Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Светослав Иванов - Момчилвойводов

Страници: 1 [2] 3
16
Други / Курсове
« -: март 19, 2010, 02:42:07 am »
ПРАКТИЧЕСКИ ТРЕНИНГ – КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

ПО УНИКАЛНИЯ
ПСИ-МЕТОД НА СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ

ДУХОВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
ДУШЕВНА И ФИЗИОЛОГИЧНА РЕГУЛАЦИЯ
ЕКСПРЕСНО РАЗВИТИЕ НА ЕКСТРАСЕНЗОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ
чрез
МЕДИТАТИВЕН ТРЕНИНГ
и
ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН

За допълнителна информация - виж профила.

17
Окултни науки / Re:ПАРАПСИХОЛОГИЯ
« -: март 16, 2010, 07:08:22 am »
"Запример, някой от вас може да говори за ясновидството, да държи цели лекции какво нещо е ясновидството. – Добре е това, но дайте една демонстрация. Малко хора могат да дадат една демонстрация за ясновидството. Защо? Защото онзи човек, който има ясновидство, той вижда и отпред, и отзад на главата си. Значи, други очи действуват и разкриват света от друга светлина. Но ако един човек не (е) готов, както много хора не са готови за ясновидството, и се развие в тях тази способност, тя би ги поставила в крайно смущение."
"Каза ми всичко", 32. неделна беседа от Учителя, държана на 16 юни 1935 година
София-Изгрев

"Сега, аз бих желал запример, повечето от вас да бъдат ясновидци – да виждат, да знаят. Не зная колко души от вас са ясновидци. Трябва да развиете ясновидството. Не мислете, че то може изведнъж да се развие. Най-напред при ясновидството, вие ще влезете в един свят като на кино. Най-първо ще се научите да се самоовладявате. Нищо да не те смущава. И като че всички тези работи са уредени. И ще се концентрираш вътре в себе си, в ума си и ще видиш, колко неща минават по пътя. Ще знаете това е кино, това не е реален свят."
"Малките опити", 6. лекция на Общия окултен клас, държана от Учителя на 10 ноември 1937 г., сряда, 5 ч. с.
София – Изгрев.

 

18
Окултни науки / Re:ПАРАПСИХОЛОГИЯ
« -: март 16, 2010, 04:09:50 am »
Винаги съм казвал, че овладяването на истински окултни знания, способности и умения (телепатия, интуиция, телеестезия (ясновидство), Висша Магия и др.) е важна част от духовното развитие на ученика на Всемирното Бяло Братство. Четете внимателно Словото на Учителя, научна психологическа и парапсихологическа литература, тренирайте екстрасензрното си възприятие и практикувайте. Не вярвайте на безплодното религиозно философстване на нереализирани, комплексирани хора, роби на своите психични защитни механизми, без познание в областта на съвременнте науки и които черпят информация за “духовното" от популярна псевдоезотерична литература, продавана по уличните сергии с книги. Тези "братя" и "сестри" са с високо “духовно” самомнение, нямат екстрасензорни, интуитивни дарби и от завист злословят какво ли не, като болната им тема е за "духовността" и комерсиалността. Просто защото са интелектуално ограничени и без широка обща култура. И най-вече - страх ги е, че телеестезистите виждат тяхното "духовно" лицемерие! Аз съм опитен "окултен боец" и ще се справя - къде със Слово, къде с Магия...


19
Любителско клипче за екстрасензорния тест и моя Пси-метод за обучение и тренинг. Всичко е естествено, без предварително режисиране. Даже бях малко настинал.


20
"Звездите ми го говорят" - аз и ти знаем, че астрологията, нумерологията, хиромантията, френологията, гадателствотото и хомеопатията са псевдонауки. Въпреки това много хора се увличат сериозно по тези отдавна опровергани от сериозната наука теории. Учителят е говорил за тях символично, метафорично, иносказателно, т.е. Той е искал да раздвижи мисловнте, интелектуалните и интуитивните процеси в Своите ученици чрез алегорична образност. А те приемат всичко буквално. Може ли някой да ми каже, кога, къде и на кого Учителят е направил хороскоп? Та, като почнах и да продължа - кога и къде Учителят е употребявал думите "езотерика", "езотеричен"...? Къде и кога е казал: "Аз съм Беинса Дуно!"? Къде и кога е говорил за "езотерично християнство"? Всичко това са измишльотини на Негови последователи, непознаващи Словото и Учението Му. За да не спорите безсмислено с мене, първо си правете справка в Библиотека "Триъгълник". Аз не пиша необосновани мнения и не се занимавам с многословно "дървено" философстване.

21
Посланията на Алайе от Плеядите:

Part 1 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 2 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 3 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 4 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 5 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 6 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 7 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 8 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 9-Pleiadian Alien Message-Bulgarian-sub


Part 10-Pleiadian Alien Message-Bulgarian-sub


22
Как мислите – може ли да причислим към понятието “окултно (тайно, скрито) знание” методиките за психично-информационно програмиране -  видео-аудиопсихокорекцията (акад. И. Смирнов), Методът на Бронников (акад. В. Бронников), СК (акад. В. Кандиба), Ериксоновата хипноза (д-р М. Ериксон), Невро-лингвистичното програмиране - НЛП (д-р Р. Бендлър, проф. Дж. Гриндър), Методът “Силва” (Х. Силва), сугестологията и сугестопедията (проф. д-р Г. Лозанов)?

23
Окултни науки / Re:ПАРАПСИХОЛОГИЯ
« -: февруари 05, 2010, 06:58:54 am »
Здравей, Иване!

Всички нормални хора имат екстрасензорно възприятие, имаш го и ти. В по-малка или по-голяма степен си “ясновидец” и затова те нарекох така. Човекът е Бог в процес на еволюция, както казва богословът Ваклуш Толев, та няма кой да ти резрешава да имаш ли екстрасензорни способности или не. Разрешение от Свише за телеестезичната информация не се иска. Така наречената “дарба ясновидство” (телеестезия) я притежава всеки човек, независимо от неговото интелектуално и духовно ниво, без значение дали е общ работник, крадец, висшист, атеист, православен, мюсюлманин или езотерик. Психоенергоинформационната методика на обучение отнема само няколко часа. Разработена е от съветски учени през 70-те години в секретни лаборатории. В момента се преподава свободно в Русия на интересуващите се. В България аз разработих и усъвършенствах в практиката си собствен вариант. От години се занимавам с психичното управление на различни конкретени трансови екстрасензорни процеси и задачи. Разбира се, не виждам нищо “духовно”, никаква “дарба от Господа” в това – за мене е въпрос на нервно-психична (само)регулация, (само)контрол и (само)програмиране.
Няма никаква мистика, нито чудеса в екстрасензориката – и Е. Блаватская, и Р. Щайнер пишат, че всеки може да събуди спящите сили на своята душа.
А тестът с картите за игра е достъпно средство за проверка на първоначалната познаваемост при идеомоторната, интуитивната и зрителната телеестезия във времето и пространството. Както може да се използва и за упражнения.
Дюнер двамата няма как да ядем – вегетарианец съм от 1979 г.  

24
Окултни науки / Re:ПАРАПСИХОЛОГИЯ
« -: януари 18, 2010, 01:13:16 pm »
Виж какво, приятелю, купи си едно тесте нови карти и като се научиш с твоята "дарба" от Господа "духовно ясновидство" да познаваш "черно и червено" ела в моята приемна в София и се докажи пред нашата камера. За твоя Господ(ин) това е дреболия. Ако трябва ще дойда до Пловдив.

25
Всяка душа има мисия с която идва на Земята - лична, семейна, колективна, обществена, национална, общочовешка... Ние трябва да имаме добре развито екстрасензорно възприятие, интуиция, за да преценим кой използва окултните, парапсихичните си способности в полза на Бялото Братство и кой - на Черното Братство. Да не забравяме, обаче, че има и служители на Великите Учители.

"Но ако хората днес не вървят в правия път, причината е, че в противовес на Великото Бяло братство, работи друга една ложа от интелигентни същества, които не са разбрали дълбокия смисъл на живота и имат диаметрално противоположни разбирания за него. Те образуват така нареченото Черно братство. Черното братство е една йерархия от същества, които заемат различни степени, в зависимост от тяхната интелигентност. За да дам една ясна представа за тяхната функция, ще кажа, че докато Бялото братство работи в клоните и цветовете на живота и по методите на клоните и цветовете, Черното братство работи в корените на живота. Докато Бялото братство работи в главата и гърдите на космичния човек, Черното братство работи в стомаха, черния дроб и червата. Бялото братство, следователно, е свързано с положителните сили, с Доброто, а Черното братство – с отрицателните сили, със Злото, в най-широк смисъл на думата. И едните, и другите сили обаче са нужни засега за проявата на живота. Службата им е строго разпределена.

Освен тези две школи, има една трета школа – школата на Великите Учители, които са от по-висока йерархия и направляват дейността на първите две. Те си служат с методите и на едните, и на другите за своите велики цели, но не спадат нито към едната, нито към другата школа. Те са онези Велики Учители на Всемирното братство, които направляват целия Космос и които след завършване на всяка еволюция, създават нови еволюционни вълни, следващи друг план и друг ритъм."

Беинса Дуно, "Учителят говори", "Великото Всемирно Братство"


26
Окултни науки / Re:ПАРАПСИХОЛОГИЯ
« -: януари 15, 2010, 07:39:48 am »
Не виждам нищо терминологично сложно в литературата, която съм приложил за информация. Една част от нея даже е научно остаряла – от преди 20-30 години. Има хора, които нея не могат да разберат, а какво да кажем за съвременните разработки в областта на парапсихологията и екстрасензориката – телеестезия и телепатия. За народа телепатията е “четене на мисли (словесни)”, а телеестезията – “дарба ясновидство”. Истината е, че нито “четене на мисли” съществува  така, както си го представят мнозина, нито “ясновидството” е “дарба от Господа”! За това е нужна просвета и научно-популярни лекции, публикации и демонстрации на психологичeска и парапсихологическа тематика.

27
Окултни науки / Re:Радиестезия
« -: септември 11, 2009, 08:32:40 am »

28
Други / Re:ПОЗДРАВИ
« -: август 19, 2009, 03:22:11 am »
Честита Божествена Нова година!
Мир и Любов
на Съборните дни на учениците на Всемирното Бяло Братство!

29
Други / Поздрав за Деня на Учителя
« -: юли 10, 2009, 09:41:38 am »
Приветствам учениците на Всемирното Бяло Братство по случай Деня на Учителя!

Пожелавам Духът на Истината да пребъдва в нашите души!

Светослав

30
"Туй, което се говори и пише за Окултната Наука е още далеч от Истината. То е от Черното Братство, от черната магия, то не е наука, то е помия, ако искате да знаете. Бялото Братство сега отваря своята Школа и като влезете в нея и се запознаете с методите, прийомите и законите, които управляват Природата, както те ги употребяват, тогава ще имате ясна представа какво нещо е Великата Природа, в която сега живеете."
Влад Пашов, "Методи за работа на Ученика в Школата на Бялото Братство, дадени от Учителя - Беинса Дуно", "Размишление, концентрация" - №63

Страници: 1 [2] 3