Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Светослав Иванов - Момчилвойводов

Страници: 1 2 [3]
31
Една мисъл във връзка с миналите в неделя избори:

"Хората отиват да гласуват за една или друга партия, но това оправя ли света? Вие само гласувате, но не знаете как ще дойде Царството Божие на Земята. Онзи за когото си гласувал, ще му кажеш: "Аз дадох гласа си за тебе. Ти ще бъдеш депутат и няма да лъжеш. Ще работиш за доброто и за свободата. За тебе има още пет хиляди гласа." Тези пет хиляди душе трябва да се изредят и да му кажат, че са гласували за него; че искат да върви той в правия път. Ако се отклони от пътя, от дадените бюлетини за него ще направят въже, на което ще го обесят."
"Под тебе и над тебе", 27. утринно Слово от Учителя, държано на 03.04.1938 г., София - Изгрев
"Красотата на душата", Утринни Слова, второ издание, 1948 г., София

32
Радиестезия

Названието “Радиестезия”/Radiestesia/ е дадено от основоположника на физикалната радиестезия – френския учен радио–физик професор Луи Тюрен (живял в края на 19-ти и средата на 20-ти век).Във буквален превод означава “усещане на излъчвания”.Това е съставна дума “радиус-излъчване” и “естерис-усещам,приемам”.Наименованията,с които е известна по света са различни:

-радиестезия,pendule,radiestesie,radiesthezie,лозоходство… Живеем в океан от енергии и вълни.Всичко,което ни заобикаля - живи и неживи обекти/субекти е материя и обменя т.е. приема и излъчва вълни.В случая се касае за един от законите на физиката за “вълново-корпускуларния характер на материята”. Това са вълни с дискретен характер т.е. те не могат да бъдат приемани и измервани с електронна апаратура,а само чрез т.н. “багети” и “махала”,с които боравят радиестезистите. Същност на явлението “радиестезия” можем да определим като резонансен вълнов процес в един трептящ кръг,съставен от обекта,чиито вълни мерим,центъра на симпатичната нервна система (симпатика – намира се в продълговатия мозък на радиестезиста) и детектора на тези вълни (багети,махала).

В момента на резонанса,протичащ в симпатика се получава електрически импулс,който преминава по ствола на продълговатия мозък,рамото и ръката на радиестезиста (венериния хълм на ръката и пръстите) и управлява движението на кордата на махалото: “надясно/код “да” и наляво/код “не” (явлението се нарича “идеомоторен ефект”) .

Съществуват два големи дяла – “ментална” и “физикална” радиестезия. Представителите на “менталната” школа използват съставения от тях “ясен мисловен образ” на обекта,който изследват, и с помощта на багети и махала получават необходимата им информация. Професор Тюрен създаде практическа научна теория наречена “Физикална радиестезия” /ФР/, която заема заслужено място в научната сфера,като “наука за вълните и тяхното вълново-резонансно откриване”.

Физикалната радиестезия/ФР работи с измервателни средства:

- линеали,вълномери,таблици,схеми,махала,багети,махала-багети и други,както и с точни “свидетели на нещата”,които са обект на изследване.

Приложението на ФР е толкова разностранно,че още през 30-те години на 20-ти век мнозина я наричат “наука на науките".

Тя получава широко разпространение в страни като: Франция,Германия,Великобритания,Испания,САЩ,Русия,Полша, Белгия,Холандия и др.Нещо повече:Франция въвежда в медицинските си институти изучаване на радиестезията,като “помощен диагностичен метод”. Ето и някои от приложенията на ФР в ежедневния ни живот:

- откриване на влияния от вредни вълни върху живите организми (хора,животни,растения),както предлагане на неутрализация и защита срещу тяхното въздействие.
- издирване на води – питейни,промишлени,термални,минерални
- откриване на полезни изкопаеми: руди,минерали,нефт,газ,въглища и др.
- спектрален качествен и количествен анализ на проби от сплави и съединения.
- в археологията – намиране на културни слоеве (зидарии,керамика,кости и др.).
- в криминалистиката – откриване на изчезнали хора (живи/умрели) животни,превозни средства,битова техника,скъпоценности и др.
- проверка за възможности,таланти и екстрасензорни качества в отделния индивид.
- проверка за съвместимост между партньори във бизнеса и бъдещи брачни партньори.
- проверка за качество на различни видове лечебни средства,хранителни продукти и добавки.
- определяне на нивото на моментното енергийно състояние на човешкия организъм,причините за нарушенията както и определяне на индивидуални средства за енергийна корекция и възстановяване на същия,като:
- Неутрализация на вредните енергийни влияния чрез въздействие върху “личен свидетел”/ДНК(кичур коса) с подбрани честоти от специализиран електронен генератор;полева терапия;
индивидуално подбрани билкови тинктури;високоефективни и биологично активни хранителни добавки ,и съответните дозировки съобразно проблемите в организма; използване на различни по геометрия и размери пирамиди за въздействие и възстановяване на организма. Проверката може да бъде извършена по личен свидетел от изследвания обект ( кичур коса,изрязък от нокът,капка кръв,снимка ) - без да е необходимо неговото присъствие.
Използването на ФР в този случай предлага бързина точност, прогноза и визуализация на резултатите с възможност за следене на тяхното развитие (работи се на клетъчно ниво,регистрира се промяната на вибрацията на клетката). От тук идва и идеята,че традиционните медицински диагностични методи могат да бъдат допълвани с методите на медицинската физикална радиестезия и по никой начин да не се изключват взаимно!

Славка Пенева

http://radionicabg.com/bg/produkti

34
Окултни науки / Съвременната Магия
« -: декември 04, 2008, 06:01:41 pm »
Магията, според акад. В. Кандиба, Русия, е "...изкуството за волево въздействие от човека на многоизмерния ("астралния") план на Природата с използването на специални знания за основните сили и закономерности на живата и нежива Реалност. Специалните знания на Мага се свеждат до знанието и умението да управлява физическото, енергетическото, физиологическото (жизненото) и психоинформационното нива на своя собствен организъм и заобикалящата го Реалност. Реалността в Магията се явява безмерното живо космическо образувание, състоящо се от следните основни нива на развитие - минерално, клетъчно, растително, животинско, човек, планети, Вселена. Това значи, че и камъка, и Земята, и Космоса са живи образувания, а притежавания от човека Разум присъства, в една или друга степен, във всички видими и невидими природни обекти, явления, феномени и сили. Основните източници на живите разумни сили се явяват Космоса, Слънцето, Луната и Човекът. Като цяло имено тяхното излъчване определя състоянието на всичките нива на Реалността - физическото, физиологическото, енергетичното и психоинформационното. Висшата Магия счита, че цялата Природа, видима и невидима, потопена в разумния космически енергетичен океан е Унверсалното Психическо Поле на Вселената (УППВ). Лъчистата Субстанция на УППВ с форма и без форма, съставя тази реалност, без изключение. Точно тя е Елексира на Живота и съдържа предмета на постижение във Висшата Магия... Считайки, че Индивидуалното Психическо Поле (ИПП) на човека, като капка в океана на УППВ, непосредствено свързана с цялото УППВ, то е цялата Реалност. Ето защо волевите магически изменения в ИПП на Мага представляват реалните изменения в цялото УППВ. Това е главния постулат на Магията. Следователно, за да се управлява Реалността е необходимо това да се извършва в собствения организъм, във всичките негови 4 нива, което и представлява техниката на Магията, тоест техниката за магическо въздействие на Реалността. Изкуството на Магията по този начин се свежда до навика за управление на собствения организъм на Мага и умението целенасочено да се формира излъчването на собствения ППВ с отчитане на благоприятното състояние на останалите основни излъчвания - Космоса, Слънцето, Луната и Земята. По този начин Магията - това е изкуството за управление от човека на външната Реалност въздействайки върху вътрешната, с отчитане на вътрешните и външните фактори, можещи както да помогнат и да увеличават влиянието на Мага, така и значително да го намаляват, включително до безрезултатно..."

35
Газоразрядната визуализация и фотография - Ефектът на Кирлиян.

http://www.zdraveto.eu/catalog/folder_01/1_02b.htm

http://www.youtube.com/user/gdvcamera

ГРВ - газоразрядная визуализация, часть 1


ГРВ - газоразрядная визуализация, часть 2

36
Окултни науки / Re: Телеестезия (ясновидство)
« -: декември 04, 2008, 05:47:55 pm »
Практическо приложение на телеестезията в Метода на Бронников.

http://sverhsoznanie.ru/metod.htm

37
Окултни науки / Re: ПАРАПСИХОЛОГИЯ
« -: декември 04, 2008, 05:45:26 pm »
Екстрасензорен тест - упражнение с карти

Този прост тест с карти измислих през 1990 г., когато много хора твърдяха, че са екстрасенси – ясновидци, медиуми, контактьори и др.

Вземате една нова колода (тесте) стандартни карти за игра, разбърквате ги добре, слагате ги с лицето надолу и започвате да обръщате карта по карта, като предварително казвате, какъв е цветът й - червен или черен. Направете 3 серии опити за познаване, всяка от които с по 10 карти и си изчислете резултата. Имате възможност да използвате “кожно зрение" и радиестезия. Може и някой друг да тегли и обръща картите. При над 80% познати карти – имате мн. добра екстрасензорна спобност, между 60 и 80% - добра, а под 60% - случайност.
Това можете да експериментирате и с някой, който претендира, че притежава “ясновидска дарба”!

Следващият експеримент е по-сложен, за напреднали - разпознаване на отделните карти – купа, каро, пика, спатия и т.н.

На всички доказали или открили екстрасензорните си способности – честито!

Тези от вас, които направят екстрасензорния тест с карти, ако имат желание, могат да коментират експеримента и резултатите от него във форума или с мене по ЛС.

38
Окултни науки / Re: Телепатия
« -: декември 04, 2008, 05:41:03 pm »
За тези от вас, които действително искат да знаят съществува ли телепатия, как се формира и предава - ще спомена, че още от средата на ХІХ в. в Русия след наблюдения върху т.нар. "месмеризъм" (внушение, хипноза) и спиритизъм, научен интерес към телепатията проявяват химикът А. Бутлеров и физиологът И. Сеченов, а впоследствие и проф. Ю. Охорович. В началото на ХХ в. сериозни научни разработки и проучвания на човешката телепатия правят акад. В. Бехтерев, акад. И. Павлов, акад. П. Лазарев. А в областта на животинската телепатия - В. Дуров, И. Б. Кажински. През 30-те години проф. С. Турлигин, проф. Василиев продължават задълбоченото изучаване на телепатичните прояви. Да не пропусна и разработките на Третия Райх в областта на телепатичното внушение (телепсихия). Все пак, най-големи постижения в телепатията имат разработките на акад. Е. Закладний, акад. В. Кандиба, акад. Кобзарев, акад. Гуляев.

В България Учителя - Петър Дънов е този, който пръв се заема с наблюдения в областта на телепатията. Идеите му продължава неговият ученик д-р Добран Гарвалов - психиатър, след него проф. д-р Никола Шипковенски - психиатър, д-р Георги Лозанов - психиатър, застанал начело на Института по сугестология и парапсихология, а към края на ХХ в. и инж. Кубрат Томов. Днес най-големите експерименти и научни разработки се провеждат във Варна и София. С две думи - телепатията е научно обяснимо явление и желаещите биха могли да прочетат трудовете на поне един от гореизброените светила в тази област. Тогава неясноти по въпроса е ли е реална телепатията или не е - няма да възникват.

39
Окултни науки / Телепатия
« -: декември 04, 2008, 05:37:23 pm »
Телепатията е (пара)психичен процес на екстрасензорното енергоинформационно възприятие и въздействие, при който едно живо същество предава и/или приема от/на друго информация за своя психичен и биологичен живот - емоции, усещания, представи, мисли, метаболизъм, здравословно състояние и др.

http://belsu.narod.ru/telepat/index.html

40
Окултни науки / Re: Телеестезия (ясновидство)
« -: декември 04, 2008, 05:33:29 pm »
Теория и упражнения по телеестезия.

Ясновидството или съновиденията се подчинява на сложни закономерности. Всеки процес, включително човешкият живот, е обмен на енергия и информация. Телата и от живата и от мъртвата природа локализират енергия и информация в себе си. Информацията е енергия, излъчвана в околната среда или съхранявана в кръговете на информационно-енергийна обмяна на органите на живи същества или в тела от мъртвата природа или в общото биомагнитно поле. Човек е в състояние да мобилизира енергията си, да получи информация от общото поле и да я обработи. Всъщност той във всеки момент получава огромно количество информация, но само незначителна част от нея е в състояние да осъзнае. Останалата по-голяма част отново се връща в общото информационно поле. Получаването на информация от бъдещето /прогностика, проскопия, ясновидство/ или от миналото, става като факторът време почти се изплъзва от контрола на съзнанието. В редки случаи е възможно по косвен път да се стигне до извод за възможното време на проявление на минало или бъдеще събитие. И в двата случая се мобилизират психически и физически сили, които могат да коригират събитието. Опростено процесът на "ясно виждане" в бъдещето, чрез сънища, астрология или проскопия, протича по следната схема: При съзнателно търсене на информация, човек изпраща своята енергия към интересуващия го обект, слива се с него, включва го към своя енергиен обем и по създадения по такъв начин канал, получава интересуващата го информация. При несъзнателно търсене на информация, но при улавянето й, механизмът е същия... Такава постановка на механизма на прогнозиране чрез сънища или ясновидство изключва фатализма - съществува възможност за активиране на коригиращи фактори, които да предотвратят нежелани събития... Това е обяснението защо по-голяма част от ясновидски сънища или прогнози не се сбъдват - задействат се съзнателно или несъзнателно коригиращи сили... Същата постановка обаче дава възможност за практикуване на т.н. магия - външно влияние върху обекти, чрез насочена информация и енергия. Всъщност информация непрекъснато се излъчва, предава, приема, но много по-малко се осъзнава... и използва... Осъзнаването и използването и може да направи живота по-интересен и вълнуващ. Развитието на способностите за осъзнаване на информацията се подчинява на контрол. За целта е необходимо пределно внимание към собствената физика, психика, задълбочено осмисляне и максимално осъзнаване на собствените действия. Пренастройването на съзнанието, носочването му към външната среда или навътре, с цел да бъде получена информация, може да бъде постигнато и да стане навик в резултат на повече или по - малко упражнения. Ясновидството е сила, която може да бъде използвана за добро или за зло... Човек приема огромно количество енергия и информация от околната среда. Но да я задържи и използва целенасочено може само подготвения за това човек. Всъщност натрупването и би могло да бъде опасно както за индивида, така и за околните... Насочването на енергията с цел използването и за външно или вътрешно въздействие става чрез превключване на съзнанието към контрол на дишането и дейността на жизненоважни органи или в другия случай изцяло към външната среда. Когато е превключено съзнанието към управляване на процесите в организма, вниманието към външните промени е отклонено и занижено или изцяло изключено, но някои от тези външни промени могат рязко и силно да повлияят на организма, да доведат до увреждане или направо да окажат пагубно въздействие върху него. При втория случай, когато е освободено съзнанието от получаване на информация от собствения организъм и контрол на процесите в него, същата опасност за разстройство на нормалните функции на органите продължава да съществува, като тоя път опасността идва от вътрешните промени... И въпреки че овладяването на необикновени сили е твърде примамливо, ако то не бъде подчинено на строг контрол и висок морал, то неминуемо води до разрушения и страдания... В резултат на усилията за овладяване на енергията, човек неминуемо ще се усети като една естествена, органична част от огромна сила, като съзнанието става част от общото информационно поле. Човек може да се научи да владее чувствата /да ги игнорира или разгаря до край/, мислите, усещанията си, да облекчава или отстранява болка, да изпраща и получава каквато пожелае информация, да стане едно цяло със свръх-Аза си... Задължителни условия за успехи в тая насока са отличното физическо здраве, добрата и здрава психика, реалистичният светоглед... Задължителен е абсолютен ред както във физическото, така и в психическото тяло... Процесът на овладяване на тая енергия включва: -системна и непрекъсната подготовка и тренировки; -"ключ", който отваря и задейства насочването на енергията и информацията; - ритуали, молитви, астрология, сънища, съзнателна команда... Първата стъпка по пътя на съзнателното използване на енергията и информацията е изграждането на контрол над жизненоважните процеси, свойствени за човешките същества. Постоянното внимание към организма и неговите сигнали е задължително условие за успешно максимално превключване на вниманието към външната среда и последващото връщане към нормално състояние. Добрият ред във физическото тяло и психиката се възпитават и усъвършенстват чрез постоянна практика, като преди това е осъзната необходимостта от следните задължителни условия: -пълно въздържане и контрол на всякакви емоции- любов, омраза, страх, злоба, съжаление... Чувствата трябва да бъдат управлявани толкова успешно, колкото успешно командваме ръцете или краката си... Трябва да се овладее умението да бъдат потушени емоциите при необходимост, както и да бъдат засилени до крайност, ако решиме... Това ще съхранява силата ни и тя ще може да бъде използвана при необходимост... -контролът на мислите е също задължително условие, което осигурява възможностите ни да насочиме силата си в определен момент към конкретна цел... -контролът над усещанията за да можем да притъпяваме или отстраняваме физически дразнители, които възпрепятствуват насочването на енергията в определена посока, е другото необходимо условие за успех при превключване на съзнанието... Ако се осъзнае необходимостта или желанието за повишаване на личната сила, която да направи живота ни по-богат и интересен се пристъпва към конкретни промени и упражнения, които следва да създадат необходимите предпоставки за осъществяване на тая цел. За практикуващите са важни някои външни условия и лични навици, които трябва да бъдат създадени и осигурени още в самото начало на практиката. Те включват хранителен , физически режим и обстановка на практикуване. Храненето трябва да бъде леко диетично - плодове, зеленчуци, млечни произведения. Трябва да се избягват кофеин, никотин, алкохол - тия малки ограничения скоро ще бъдат компенсирани от далеч по-интересни усещания. Много специално внимание следва да се отдели на дишането, което в последствие ще даде възможност да се осъзнаят усещания под прага на досегашната чувствителност, ще остави жизнените процеси да текат на минимално равнище и ще се освободи голямата енергия, която при обикновени условия е необходима за белодробното дишане - тая енергия ще се насочи за връзка с общото информационно поле. В началния период на практикуване е от особена важност обстановката и психическата нагласа - всички външни дразнители трябва да бъдат изолирани - резки и силни шумове, течаща вода, включени електроуреди; в периоди на повишена слънчева активност или по време на буря не бива да се практикуват упражненията. В никакъв случай не бива да се правят упражненията особено за освобождаване на съзнанието от контрол над организма и за връзка с общото информационно поле при емоционална или психическа нестабилност. До първите положителни резултати се стига бързо и лесно - за срок от 2-3 седмици след започване на упражненията. Проблем може да се яви след това, ако те не са усвоени прецизно. Той е свързан с преминаването от свят на крайните величини в света на безкрайните - в мозъка постъпва безразборна информация от общото поле- чуват се гласове на несъществуващи хора или животни, виждат се невероятни неща, които никой друг не вижда, вижда се на тъмно или със затворени очи, усещат се миризми, които другите не усещат,.. усеща се как енергията се движи в собствения организъм и тя може да бъде насочвана, измествана... Практикуване на насочване на съзнанието към получаване на информация и контрол на собственото тяло: Всички хора в различна степен притежават способности, които дори на самите тях не са добре познати, но чрез упражнения могат да бъдат засилени, динамизирани, опознати и в последствие да намерят приложение... Могат да бъдат практикувани по всяко време на денонощието, но твърде подходящо време е рано сутрин, като те се явяват подготовка за предстоящия ден или вечер, като заключение на дейността в будно състояние и подготовка за сън. Една възможна последователност, която може да се следва в начален етап на практикуване е следната: -зареждане с енергия - изправен стоеж, с лице на север, краката леко разтворени, ръцете вдигнати , с длани нагоре, обърнати към небето - представата е за своеобразен мост, съединителна линия между космичните и земните сили. Мисълта за кратко време се съсредоточава върху тая линия, докато се усети човек наистина просто като проводник... Следва доближаване на дланите, насочвене на енергията от главата към слънчевия сплит, докато се концентрира в слънчевата чакра. Подходяща е визуализацията на това насочване и концентриране на енергийния поток... -релаксацията и медитацията, които следват, ще допълнят концентрацията на енергията - релаксацията е задължителна предпоставка за всички духовни и паранормални търсения и изживявания, като медитацията се явява най-лекия и благоприятен метод за релаксация. Релаксацията е мускулно отпускане и разтоварване, а при медитация е съчетано с един вътрешен диалог или молитва, която има за задача да ни доближи максимално до подсъзнанието. Идеята е цялото ни физическо същество да се изпълни с покой и да се върне към първоизточника си... Подходящи за медитацията са тихата и спокойна музика, ароматът на тамян, светлината на свещите, чийто пламък можем да наблюдаваме без напрежение, усилие или тревога, докато се усетим като част от едно безгранично цяло... За да ни завладее покоя при медитацията можем да оставим въображението си да види засяването на семената на чудни или любими цветя, покълването им, порастването им...; можем да се потопим в синевата на небето и да полегнем в бял, пухкав облак..; можем да се разходим в гората, в тревата и да усетим лек и приятен ветрец... Всъщност медитацията ни дава съвсем естествени и силни усещания - те са признак за сполучливо медитиране... Друг метод за релаксация, който едновременно отпуска и стимулира жизнеността, както и психическата концентрация е детайлния преглед на физическото тяло - започва се от пръстите на краката и се преминава през всеки орган на тялото докато се усети максимално оросяването и енергизирането му... В комплекса от упражнения се включват и такива, които засилват способността за съсредоточаване - например извикваме в съзнанието представа за черна дъска, върху която бавно и уверено се изписват цифрите от 1 до 9, като задържаме представата върху изписването на всяка цифра около 1 минута - т.е. упражнението продължава 10 минути... Следва ритмично дишане, като под ритмично дишане се разбират равни интервали на вдишване и издишване и между тях интервал, равен на половината от времето на вдишване, за задържане на процеса... Тоя интервал е необходим за пълното усвояване на външната енергия, която приемаме с дишането. Отчитането на времето и интервалите става по пулса. Задължително условие е ритмичното дишане да доставя удоволствие- това е внимателно, любовно отношение към организма, към тялото, към действията му и е предпоставка за успешното упражняване. Ритмичното дишане е увертюра към психичното дишане, по време на което ще трябва да получим усещания под прага на обикновената ни чувствителност... Комплексът от упражнения може да включва и други такива и да се провеждат по няколко сеанса дневно, докато превърнем релаксацията и концентрацията в потребност и условен рефлекс. Седмица или две след започване на редовните упражнения, в някакъв момент, без да сме поискали съзнателно, ще усетим топли и мощни вълни, които ни обгръщат и се стремят да ни увлекат със себе си... Този момент трябва да бъде регистриран и усетен пълноценно, но не бива да се потапяме в него- все още не притежаваме силата да контролираме подсъзнателно физиологичните процеси в организма и да то оставяме без надзора на съзнанието. Но този момент е важен, защото това са първите и задължителни успехи, за да се премине към опити за насочване на съзнанието изцяло към външната информация и получаване на максималните количества енергия, необходими за паранормални изживявания. Една от техниките за целенасочено и избирателно получаване на информация от общия информационен поток е "летенето" или "раздвояването". По удобно е да се практикува по време на сън, но няма проблем и в будно състояние да се упражнява. Целта е да се получи някаква желана информация и ако това провокира желание, независимо дали вярваме или не, че ще я получим, ние се научаваме да "летим" и да я получаваме. Всъщност желанието е необходима и достатъчна предпоставка да изостряме телепатичните и общо парапсихичните си възможности. Ако все пак не се получава, то или не сме достойни или в текущия момент имаме други задачи, които не осъзнаваме.... А техниката за начало е лесна, като не се забравят общите условия за практикуване на тия способности - най-общо- здравословен начин на живот- психически и физически... Състои се в следното: -силно желание и осъзнаване на необходимост от раздвояване, което примерно ще е насрочено за след 30 дни - това е период, който е необходим за затвърждаване на подсъзнателно ниво на тая задача... -всяка вечер, по едно и също време, се заспива с тая идея, като се отчита времето, което остава до "летенето"... - денят, предшестващ "пътешествието" в съня е специален- освен леката диета, която ще изостри сетивата, е препоръчително отдаване на силни емоции, но без загуба на контрол над тях....Програмира се "полета" до определено място, време или човек и той ще стане реалност в съня. Трябва да сме подготвени, че в началото ще видим тялото си, оставено в леглотоq и може да пожелаем да се върнем в него...."Пътуващият" в сънищата не трябва да изпитва неконтролиран страх или желания... "Летенето" си е свиделство за развитие и усъвършенстване"...

Инфо : astrosite.org

41
Окултни науки / Телеестезия (ясновидство)
« -: декември 04, 2008, 05:19:33 pm »
Телеестезията (ясновидството) е (пара)психичен процес на екстрасензорното енергоинформационно възприятие на зрителна, слухова, емоционална, интуитивна и др. информация за живи същества, предмети, явления, събития, в настоящето, бъдещето и миналото, при които обикновенните сетива не могат да действат.

Термините телеестезия и телепатия са въведени ок. 1882-86 г. от проф. д-р Фредерик Майърс, Великобритания. За да отличи телепатията от телеестезията, той дефинира  последната така: “...пряко усещане или възприемане на неща и състояния, независимо от всякакви признати сетивни възприятия при обстоятелства, които изключват наличието на душа, освен тази на перципиента като източник на тези знания” . Думата “телеестезия “ е създадена от Майърс за да замени популярната, неправилна и неточна дума “ясновидство” употребявана от окултистите и теософите. В България се въвежда през 80-те г. от Кубрат Томов. За съжаление все още хората не са я възприели. 

42
Окултни науки / ПАРАПСИХОЛОГИЯ
« -: декември 04, 2008, 05:15:32 pm »
Здравейте!

Откривам тази тема, тъй като сред обществеността, психолозите, психиатрите и други специалисти има голяма нужда от истинска научна информация за парапсихологията и пси-феномените, които тя изучава. Прилагам учебници и други материали. Парапсихологията е продължител на окултизма със съвременна научна методика.


http://www.para-psychology.ru/index.htm

http://o4em.com/2009/05/12/parapsychology/

http://www.galactic.org.ua/pr-nep/parapcix8.htm

http://www.psi-world.narod.ru/psi_glossary.htm

http://parapsihologia.my1.ru/

http://chuvstvo.org.ua/load/4-1-0-63

http://www.prosvetlenie.org/esoteric/11/map11.html

43
Под "окултно знание" се разбират окултни, тайни науки и практики, както и философски идеи, които не са за широката общественост, не могат да бъдат разбрани правилно, поради недостатъчна духовна и обща култура.

44
Други / ПОЗДРАВИ
« -: август 19, 2008, 11:31:59 am »
ЧЕСТИТА НОВА БОЖЕСТВЕНА ГОДИНА - 19.08.2008 и БЛАГОСЛОВЕНИ СЪБОРНИ ДНИ НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО! Светослав Иванов

45
Овладяването на истински окултни знания и парапсихични способности (телепатия, интуиция, ясновидство и др.) е важна част от духовното развитие на ученика на Всемирното Бяло Братство. Четете Божественото Слово на нашия Господ и Учител - Петър Дънов и научна парапсихологическа литература, тренирайте екстрасензрното си възприятие и практикувайте. Не вярвайте на безплодното религиозно философстване на тази тема.

Страници: 1 2 [3]