Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - aneta

Страници: 1 [2] 3 4 ... 8
16
В беседата има много интересни мисли. На мен ми харесаха например двете свещени правила, които Учителя дава:

Цитат
Сега и на вас ви трябват два важни елемента за психическия ви живот, т.е. за правилното ви развитие. Тези елементи наричам правила. Значи, за да се развива правилно, ученикът трябва да има предвид две свещени правила в живота си. Първото правило: Никога да не отнемаш на ближния си или на своя приятел времето, което не можеш да му дадеш. В това време приятелят ти е зает с важна работа, която решава съдбата му – не му отнемай времето. Щом разбереш, че не е свободен, върни се и му помогни мислено, да свърши добре работата си. Като се освободи, той сам ще те извика да се разговаряте.
За съжаление много често, когато сме депресирани, тормозим най-близките си с безкрайни разговори – на живо, по телефон или по скайп дори.

Цитат
Второто правило: Никога не се отказвай да направиш това, което можеш. От тебе искат да направиш една малка услуга – не се отказвай, не мисли, че не можеш да я направиш. Откажеш ли се под предлог, че не искаш, не можеш или нямаш време, ти се свързваш с един отрицателен закон в природата. Против тебе се опълчва верига от отрицателни сили, които след време ще развалят хубавите ти планове. Те представят подпочвена вода, която бавно, но сигурно разрушава основите на твоя живот. Един ден ти ще се намериш пред голяма катастрофа. Това подразбира българската поговорка: „Малкото камъче събаря колата“.

Като спазвате тези правила, ще се научите да зачитате правата на другите хора. Ще знаете, че идеите, с които хората се занимават, са свещени. Не питайте с какво се занимава този или онзи, какви мисли ги вълнуват. Това е тяхна работа. От вас се изисква да минете край тях, без да ги смущавате с мисълта си. Ако учениците пазят тези правила в отношенията си, те ще се повдигнат в морално отношение, ще създадат помежду си благоприятна атмосфера. Това е първото условие за създаване на добра обхода.

Прекрасни правила. Но това с услугата малко ме смущава. Понякога от мен искат услуги, които или не мога да направя, или са в разрез с някой мой принцип. Трудно е разграничаването , особено във втория случай. Първият е ясен – каквото не можеш да се направи, не бива да се обещава. Но втория – принципът ми по някога не се разбира от искащия услугата и става разправия. Не знам дали сте изпадали в подобни положения?

Цитат
Първото правило работи в дясното полукълбо, а второто – в лявото. Затова, когато видиш, че приятелят ти е зает, тури десния си крак напред и бавно отстъпвай. Когато някой иска от тебе една малка услуга, тури левия си крак напред и сигурно пристъпвай. В първия случай ти си готов да покажеш зачитане правото на своя приятел, а във втория си готов да дадеш нещо от себе си, да направиш малка услуга. Който е разбрал двете правила и ги прилага, той расте в духовно отношение, от никого незабелязан, и всеки ден притуря по малко към своите добродетели. Като спазвате правилата към приятелите си, ще се научите да ги спазвате и към себе си. Седиш, размишляваш върху една велика идея. В това време някоя странична мисъл влезе в ума ти и започне да те смущава. Казваш си: „Какво съм седнал да се занимавам с велики идеи. Важно е да прекарам живота си леко. Как ще преживея с тези идеи?“ – Тури десния си крак напред и започни да отстъпваш. Не отнемай свещеното време на духа си. Отстъпи назад!

Второто правило има отношение освен към душите на вашите ближни, още и към вашата душа. Ако някой хлопа на вратата ви да иска услуга от вас, нали ще станете да му услужите? Не трябва ли да направите услуга и на вашия приятел, вътре във вас, който хлопа и очаква нещо от вас? И да спите даже, щом чуете хлопването на приятеля си вътре във вас, веднага станете, измийте се, облечете се и дайте ухо, да видите от какво се нуждае. Малка услуга иска той от вас, но не трябва да му откажете. Той ще ви зададе един въпрос, и вие ще му отговорите. Ще дойде ден, той ще ви благодари за направената услуга. Освен на земята, човек има приятели и в духовния свят. Затова е казано в Писанието, че никой не живее за себе си. Цялото живее за нас, и ние трябва да живеем за Него. Това е велика идея, която трябва да движи човечеството. Ние ще живеем за тази велика идея, а тя – за нас.

Кой е този приятел вътре в нас? Душата? Духът? Или...?

17
Школа / Re: 2010-09-16, Великите хора, МОК, 11.09.1927г.
« -: ноември 14, 2010, 09:09:14 am »
Ето още мисли от разглежданата беседа, които ми направиха впечатление:

Цитат
Христос казва: „Да възлюбиш ближния си, като себе си“. Той казва, че човек трябва да люби и враговете си, но как, не е казано. Значи това не е достояние на всички хора. Само великите хора могат да любят враговете си. Те имат метод, по който проявяват любов към враговете си. Който не е дошъл до този метод, трябва да прави опити, да си изработи свой специфичен метод. Защо трябва да любите враговете си? – За да станете велики. Като люби враговете си, човек е подобен на Бога, Който изпраща слънцето, дъжда и вятъра за добрите и за лошите. Когато раздава благата, Бог има предвид всички същества, малки и големи, добри и лоши. Няма по-велико нещо за човека от това, да люби враговете си и да е готов да прощава.

Може ли да обичаш враговете си, а да не обичаш ближния си?  Наистина първото е достояние на великите хорта! Но преди човек да реши, че трябва да възлюби врагът си, трябва да е обикнал ближния си. Някои се опитват да прескочат това стъпало и започват да „обичат” този който ги плюе, обижда... Не вярвам на такива хора. Това е поза. Те нито обичат врага си, нито обичат ближния си.  Само имитират обичане.

Цитат
Когато Христос казва да възлюбим враговете си, Той има предвид това положение, че през дългия земен живот на човека ще дойде ден, когато врагът му ще го извади от реката и ще спаси живота му. От вашия враг зависи да ви извади от водата или да ви остави да се удавите.

Това е малко трудно за разбиране. :)

18
Няколко съвета как да мислим бързо и ефективно и благодарение на това да се чувстваме по-млади може да се намерят в сайта на здраве.bg :)

Ето ги по точки:

1. Ползвайте често Мрежата

2. Упражнявайте се

3. За зъбите ползвайте и паста и конец

4. Пийте умерено

5. Яжте боровинки

6. Решавайте ребуси

7. Медитирайте

Особено ми харесаха 1, 6 и 7 точки. Бих добавила - изучаване на чужд език, играене на Паневритмия или изпълняване на упражненията дадени от Учителя. Всъщност той е дал доста съвети в това отношение:
http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b4/upraj.html

:)

19
Школа / 2010-09-16, Великите хора, МОК, 11.09.1927г.
« -: септември 16, 2010, 10:55:19 am »
Великите хора, МОК, 11.09.1927г.

Цитат
Като се говори за великите хора, ние дохождаме до техния произход и до пътя, по който са вървели. Ние се интересуваме от тях дотолкова, доколкото можем да следваме пътя им и да се ползваме от техните опитности. Важно е да се знае кой е бил първият тласък в човека да работи върху себе си и да стане велик.

Първоначално, когато светът се е създавал, великите хора са взимали участие в създаването му. Те са били богове на небето. Като свършили работата си горе, те слезли на земята на по-низка служба – да я уредят. Щом завършат тази работа, те ще се качат на небето, като оставят на земята по няколко от своите представители.

За да познаете кой човек е велик, вие трябва да имате отзивчиво сърце и будно съзнание. Който не е готов да познае великите хора, той минава край тях, както край обикновените, без да придобие нещо. Много естествено. Как може слепият да се ползва от светлината на слънцето? Срещнат ли човек, който има любов в себе си, великите хора веднага се отварят, пущат малко от светлината си и отново се затварят.

И тъй, мислете за великите хора, за идейните неща. Като мислите известно време върху идейното в живота, ще започнете постепенно да го прилагате. Мислете за Бога, Който повдига и облагородява човешкото сърце. Мислете и за великите хора, като образци на трудолюбие, постоянство, любов към знанието, истината и свободата.

20
Школа / 2010-09-09, Божествената мисъл, МОК, 04.09.1927г.
« -: септември 09, 2010, 01:22:40 am »
Божествената мисъл, МОК, 04.09.1927г.

Цитат

Тема за следния път: „Отличителните качества на великите хора“.

Мнозина от вас се считате за ученици на Божественото учение. Помислете върху отличителните качества на ученика и каквото знаете по този въпрос, напишете го като тема. Всичко, каквото виждате в природата – камъни, растения, животни, хора – се различават едни от други по някаква специфична черта. Следователно и ученикът на новото се отличава с някои специфични качества. Мислете по този въпрос, за да си съставите ясна представа за себе си, да знаете доколко, всъщност, сте Божествени ученици. Човек трябва да се познава добре, да знае с какви дарби и способности разполага, за да може да се справя с всички мъчнотии в живота си. Даже великите хора изучаваха себе си, с цел да намерят най-добри методи за справяне с мъчнотиите в живота си. Колко повече това е задача за обикновените хора! Като изучавате живота на великите и гениални хора, виждате, че те не дойдоха на земята със сватбарски дрехи, но с работнически. Те носеха в ръцете си чукове, мотики, рала, да трошат камъни, да правят пътища, да разорават земята. Те пожертваха живота си за благото на човечеството, но проправиха неговия път. Не беше лека тяхната работа. Те се занимаваха с грубата материя, но преодоляха мъчнотиите. Ако великите хора минават през мъчнотии и изпитания, мислите ли, че обикновеният човек ще върви по гладък и лек път?

Мнозина мислят, че ако приемат новите идеи, ще прекарат живота си леко, без мъчнотии. Вярно е това, но лекият, приятният живот ще бъде на края, а в началото всички ще минат през големи мъчнотии и страдания. Това не трябва да ви плаши. Знайте, че колкото по-големи са мъчнотиите ви, толкова по-големи постижения ви чакат. Човек става велик само когато минава през големи мъчнотии и изпитания и ги преодолява...

Вярвайте в Божественото в себе си; вярвайте в Божественото във всички хора. Не се стремете да станете велики хора, но дайте път на Божественото в себе си. То ще ви направи велики. Божествените мисли правят хората велики. Като вярва в Божественото Начало, човек усилва вярата си. Вън от Божествените мисли, вярата не може да се прояви. Много естествено, ще вярваш в това, което съществува, а не в това, което не съществува. Единственото реално нещо в човека е Божественото, което е вечно и неизменно.21
Нешка Робева кове бъдещи шампионки с паневритмия

Цитат
"Искам гимнастичките да се доближат до паневритмията. Първо, това са дихателни упражнения, и второ - запознават се с една нова система - акумулиране на енергия. Системата на Петър Дънов дава убеденост на човека, че може. Затова всяка сутрин я практикуваме. След това правим силова подготовка и двигателни игри в морето. Тренираме по цял ден, а вечерта изнасяме програми", заяви Нешка Робева в интервю за "Варна утре".


Подробности  - тук :)

22
Преди цитатът даден от Никола, в същата беседа, Учителя казва:

Цитат
Сега, като говоря за процеса на дишането казвам, че мъртвите не дишат, но не вършат и никакви престъпления. В тях няма кражби, няма лъжи, няма ядене и пиене. Те минават за добри хора. По-добри хора от мъртвите няма. Най-добрият човек в света е мъртвият. Той никога няма да те излъже, нито открадне. Той не прави никакви взимания и давания. Мъртвият човек не прави никакви престъпления, но и никакво добро не прави. Живите хора, обаче, правят престъпления, но и добро правят. Онзи, който не прави никакво престъпление, той не прави и никакво добро.


Значи ако не прави нищо човек, то той няма опасност да сбърка, да направи грешка и от там – зло за някой. Както се казва, „който не работи, той и не греши“.  Естествено е такъв човек да мине за добър, защото си нямаме проблеми с него. Но добър ли е наистина? Данте е отредил за тези хора предверието на ада. Това са наистина „мъртъвци“.  Всъщност мъртвият не прави зло, но и добро не прави, само минава в нашите очи за добър защото не ни пречи поне...
Има доста такива хора, които без да са мъртви – нищо не правят. И обикновено често минават за добри. Но този  „мисловен“ фитнес повече е една житейска преценка. Мисля, че Учителя влага много по-дълбок смисъл в тези си думи.

В днешната беседа от школата „Добро и съвършенство“ също има нещо от този род:

„Може да направите много грешки, не се бойте, работете! Като работите, у вас ще се роди импулс, стремеж към работа. Затова за предпочитане е в света да правим грешки и да работим, отколкото да бъдем пасивни.“

Или това:

„Щом узрееш, настава друг закон. Узрелият плод подразбира съвършенство. Щом си узрял, ти влизаш вече в Божествения живот, а на земята ще работиш, докато си зелен. Щом узрееш, ще те дигнат от земята, няма какво да търсиш тук. Затова, докато си на земята, няма да искаш да узряваш. Който иска да живее по-дълго време на земята, ще бъде зелен, а който иска да узрее, ще замине.“

Може ли от това да се направи извод, че ако един човек спре да прави зло, то той става автоматически съвършен и следователно не е нужно повече да стои на земята?  Заминава си... Това е според мен друга интерпретация на думите: „Който иска да прави само добро, а да не прави зло, той трябва да умре, нищо повече. Искаш ли да правиш добро и зло, тогава оживей!"

Мисля, че върху тази мисъл може да се прави още доста „фитнес“, но от мен засега – толкова. :)

23
Добро и съвършенство, СБ, 29.08.1926г.

Цитат
Сега вие се връщате от събора. Как ще работите през тази година? Като влезете между хората, вие ще се заразите от техните идеи, и като срещнете най-малкото съпротивление, вие ще се обезсърчите и ще отстъпите. Като отстъпите, ще се скриете в позицията си, ще си повдигнете главата като лалугер и ще кажете: „Чакай, дано дойде благоприятно време, още не ми е дошло времето, не съм узрял“. Разсъждавате ли така, вие ще се спънете. Докато узреете, няма да има място за работа. Щом узрееш, настава друг закон. Узрелият плод подразбира съвършенство. Щом си узрял, ти влизаш вече в Божествения живот, а на земята ще работиш, докато си зелен. Щом узрееш, ще те дигнат от земята, няма какво да търсиш тук. Затова, докато си на земята, няма да искаш да узряваш. Който иска да живее по-дълго време на земята, ще бъде зелен, а който иска да узрее, ще замине. Кои хора са зелени? – Зеленият човек се отличава по това, че не желае много работи. Той желае най-същественото, само това, което е за днешния ден. Той е като децата, с малко се задоволява.

Та сега вие се връщате в света и ще влезете в стълкновение с два лагера на противоположни сили, затова всички трябва да знаете как да се справяте, да не оставяте вашия ум да се люлее като махалото на часовника. Нашата задача не е само да определяме времето, както махалото. ... За вас целта на живота ви е в съвършенството. За тази година вие младите ще имате задачата да бъдете съвършени. Какво подразбирам под думите да бъдете съвършени? – Поне да можете да балансирате скръбта и радостта, да се сменят равномерно....

Сега от вас, младите, се изисква да си определите един общ план на действия, как трябва да работите, тук в София, както и вън в провинцията. У всички ви трябва да се роди инициатива. Аз толкова пъти ви казах, че вие трябва да си пишете. Писмата ви трябва да бъдат идейни. Вие сте заети само със себе си. Аз гледам, вие днес мислите за работи, които трябва да оставите за след 10 години. Вземете да напишете едно писмо на някой ваш брат от провинцията, да го окуражите, та като окуражите него, ще окуражите и себе си.


Подбрах този цитат от беседата макар, че има още много интересни, но в момента знам, че много хора слизат от Рила, от събора. Какво носят със себе си? Как ще "посеят" това нещо, ще се осъществи ли балансът...?

Цитат
И така, като се върнете по домовете си, трябва да вложите в ума си идеята, че всичко, което желаете през тази година, ще можете да го постигнете. Ще си поставите за задача един постижим идеал.

Едновременно вие трябва да си зададете задачата, да работите, освен индивидуално, още и колективно. Голямо изкуство е да знае човек как да работи! Например, счупи ти се колата – изкуството е да си способен сам да си я поправиш, без нечия помощ. При това, ако работят 10 души на една кола и всички знаят как да се поправи, работата ще върви по-бързо. Ако сам поправяте колата си, това може да ви отнеме цял ден, но необходимо е да знаете и сами да си поправяте колата. Дойде ви известна трудност, трябва да бъдете в състояние сами да разрешите тази трудност. Всяка трудност е една задача. Не е нужно да разрешите цялата задача сами, но поне една малка част от нея.

Мисля, че е за предпочитане да се научим сами да си "оправяме колата". :) Но не винаги това е възможно и не за всеки...Тогава все пак има нужда от помощ, от специалист, от колективна работа.

И преди да разпусне събора, Учителят дава един съвет:

Цитат
...всеки от вас има добър план. Този ваш план приложете! Каквито благородни идеи имате, не отлагайте, приложете ги! Вие мислите за последствията от тях. Направете опити през тази година, приложете ги без да мислите за последствията. Даже и при най-големите несполуки, които имате, ще сполучите повече, отколкото ако не приложите идеите си. Приложете доброто, което имате във вас! ...

Най-напред употребете закона на внушението върху себе си. Внушавайте си и работете! Да кажем, че мнозина се намирате под влияние на мързела. Какво трябва да правите, за да се освободите от него? – Ще си служите със закона на внушението. Ще си кажете: „Утре ще стана в 4 часа!“ Но успите се и станете в 5 часа. На втория ден пак ще си кажете: „Утре ще стана в 4 часа!“ Обаче ставате в четири и половина часа. На третия ден пак ще кажете същото. Ще продължавате така, докато придобиете навик да ставате точно на времето, което искате. Можете да продължавате така 1, 2, 3 месеца, докато добиете навик....

И така, всички трябва да работите върху себе си със закона на внушението.
Имаш една скръб, кажи си: „Утре скръбта ми ще бъде по-малка“. На втория ден ще кажеш същото; на третия ден пак същото и т.н. Ще си внушаваш така, докато тази скръб се премахне. По този начин скръбта може да се намалява, но може да стане и обратното. Значи чрез закона на внушението може да се привлича радостта, т.е. скръбта може да се превърне в радост – несполуките в живота могат да се превърнат в сполуки. Когато научите закона на внушението и можете да го прилагате целокупно във вашия живот, вие ще имате успех във всичко.


Тук обаче не мога да разбера какво има предвид Учителя, казвайки : "но може да стане и обратното".?

24
Поздрaви на приятели / Re:Честит рожден ден!
« -: август 18, 2010, 06:41:33 am »
Честит рожден ден и от мен, Никола! Благодаря ти за ценните съвети и подкрепа! Нека Светлината винаги да бъде с теб!


25
НАРЯД за СЪБОРНИТЕ ДНИ – 2010 г

19 август (четвъртък)
Посрещане изгрева на Слънцето

1. Песента Духът Божи

2. Молитва Пътят на Живота

3. Песента Махар Бену Аба

4. Молитва Добрият път

5. Прочит от Евангелието:

Матей 7: 7-11

Марко 11: 22-25

Лука 9: 23

Йоан 17: 14-19

6. Беседа "Съществени връзки" от т. "Лъчи на живота", "Бяло Братство" 2010, 22.08.1937 г.

7. Формула: "Ученикът трябва да има..." (един път)

8. Песента Доще ден

9. Заповедта на Учителя

10. Господнята молитва

11. Песента Химн на Великата душа

12. Формулата на Братството: "Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов!" [/color]

 
20 август (петък)

Посрещане изгрева на Слънцето

1. Песента Ще се развеселя

2. Добрата молитва

3. Псалом 91

4. Песента Венир Бенир

5. Красивата молитва

6. Евангелие от Йоана – 15 глава

7. Беседа "Свободно даване"от т. "Лъчи на живота", "Бяло Братство" 2010, 22.08.1937 г.

8. Песента Да имаш вяра

9. Формула: "Търсете първо Царството Божие и неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи."

10. Господнята молитва

11. Песента Божията Любов ме озари

12. Формула: "Божият Мир и Божието благословение да залеят цялата Земя." (3 пъти)

 
21 август (събота)

Посрещане изгрева на Слънцето

1. Песента Вехади

2. Молитва Хвала

3. Песента Благост

4. Молитва на благодарността

5. Евангелие от Йоана – 16 глава

6. Беседа "Трите ухания"от т. "Лъчи на живота", "Бяло Братство" 2010, 23.08.1937 г.

7. Псалом 117

8. Песента Поздрав на Учителя

9. Молитва на Братството

10. Формула: "Господи, бъди винаги с нас! Води ни във Твоите пътища, закриляй ни според Твоята милост, пази ни за Твоето дело!" (3 пъти)

11. Песента Отче наш

12. Формулата на Братството: "Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов!"/източник/
 26
Нов брой на Списание 8 (20, 2010 г.)

За дата:
10.08.2010

В августовския 8 (20) брой 2010 г. на Списание 8 има интервю с Николай Конакчиев – последовател на Учителя Петър Дънов. Темите засегнати в статията са Паневритмията, учението на Петър Дънов.

Списанието освен по реповете може да се намери и в Бялата къща, както и на лагера на Рила или в редакцията на Списание 8:
1164 София, кв. Лозенец, ул. „Синчец” 10, офис 1, тел. 02/963 28 96

/източник/

27
Школа / 2010-08-12, Правосъдие, СБ, 28.08.1926г.
« -: август 12, 2010, 01:46:07 am »
Правосъдие, СБ, 28.08.1926г.

„Защото аз Господ обичам правосъдие: мразя грабителство и неправда.“ (Исай 61:8 )

Теми за размисъл:

"За да може всеки човек да се развива правилно, трябва да разбира Истината, която носи свобода за него."

"Всички разумни хора в света, които искат да разберат Истината, трябва да я търсят, да я проучват, понеже свободата в света не може да дойде без Истината. Тя е велик закон. Когато хората разберат Истината, само тогава ще имат едно вътрешно гражданство."

"„Аз Господ обичам правосъдието.“ Кога може да се прояви правосъдието? – Само онзи човек може да прояви правосъдието, на когото душата е заквасена с Истината. По какво се отличава човека на правосъдието? – Човекът на правосъдието с нищо не можеш да подкупиш."

"Аз искам Господ да ви благослови. Как ще ви благослови? – Като обичате този Господ, Който обича правосъдие, а мрази грабителство и неправда. Никой човек няма да избегне Божието наказание."

"Някой казва: „Като отида на небето, там да ме видите колко съм добър и кротък“. Не, там ще бъдете едно неизмътено яйце. Важното е какъв си тук. Земята е пробният камък, на който ви изпитват. Важно е да се видите какви сте тук на земята, като сте облечени в плът."

А може би има още...? :) 

28
Школа / Re:2010-08-05, Свещеният огън, СБ, 27.08.1926г.
« -: август 10, 2010, 11:17:27 am »
Цитат
Ще ви обясня защо днес хората грешат.

Отива една религиозна сестра при един министър и му казва: „Знаеш ли, Господ ме прати да ти кажа, че трябва да се съвземеш и да живееш по Бога!“ Той ѝ казва: „Моля ти се, кажи ми какво да правя?“ – „Не зная, Господ чрез мен ти казва, че ти трябва да намериш пътя и да живееш така, както Христос иска.“ – „Добре, щом казваш, че си пратена от Бога, кажи ми нещо! Аз нищо не зная за Христос.“ – „Ще четеш Евангелието, защото в съдния ден ще даваш отговор пред Бога.“ И след това тази сестра отваря вратата и си излиза.

Ще ви приведа още един пример. Друга една сестра отива при една бедна вдовица в София, която три дни нищо не яла и се молила на Бога, дано ѝ помогне някак. Тази сестра взела със себе си пълна торбичка с хляб и сиренце, млечице, плодове. Наклажда огън, стопля вода, измива децата ѝ, облича им нови дрешки, които тя сама е донесла, изчиства къщата ѝ и казва: „Хайде днес да имаме едно хубаво угощение! Отдавна не сте яли хубаво“. Започват всички да ядат, да пият топлото млечице и нищо не говорят за Христос. Тази бедна вдовица прегръща своята благодетелка и ѝ казва: „Колко си добра! Радвам се, че Господ те доведе“. Тази бедна жена нищо не разбира от Евангелието, но в душата ѝ се събужда нещо и тя казва: „Аз виждам Божията милост, видях как Господ отговори на моята молитва“.

Кой от двата примера е по-добър? И единият е добър, и другият е добър. Това са различни методи на работа. Казвам: всички методи, които прилагаме са добри, но ще дадат добри резултати само тогава, когато вложим в тях Божествената свобода и когато са продиктувани от онзи свещен Божествен огън, който гори в душата ни. Само тогава ние ще имаме влияние върху себе си и върху света.

На мен по ми допада втория метод. Първият ми се струва доста остър и груб. Да кажеш на един човек, който не знае нищо за Христос - чети Евангелието и да си тръгнеш....? При мен това би имало обратен ефект. :) Не знам какво е станало с този министър  и дали е отворил Библията, но възможно е заплахата да е подействала? Зависи доколко е горял Свещеният огън в сестрата, която е занесла Божието послание до министъра.

Първият метод ми се струва старозаветен - метод на заплахата, на страх от Бога. Като, че ли доста последователи на Учителя го предпочитат. Много от пишещите в този форум, а и в други братски сайтове си избират цитати от беседи на Учителя в които преобладава заплахата - какво ще ни се случи ако не вървим в правия път. Извадени от контекста на беседата, тези цитати повече плашат хората, които не са запознати с учението. Понякога, четейки такива цитати се питам - огънят който гори в слагащите ги дали наистина е свещен...?

Вторият метод е метод на Любовта, новозаветен. Нахрани първо гладния, а след това му говори за Словото. Той като, че ли повече действа? Това е забелязано от мисионерите на разни християнски църкви и секти, които доста често го прилагат. Явно са разбрали, че заплахата при съвременните хора много рядко върши работа. :)


29

Здравейте, има н о в о п р е д л о ж е н и е за пътуване към 7-те езера.То е само за 19 август.

Тръгване в 6.00 ч. от Бялата къща и обратно от хижа Пионерска в 19.00 часа към София.

Цена: 18 лв. /в двете посоки/.

Записването става в Бялата къща и на тел.: 963 43 13 /от 9 до 18 ч./

Необходимо е предварително заплащане от 10 лв./ като капаро/.

Има още едно уточнение за записването за пътуване към лагера.То е следното:

След 11-ти август за транспорт от Бялата къща ще записва само Дафина на телефон - 0898 515 892 /само от 20.30 ч. до 22 часа/

Източник: http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=9881&view=findpost&p=121625

30
Благодаря, Ирина! :)

Страници: 1 [2] 3 4 ... 8