзнание, което трябва да мине от майката в детето. Човек не е туй, което виждаме външно. Ние се лъжем, заблуждаваме се, като търсим човека в неговата външна форма.


Цитат
Ако се не роди човек изново, той е осъден на смърт. Старите алхимици са изследвали закона за подмладяването. И сегашните учени изучават туй подмладяване и казват: „Човек може да се роди изново“. Туй раждане е съзнателно. То не е раждане на забрава. При това раждане човек съвършено изменя своето естество. Той забравя всичко старо, съзнателно минава от едно състояние в друго и започва новия живот. Тогава той влиза във връзка с всички живи сили на природата и животът му вече няма да бъде една тежест, но – едно благо. Обаче докато дойде до това „новораждане“, той ще мине през такива тежки състояния, каквито човешкият ум не може да схване.


Родени изново


17
Школа / Re:2010-05-07 Двете посоки, МОК, 4.05.1928
« -: май 11, 2010, 06:12:23 am »
И каква е разликата между (1) унищожение на недъга или просто лошото качество и (2) неговото трансформиране в положително такова? Защо Учителя не препоръчва унищожението?

Разликата между двете операции е в тяхната практическа реализуемост. Законите и принципите на световете, в които живеем, не допускат фактическото реализиране на (1), а само на (2). Това е и причината Учителя да не го препоръчва (1) - за да не си губим времето. Иначе ако беше възможно (1)... :)

18
@Иван, @Никола:
Като автор на темата смятам, че известна част от вашите изказвания са извън нея. Това особено важи за Иван. Стилът му е на границата на поносимостта за подобен форум, по скромното ми мнение. И нека мълчанието на админстраторите да не се приема като мълчаливо одобрение, а по-скоро като мълчаливо отминаване на несъщественото. Както се видя, подобни остри завои в темата с елементи на словесна агресия бързо затихват. Радвам се, че е така, и се надявам всички участници във форума да подпомагат този процес (затихването), когато това се сметне от участниците за нужно. По този начин се получава ефект на само-регулация и само-управление на системата (форум), което е вече нещо ново и еволюционно като елемент.

В заключение: авторът на темата би желал пишещите тук да се придържат към нея, доколкото това им е възможно и доколкото смятат за необходимо. Съобразяването с това авторово желание е изцяло пожелателно и в никакъв случай не е задължително :) Администраторите ще се намесят, ако стане въпрос за задължителни неща, но тогава ще изгубим свободата да се изразяваме, която имаме в момента.

19
"...Няколко пъти е имало промяна на земните полюси.
Четири пъти слънцето е изгрявало от тази точка, която сега е запад. Значи полюсите са били на други места.
Полюсите ще се променят и  в бъдеще. Един ден точката, която сега е полюс ще стане тропическо място, а друго място ще  стане полюс..."

 „Разговорите край Седемте Рилски езера”, Учителят,  изд. „Кралица Маб”, 1996, Стр.135  

Как бихте коментирали тези думи?

Аз мога да предложа едно тълкувание. Значи, описвам подробно. В момента движението на Земята около оста си е такова, че Слънцето изгрява от посоката Изток и залязва в посоката Запад. Поради своята ротация поведението на Земята прилича на поведението на един пумпал, да речем (казано опростено от механична гледна точка).

Вариант 1) Този пумпал - Земя - променя посоката си на въртене (определяна спрямо движението на Земята около Слънцето), като разменя местата на ротационните си полюси "Север" - "Юг"- например, поради удар с комета. Вероятно това би било съпътствано и с промяна на магнитните полюси, но това са различни неща - ос на въртене на твърдата Земя - ротационен полюс и магнитен полюс - ос на въртене на течното земно ядро, създаващо магнитно поле според съвременната наука.

Вариант 2) Пумпала "Зема" не си е "преобръщал" ротационните полюси, а директно си е променял посоката на въртене относно въртенето си спрямо Слънцето - пак поради сблъсък с комета,например.

От двата варианта по-изгоден енергетично е вариант (1) - т.е. Земята да зе завърти и да размени ротационните си полюси. И понеже Природата е свикнала да пести енергия, то най-вероятно Учителя има предвид варианта (1).

20
Школа / Re:2010-05-07 Двете посоки, МОК, 4.05.1928
« -: май 07, 2010, 03:57:27 am »
Събитията в Гърция като проява на принципа на Истината. Ще си вземем ли поука?

Напоследък новините от Гърция стават все по-тревожни и песимистични. Оказва се, че братята гърци вече били свикнали на 13 и 14-та заплата + ред допълнителни плащания. Също така - че са "завлекли" Европейския съюз, като са си позволили неразрешен за същия този съюз бюджетен дефицит. И като са крили това положение години наред.

И ето - сега идва ред принципа на Истината да намери своята реабилитация. Гърците ще трябва да затегнат малко по-силно коланите си. Да се разделят с 13 и 14-тите заплати и другите извънредни социални придобивки. Но най-важното: трябва да признаят пред самите себе си, че досега са живели в лъжа.

Лъгали са се, че стандарта им на живот и доходи е по-висок. Лъгали са се толкова дълго и толкова добре, че накрая изглежда всички са си вярвали. Лъжата обаче не може да се поддържа вечно. Протестиращите тълпи отказват да разберат това, отказват да го признаят. Но реалността ги притиска и ще ги притиска все по-силно. Тя ще ги притиска дотогава, догато принципа на Истината не бъде реабилитиран напълно и докрай.

Какво общо имаме ние с това, освен възможността някои гръцки банки и фрирми в България да фалират и да причинят известни щети? Казват (Учителя също), че глупавият се учи от грешките си, а умният - и от чуждите грешки.

И така: изводът от разиграващата се пред нас гръцка драма и трагедия в момента е следния: когато даден принцип бъде нарушен, то нарушението може да ни бъде изгодно за известно време. Но то не може да се поддържа вечно и рано или късно ще бъде компенсирано. А за компенсацията ще платим ние - причинителите на съответното нарушение. Така, че да се придържаме към универсалните принципи - Любов,Мъдрост, Истина - е най прекият път към собственото ни добруване.

Изводът е, че придържането към Истината винаги е най-добрата стратегия - дори за известно време да ни изглежда неприятно. Ако случайно сме си въобразявали друго, то реалността ще ни притиска - дотогава, докато го разберем. А дасе учим от грешките на съседите винаги е по-добро за нас,отколкото да се учим само от собствените си грешки...

21
Школа / 2010-05-07 Двете посоки, МОК, 4.05.1928
« -: май 07, 2010, 03:11:16 am »
Двете посоки, МОК, 4.05.1928

Задача за тема:
Цитат
Следващия път пишете върху някоя свободна тема, по вътрешен избор. Като пишете темата, не се мъчете да измисляте това-онова, но постъпвайте като естественика, който изучава минералите, растенията и животните. Като пътува по планинските места, той се вглежда в камъните и ги изучава. Щом намери някой хубав, скъпоценен камък, той го взима, разглежда свойствата му и се произнася за него. Той вече може да говори за него като за познат минерал. По същия начин и вие правете; не пишете върху даден въпрос, докато в съзнанието ви не се роди някаква красива мисъл. ...


22
Здравословни условия, OOK, 28.04.1926

Задача за тема:
Цитат
Следващия път пишете върху някоя свободна тема, по вътрешен избор. Като пишете темата, не се мъчете да измисляте това-онова, но постъпвайте като естественика, който изучава минералите, растенията и животните. Като пътува по планинските места, той се вглежда в камъните и ги изучава. Щом намери някой хубав, скъпоценен камък, той го взима, разглежда свойствата му и се произнася за него. Той вече може да говори за него като за познат минерал. По същия начин и вие правете; не пишете върху даден въпрос, докато в съзнанието ви не се роди някаква красива мисъл. Много хора обичат да си служат с чужди мисли по известни въпроси. Такива мисли има напластени в ума на човека от неговото минало, които някога са били ценни, но днес не струват нищо. Има стари мисли, чувства и желания, много от които не струват нищо. От тях, именно, се зараждат всички наслоявания, всички болезнени състояния в организма на човека.


Цитат
Ученичеството не се състои само в посещаване лекциите на учителите и развиване на теми. Ако е така, тогава това става и в църквите.


Цитат
Ученикът трябва да се учи от всичко, което среща в живота си. Това значи будно съзнание. Имате ли будно съзнание, вие ще дойдете до положението, когато ще ви поверят големи задачи и длъжности. Само по този начин ще добиете свободата, която днес очаквате и казвате: „Ние трябва да бъдем свободни!“ Не е лесно човек да бъде свободен.


Цитат
Време е вече да се простите с миналото. Не го забравяйте напълно, защото от него сте научили много неща, но оставете го настрана и внесете в живота си нещо ново. Представете си, че ви донесат пълен чувал със сушени плодове: ябълки, круши, череши, вишни, сливи и др. В това време излизат пресните, нови плодове, току-що узрели. От кои плодове предпочитате да ядете: от сушените, или от току-що узрелите? Разбира се, че ще предпочетете пресните плодове пред сушените.


Упражнение:
Цитат
Упражнение: Ръцете напред, с дланите навътре. Ръцете пак напред, но с дланите навън. Ръцете настрана, нагоре и пак напред. Когато изнасяте ръцете напред, първо дланите ще бъдат навътре, а после навън.

Когато поставяте ръцете си напред, с дланите навън, това движение влияе върху лицето ви, става обмяна между енергиите на ръцете и тези на лицето и главата. Дланта на ръката е отрицателна, а горната част – положителна. Когато поставите ръцете на гърдите си, с дланите на тях, става обмяна между енергиите на ръцете и тези на гърдите. По този начин се уравновесяват силите в организма.


Цитат
Изпейте упражнението: „Махар Бену Аба“!23
Школа / Re:2010-04-24 Смирението, МОК, 27.02.1928 г.
« -: април 26, 2010, 12:55:51 pm »
В лекцията се говори за отношението Стомах <-> Глава. Тук органите са взети в ранг на символи на определени полярности ("Долина" <->"Връх"; "Земя"<->"Слънце"). Да, Умът, Слънцето е носител на позитивното в човешкият живот.
Цитат
Красивият и възвишен живот ще намерите на слънцето. Стремете се към слънцето, за да не се отегчавате от условията на земята. Слънцето представя човешката глава, а земята – неговият стомах. Като се отегчите от земята, т.е. от живота на стомаха си, качете се в главата си и започнете да мислите. Там е вашето слънце, от там иде вашата радост и вашето веселие. Следователно, когато сте радостни и доволни, вие сте на слънцето; когато сте скръбни и недоволни, вие сте на земята. От вас зависи да бъдете радостни и доволни. Качвайте се на слънцето, да придобивате живот и енергия, да се справяте с мъчнотиите и страданията си.
Но човек не може да живее непрекъснато в своят ум. Човек не може без своя стомах, тъй както цялото не може без всяка от своите части.
Цитат
Задачата на стомаха не е само да поглъща, но да превръща хранителните елементи и съединения, да ги обработва и като сокове да ги изпраща към мозъка. В този смисъл стомахът всеки ден пренася жертви, за да изкупва греховете си. Ако не прави жертвоприношения, стомахът не може да има правилни отношения с Първата Причина на нещата, т.е. със своя мозък, с главата си, която мисли и направлява целия живот на човека.
Тъй че да не приемаме елементарно нещата, понеже има опасност от гордост да започнем да живеем само с главата си; само с идеите. А не са само те същественото. Ако мислим че са, ще станем "сухи":
Цитат
Гордостта представя сушата в живота. Какво може да расте на суша? – Нищо. Каква идея може да расте на суша? За да растат и да се развиват, идеите се нуждаят от слънце, влага и хранителни елементи.
И така, идеите се нуждаят от влага, идваща от стомаха, от Земния полюс, за да се развиват. Ако стомаха ни - нашият земен полюс - не е достатъчно развит, тогава той ще страда; ще страдаме и ние, докато поумнеем...
Отново балансът между полярностите ни дава ключ към намиране на хармонията между тях. Балансът - ключ към постигането на нашето съвършенство.

24
Школа / 2010-04-24 Смирението, МОК, 27.02.1928 г.
« -: април 24, 2010, 12:17:03 am »
Смирението, МОК, 27.02.1928 г.

Цитат
Стремете се към слънцето, за да не се отегчавате от условията на земята. Слънцето представя човешката глава, а земята – неговият стомах. Като се отегчите от земята, т.е. от живота на стомаха си, качете се в главата си и започнете да мислите. Там е вашето слънце, от там иде вашата радост и вашето веселие. Следователно, когато сте радостни и доволни, вие сте на слънцето; когато сте скръбни и недоволни, вие сте на земята. От вас зависи да бъдете радостни и доволни. Качвайте се на слънцето, да придобивате живот и енергия, да се справяте с мъчнотиите и страданията си.25
....(1) "Не може да мислиш за някого , ако той не мисли за теб." Не мога да проумея тази мисъл.. Случвало се е да обичам някого, не само да мисля, но и да помагам... а този човек дори да не подозира, че го обичам...и да обича друг...
Да, това съм го преживявал. И въпреки това съм убеден в принципната истинност на (1). Как да го съгласуваме това с често наблюдаваната едностранност на връзките? Вероятно тук под "мисли" се има предвид не само съзнанието и самосъзнанието, но и подсъзнанието, също така. Или се има предвид част на душата, която не е проявена в момента и за която съответния човек, с който се привличаме, си няма никакво понятие. Убеден съм обаче, че в дългосрочен и средносрочен план всичко това си има своето значение и последствия, както за всяко нещо, към което насочваме мисълта си. И че в крайна сметка нашата малка човешка любов е част от безкрайния океан на Божествената.

Има различни форми да проявим любовта си в подобни случаи, лично аз оставам удовлетворен например ако пропиша стихове :) А вероятно в някои случаи просто трябва да направим и следващата крачка и да преодолеем страха си. Но тук всичко става много сложно и индивидуално, изисква се и взаимност и подходящо съчетание на двойката, наличие на ред условия, така че благоразумно спирам до тук :)

26
Школа / Re:2010-04-16 Будният ден, MOK, 20.04.1928
« -: април 18, 2010, 08:58:40 am »
Да, това е една от беседите, за които ми е трудно да говоря. Тя е като че ли създадена повече за съзерцание и медитация, отколкото за работа на ума. И въпреки това, не е лошо да се опитваме да разсъждаваме и тук :)

Например:
Цитат
Хората се страхуват от земетресенията, но има нещо по-страшно от външните земетресения... Страшни са земетресенията в чувствата на човека, но и тук природата работи разумно и целосъобразно.

Значи вътрешният свят в не по-малко важен от външния. Лесно е да се каже, но трудно е да се осъзнае цялата сила и значимост на това твърдение. И да се понесе цялата последвала от този факт отговороност, която носим като мислещи и чувстващи същества...


27
Школа / 2010-04-16 Будният ден, MOK, 20.04.1928
« -: април 18, 2010, 08:39:22 am »
Будният ден, MOK, 20.04.1928

Цитат
От гледището на целокупния живот, земетресението, като промяна в природата, е велико дело. Всички велики работи в природата започват със земетресения. Ние живеем в началото на великите работи, отдалеч чуваме чуковете на майсторите, които работят.

Хората се страхуват от земетресенията, но има нещо по-страшно от външните земетресения... Страшни са земетресенията в чувствата на човека, но и тук природата работи разумно и целосъобразно. Тя има предвид да научи човека кои желания са законни и съществени и кои не са. Всяко чувство и желание, които не вървят по законите на великата природа, са незаконни и несъществени и са осъдени на разрушаване. Който има такива желания, той е осъден на страдания. Като страда известно време, той ще разбере, че се намира на крив път, и ще се оправи.

Знайте, че за вас се интересуват множество разумни и възвишени същества и всеки момент ви помагат. Вие не ги виждате, но трябва да знаете, че успехът ви в живота се дължи на любовта и грижите им към вас.


Цитат
Днес повечето хора гледат на Бога като на външна необходимост, като на същество, което наказва и преследва, поради което имат повече страх от Него, отколкото любов. За тях Бог е в бурята, в земетресенията, в страданията. Те не Го търсят в себе си, но само отвън. Докато гледат така на Бога, те всякога остават далеч от Него. Приемете Бога първо в себе си, в своята душа, в своя ум и в своето сърце, като израз на велики мисли и чувства, като подтик на добри и възвишени дела. Оттам погледнете вън, на окръжаващата природа, и ще Го видите във всичко чисто и красиво: в небето, осеяно с безброй звезди и слънца, в чистите планински извори, в красивите цветя, в долини и планини. Вслушвайте се в гласа на пойните птички, в шумоленето на цветята, в тихия ветрец – навсякъде е Бог. Ще Го видите и вън, и вътре във вас, горе и долу, надясно и наляво. Няма кът в света, дето Бог да не присъства. Ставате ли от сън или лягате да спите, знайте, че животът има смисъл, защото всичко е изпълнено с Божието присъствие.


Цитат
Съвременните хора живеят в изключителни времена. Възкресението, за което се говори в Писанието, става и сега. Днес светът се съди и мъртвите ще възкръснат, ще се явят на съд пред Господа. Съдбата се налага по различни начини: чрез земетресения, чрез войни, чрез болести, чрез страдания. Бог казва на Израиля: „Търсете ме, докато съм близо“. Това значи: Търсете Бога, докато още не е закоравяло сърцето ви, докато съзнанието ви не се е помрачило. Стане ли това, ще дойдат катаклизми и катастрофи в света. Това е начало на изпитанията, които няма да преминат скоро. Земята ще се тресе, ще се огъва, докато се създаде новото. Нов свят се твори сега. Не се страхувайте, но уповавайте на Бога и кажете като Псалмопевеца: „Тисящи ще падат от страната ти, и десет тисящи отдясно ти, но при тебе няма да се приближи“. Работете върху ума и сърцето си съзнателно, да бъдете от онези праведни, добри и разумни хора, за които възвишените и напреднали братя са готови всякога да воюват. Вие ще работите за доброто на своята душа, както и за доброто на своите ближни, а други ще воюват за вас.


Цитат
Много гранати ще се сипят върху вас, но не се страхувайте! Пазете връзката си с Бога. Ще дойдат отвън хора, да ви казват да се откажете от убежденията си, да напуснете този път, но вие трябва да устоявате. Да се откаже човек от убеждението си, да напусне правия път, това значи да се откаже от живота, от богатството, от знанието, от силата си. ...Изобщо, откажеш ли се от това, с което в даден момент разполагаш, ти се натъкваш на страдания.


28
Несъмнено Живата, разумна природа има свои методи за възпитание на собствените си деца - каквито сме и ние самите. Несъмнено голяма част от природните стихии са задействани и се задействат от колективната сила на човешката мисъл, чувства и дела и като такива те са следствие на нашата общочовешка карма. Всички ще понесем част от нея - казва Учителя...

Всички си спомняме "истерията 1999" свързана със Слънчевото затъмнение. Да сме видяли някой покаял се пророк след несбъднатите прогнози? "Истерия" е силна, но точна за случая дума, и аз не бих я заменил с друга. "Истерията 2012" се характеризира с увеличаващ се брой "посветени пророци", съветващи от неизвестно каква позиция останалите, и най-важното - всяващи загриженост и където могат - паника.

Тук обаче става въпрос за друго- дали един ученик на Новото учение може да си позволи да бъде повлиян от твърденията за 2012, образувани от една кампания на ирационалното. Тази кампания няма нужда от доказателства - те се съдържат в самата тема и се подразбират. Важното е да се бърза, важното е,че време не остава никак много... Според някои тези доказателства били недостъпни за "широката публика". Е, тук не сме "широка публика" и се имаме за относително знаещи и компетентни.

И аз виждам нашата роля в едно объркано общество - от толкова разнопосочни сигнали, пророчества със съмнително ниво на достоверност и увеличаващ се хаос - именно в това - да бъдем един център на стабилност. Да съчетаваме духовното познание и разумността в едно. И да не позволяваме на страха да взима превес над здравия разум.

Това е личното ми мнение - центъра на темата, обсъждана тук. Останалото са странични детайли, които нищо съществено според мен не могат да определят.

29
... Но прочитайки цитираната в предишния ми пост беседа - малко се посмутих. Дали наистина пишейки по  дадената беседа, не съм наложила моето специфично мнение, дали съм мислила достатъчно? Защото в цитата, който съм дала Учителя акцентира точно върху това... Самостоятелното мислене е било поощрявано в темите, които са давани по време на беседите - нещо като домашна работа за следващия път. Не знам доколко е поощрявал разисквания върху самата беседа? Затова и зададох този въпрос.

Вероятността да внесем "изкривяване" в Словото, изказвайки личните си мисли, възниква само тогава, когато започнем да приписваме авторството им не на себе си, а на някой друг. Например - на Учителя, който ни ги предава в момента. Има такива примери и то немалко. Тогава явно възниква изкривяване.
Когато авторството е изяснено добре, никакво изкривяване не може да стане. Дори да искаме,пак не можем :) Така че официлано обявявам философстването по теми на Словото за окултно безопасно :) На шега, разбира се - не мога да обявявам нищо.

30
Преди известно време прочетох беседата: „Правила и мерки за избягване на всички погрешки”, държана от Учителя на 27 август 1922 г. в Търново. ... Какво мислите по този въпрос? Можем ли да си помагаме или поне съветваме по между си? Или наистина трябва дълбоко в себе си да попитаме...? И в търпение, мълчание и разсъждение да чакаме отговора?
Аз мисля че - да, можем да си помагаме и да се съветваме помежду си, определено можем. Анета, според мен тук ти попадаш в капана на логическото "правило за изключеното трето" - т.е. "или е така, или иначе, но не може да са валидни и двете положения". В случая не става въпрос за взаимоизключващи се положения - ще го покажа.

Нужно е всеки сам, със своите ум и сърце, със своята душа да стигне до своята истина, която някой ден ще бъде Истина. Обаче това не означава, че споделянето и разсъждението е попадане в изкушение. Напротив. Учителя навремето е поощрявал силно учениците си да правят резюмета на беседите му и да изнасят доклади по различни окултни въпроси. С една дума, поощрявал ги е да мислят самостоятелно. Това е, което се опитваме да правим в този под-форум тук. А разбира се, участието е доброволно.

Може да прочетеш още веднъж началните постинги на тази тема - какъв е смисъла на темите. Смисъла не е някой да се учи от тях вместо от Словото на Учителя. Смисъла е:
1) Автора да стимулира собственото си обучение в неговия рационален аспект;
2) Четящите за почнат да пишат и те, да се импулсират.
Не е целта 1-2-ма да пишат и да се мислят за по-умни от останалите, а другите да ги четат и съответно да ги приемат за по-умни. И това бе изрично написано в началото на тази инициатива.

Така, допълнително към това. Има най-различни външни кръгове хора, които не "виждат" съдържанието в Словото под неговата защитна обвивка. С нашите теми ние - донякъде - "сваляме" булото и показваме, че това не е просто отживяло времето си учение, а едно вечно, пълно със съдържание и смисъл Учение. Значи, за тези, които сега се докосват до Словото на Беинса Дуно, ние се явяваме не учители, а един вид екскурзоводи по-скоро.

Страници: 1 [2] 3 4 5