Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - aneta

Страници: 1 [2] 3
16
Добро и съвършенство, СБ, 29.08.1926г.

Цитат
Сега вие се връщате от събора. Как ще работите през тази година? Като влезете между хората, вие ще се заразите от техните идеи, и като срещнете най-малкото съпротивление, вие ще се обезсърчите и ще отстъпите. Като отстъпите, ще се скриете в позицията си, ще си повдигнете главата като лалугер и ще кажете: „Чакай, дано дойде благоприятно време, още не ми е дошло времето, не съм узрял“. Разсъждавате ли така, вие ще се спънете. Докато узреете, няма да има място за работа. Щом узрееш, настава друг закон. Узрелият плод подразбира съвършенство. Щом си узрял, ти влизаш вече в Божествения живот, а на земята ще работиш, докато си зелен. Щом узрееш, ще те дигнат от земята, няма какво да търсиш тук. Затова, докато си на земята, няма да искаш да узряваш. Който иска да живее по-дълго време на земята, ще бъде зелен, а който иска да узрее, ще замине. Кои хора са зелени? – Зеленият човек се отличава по това, че не желае много работи. Той желае най-същественото, само това, което е за днешния ден. Той е като децата, с малко се задоволява.

Та сега вие се връщате в света и ще влезете в стълкновение с два лагера на противоположни сили, затова всички трябва да знаете как да се справяте, да не оставяте вашия ум да се люлее като махалото на часовника. Нашата задача не е само да определяме времето, както махалото. ... За вас целта на живота ви е в съвършенството. За тази година вие младите ще имате задачата да бъдете съвършени. Какво подразбирам под думите да бъдете съвършени? – Поне да можете да балансирате скръбта и радостта, да се сменят равномерно....

Сега от вас, младите, се изисква да си определите един общ план на действия, как трябва да работите, тук в София, както и вън в провинцията. У всички ви трябва да се роди инициатива. Аз толкова пъти ви казах, че вие трябва да си пишете. Писмата ви трябва да бъдат идейни. Вие сте заети само със себе си. Аз гледам, вие днес мислите за работи, които трябва да оставите за след 10 години. Вземете да напишете едно писмо на някой ваш брат от провинцията, да го окуражите, та като окуражите него, ще окуражите и себе си.


Подбрах този цитат от беседата макар, че има още много интересни, но в момента знам, че много хора слизат от Рила, от събора. Какво носят със себе си? Как ще "посеят" това нещо, ще се осъществи ли балансът...?

Цитат
И така, като се върнете по домовете си, трябва да вложите в ума си идеята, че всичко, което желаете през тази година, ще можете да го постигнете. Ще си поставите за задача един постижим идеал.

Едновременно вие трябва да си зададете задачата, да работите, освен индивидуално, още и колективно. Голямо изкуство е да знае човек как да работи! Например, счупи ти се колата – изкуството е да си способен сам да си я поправиш, без нечия помощ. При това, ако работят 10 души на една кола и всички знаят как да се поправи, работата ще върви по-бързо. Ако сам поправяте колата си, това може да ви отнеме цял ден, но необходимо е да знаете и сами да си поправяте колата. Дойде ви известна трудност, трябва да бъдете в състояние сами да разрешите тази трудност. Всяка трудност е една задача. Не е нужно да разрешите цялата задача сами, но поне една малка част от нея.

Мисля, че е за предпочитане да се научим сами да си "оправяме колата". :) Но не винаги това е възможно и не за всеки...Тогава все пак има нужда от помощ, от специалист, от колективна работа.

И преди да разпусне събора, Учителят дава един съвет:

Цитат
...всеки от вас има добър план. Този ваш план приложете! Каквито благородни идеи имате, не отлагайте, приложете ги! Вие мислите за последствията от тях. Направете опити през тази година, приложете ги без да мислите за последствията. Даже и при най-големите несполуки, които имате, ще сполучите повече, отколкото ако не приложите идеите си. Приложете доброто, което имате във вас! ...

Най-напред употребете закона на внушението върху себе си. Внушавайте си и работете! Да кажем, че мнозина се намирате под влияние на мързела. Какво трябва да правите, за да се освободите от него? – Ще си служите със закона на внушението. Ще си кажете: „Утре ще стана в 4 часа!“ Но успите се и станете в 5 часа. На втория ден пак ще си кажете: „Утре ще стана в 4 часа!“ Обаче ставате в четири и половина часа. На третия ден пак ще кажете същото. Ще продължавате така, докато придобиете навик да ставате точно на времето, което искате. Можете да продължавате така 1, 2, 3 месеца, докато добиете навик....

И така, всички трябва да работите върху себе си със закона на внушението.
Имаш една скръб, кажи си: „Утре скръбта ми ще бъде по-малка“. На втория ден ще кажеш същото; на третия ден пак същото и т.н. Ще си внушаваш така, докато тази скръб се премахне. По този начин скръбта може да се намалява, но може да стане и обратното. Значи чрез закона на внушението може да се привлича радостта, т.е. скръбта може да се превърне в радост – несполуките в живота могат да се превърнат в сполуки. Когато научите закона на внушението и можете да го прилагате целокупно във вашия живот, вие ще имате успех във всичко.


Тук обаче не мога да разбера какво има предвид Учителя, казвайки : "но може да стане и обратното".?

17
НАРЯД за СЪБОРНИТЕ ДНИ – 2010 г

19 август (четвъртък)
Посрещане изгрева на Слънцето

1. Песента Духът Божи

2. Молитва Пътят на Живота

3. Песента Махар Бену Аба

4. Молитва Добрият път

5. Прочит от Евангелието:

Матей 7: 7-11

Марко 11: 22-25

Лука 9: 23

Йоан 17: 14-19

6. Беседа "Съществени връзки" от т. "Лъчи на живота", "Бяло Братство" 2010, 22.08.1937 г.

7. Формула: "Ученикът трябва да има..." (един път)

8. Песента Доще ден

9. Заповедта на Учителя

10. Господнята молитва

11. Песента Химн на Великата душа

12. Формулата на Братството: "Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов!" [/color]

 
20 август (петък)

Посрещане изгрева на Слънцето

1. Песента Ще се развеселя

2. Добрата молитва

3. Псалом 91

4. Песента Венир Бенир

5. Красивата молитва

6. Евангелие от Йоана – 15 глава

7. Беседа "Свободно даване"от т. "Лъчи на живота", "Бяло Братство" 2010, 22.08.1937 г.

8. Песента Да имаш вяра

9. Формула: "Търсете първо Царството Божие и неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи."

10. Господнята молитва

11. Песента Божията Любов ме озари

12. Формула: "Божият Мир и Божието благословение да залеят цялата Земя." (3 пъти)

 
21 август (събота)

Посрещане изгрева на Слънцето

1. Песента Вехади

2. Молитва Хвала

3. Песента Благост

4. Молитва на благодарността

5. Евангелие от Йоана – 16 глава

6. Беседа "Трите ухания"от т. "Лъчи на живота", "Бяло Братство" 2010, 23.08.1937 г.

7. Псалом 117

8. Песента Поздрав на Учителя

9. Молитва на Братството

10. Формула: "Господи, бъди винаги с нас! Води ни във Твоите пътища, закриляй ни според Твоята милост, пази ни за Твоето дело!" (3 пъти)

11. Песента Отче наш

12. Формулата на Братството: "Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов!"/източник/
 18
Нов брой на Списание 8 (20, 2010 г.)

За дата:
10.08.2010

В августовския 8 (20) брой 2010 г. на Списание 8 има интервю с Николай Конакчиев – последовател на Учителя Петър Дънов. Темите засегнати в статията са Паневритмията, учението на Петър Дънов.

Списанието освен по реповете може да се намери и в Бялата къща, както и на лагера на Рила или в редакцията на Списание 8:
1164 София, кв. Лозенец, ул. „Синчец” 10, офис 1, тел. 02/963 28 96

/източник/

19
Школа / 2010-08-12, Правосъдие, СБ, 28.08.1926г.
« -: август 12, 2010, 01:46:07 am »
Правосъдие, СБ, 28.08.1926г.

„Защото аз Господ обичам правосъдие: мразя грабителство и неправда.“ (Исай 61:8 )

Теми за размисъл:

"За да може всеки човек да се развива правилно, трябва да разбира Истината, която носи свобода за него."

"Всички разумни хора в света, които искат да разберат Истината, трябва да я търсят, да я проучват, понеже свободата в света не може да дойде без Истината. Тя е велик закон. Когато хората разберат Истината, само тогава ще имат едно вътрешно гражданство."

"„Аз Господ обичам правосъдието.“ Кога може да се прояви правосъдието? – Само онзи човек може да прояви правосъдието, на когото душата е заквасена с Истината. По какво се отличава човека на правосъдието? – Човекът на правосъдието с нищо не можеш да подкупиш."

"Аз искам Господ да ви благослови. Как ще ви благослови? – Като обичате този Господ, Който обича правосъдие, а мрази грабителство и неправда. Никой човек няма да избегне Божието наказание."

"Някой казва: „Като отида на небето, там да ме видите колко съм добър и кротък“. Не, там ще бъдете едно неизмътено яйце. Важното е какъв си тук. Земята е пробният камък, на който ви изпитват. Важно е да се видите какви сте тук на земята, като сте облечени в плът."

А може би има още...? :) 

21
Школа / 2010-08-05, Свещеният огън, СБ, 27.08.1926г.
« -: август 05, 2010, 02:08:37 am »
Свещеният огън, СБ, 27.08.1926г.

Цитат
Аз наричам пробудена душа тази, която съзнава не само дълга към себе си, както и дълга към своите ближни, но която съзнава и своя най-главен дълг – към Бога. Или да предам същата мисъл в друга форма. Пробудена душа наричам тази, в която силно живее желанието да обича Бога.
...
Има нещо тайно във всяка душа, което даже и другите не подозират, но Бог, Който вижда цялата вечност, вижда какво може да излезе от всяка душа. Вие може да гледате една душа, че е бедна, страдаща, без никакво външно величие, но Бог обръща специално внимание на тази душа.
...
В Бога се крият вътрешните методи за пречистване на човешките души. Тези методи представляват Божествения огън, в който Бог постоянно ни слага. Този огън е Божествената Любов.
...
Ако ние вложим нашите мисли и чувства в нашата душа, ще видим, че те не се развиват при един и същ огън. За да бъдеш милостив, трябва да знаеш какъв огън да употребиш. За да бъдеш благоразумен, трябва да знаеш какъв огън да употребиш.
...
Ако нямаш този свещен огън в себе си, нищо не можеш да постигнеш. Аз го наричам „свещеният огън“, който възкресява човешките души. Когато ние съзнаваме, че имаме този Божествен огън, от нас може да стане всичко.
...
Ние, които сме достигнали до това развитие, можем да кажем, че откакто светът е създаден, никога не е имало по-добри условия от сегашните за проявяването на Словото Божие и на човешките добродетели, за сближение на хората, за проявяване на Божията Любов, на Божията Мъдрост и на Божията Истина. И ако ние днес страдаме, то е по причина на преизобилието, което имаме. Съвременните хора са станали толкова егоисти, че забравят всичко наоколо си. Това не се отнася само до светските хора, но и до религиозните, които служат на формата. Такава опасност има и за духовните хора.
...
Ние вярваме повече на външното внушение, отколкото на вътрешното. Ще ви кажа какво нещо е внушението. Например, вие сте тъжен. Отидете в някое общество, в което хората са весели. Заразявате се и вие и ставате весели. Това е външно внушение. Щом се отдалечите от това общество, вашата тъга отново ви обхваща. Тя се явява като един червей във вас. Това е внушението на злото. ...Трябва да знаете, че това, което Бог е вложил във вас, никой не може да ви го отнеме! Оттук може да кажем същото и за онзи свещен огън, за онази свещена идея, която Бог е вложил в нас. Няма сила в света, която може да изгаси този огън, да отнеме тази идея. Когато изпаднете в изкушение, в противоречие, в съмнение, вярвайте в тази свещена идея, вярвайте в Бога.

23
Имената са ви записани, СБ, 25.08.1926г.

Цитат
„На това недейте се радва, че духовете се покоряват вам, а радвайте се повече, защото имената ваши са записани на небеса.“ (Лука 10:20)


Цитат
Великото в живота на всеки духовен човек, това е разумното разбиране на Словото Божие. Под „Слово Божие“ подразбирам всичко онова, което ни се открива и във видимия и в невидимия свят: това, което се открива на сърцето ни, на ума ни, на душата ни, на духа ни.

При сегашното състояние на човешкото развитие, тези четири съзнания са присъщи на великата човешка душа. Велика човешка душа наричам тази, която държи всичко в света. Тогава, от какво се пораждат различията в човешкото развитие? Причината за това е, че тези четири съзнания не са съединени в едно. Колкото повече се обединяват тези съзнания от човешкия дух, толкова повече човек расте и се развива.Цитат
...Сега Христос, Бог ви се изявява отвътре. И радвайте се, че Божието присъствие е такова. Някой казва: „Защо не мога да видя Христос?“ Не бързайте, ще дойде време да Го видите. Не трябва да Го видите преждевременно. Всички неща трябва да стават на своето време. Така, както Бог сега ни се открива, това е най-добрият начин. Ще слушаме Неговият глас, който говори тихо и мълком вътре в нашето съзнание. И най-малкото, което ни се казва отвътре, трябва да го изпълним.Цитат
Вие, окултните ученици в България, трябва да дадете един пример, ако не на съвършенство, то поне на издръжливост, на храброст, на самоотричане, и при това като ви обиждат, да можете да издържате. Като дойде отчаянието във вас, да не се отчайвате. Като дойде маловерието във вас, да не се обезверявате. Искам да бъдете образци на една жива вяра. Никога не изгубвайте вярата си! Защото ние не гледаме на вас, какви сте сега, но гледаме, какви трябва да бъдете след 5, 10, 22 години. И тогава, който ви срещне, да каже: „Ето една наука, която променя хората!“24
Мисъл за деня: (01.07.2010г.)

Има невидими същества, в чийто интерес е да възбуждат енергиите в човека, за да черпят от него. Като се гневи, те използуват тази енергия в него и го обезсилват. Аз наблюдавам, как пристигат тия същества. Те идат групово,сядат около човека и започват да му внушават отрицателни мисли, докато го настроят.Щом постигнат целта си, те се отдалечават и наблюдават, какво ще прави той.

Вътрешна обхода

И това е въпрос, който доста често съм повдигала - за астралните паразити. Доколко зависим от тях? Как можем да се предпазим? Срещу обикновените си имаме разработени най-различни препарати.  Друг е въпроса, че част от тези препарати могат и нас да тръшнат, покрай бълхите например. :)

Но срещу паразитите от невидимия свят май само молитвата действа...? Все пак съм щастлива, че не мога да ги виждам. Мисля си, че лишаването на болшинството хора, които не са достигнали необходимото ниво на духовно развитие, от виждане в астралния свят си е направо благословия! :)

Поздрави!

25
Окултни науки / Новораждане
« -: април 29, 2010, 02:27:43 am »
Новораждане, пробуждане на човешката душа,  раждане на Аза в човека, възкресение, самораждане...

 Има ли разлика между термини. И какво можем да кажем за новораждането през призмата на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)?. :)

26
Мисъл за деня

Един важен закон гласи: когато се молиш за някого, молитвата ти добива магическа мощ само тогава, когато се придружава с Любов към него. Законът е: ако изпратите тази мисъл както трябва, работата, която ще извършите, може да е равна на работата, която сте извършили през целия си живот.

Сега, за пет минути нека се концентрираме и да изпратим една добра мисъл към целия святМного ми хареса това - "да се придружава с Любов". :)

Но имам един въпрос: Може ли винаги да се молим за близките си? Не се ли намесваме така без да искаме в тяхната карма и искайки нещо добро за тях, не става ли точно обратното? Понякога страданията са изпратени с определена цел – да настъпи някакво изменение в духовното израстване. Изобщо кога трябва да се молим за другите и кога не?

27
Нов братски център на Изгрева, ул. „Ген Щерю Атанасов” №2

Любезни братя и сестри,

Изпращаме ви информация за направените ремонти в новия братски център в кв. „Изгрев”, на ул. „Ген Щерю Атанасов” №2 (къщата на брат Сава), до Общото събрание на Общество Бяло братство проведено в Арбанаси на 24 април. Гласуван е бюджет за 40 000 лв. за 2010 г. Срока за изпълнение е до 22 септември т.г.

 
1. Беше направен подробен анализ на съществуващата база и възможност за използването й за бъдеще време.

2. Беседите, вещите на Учителя и предмети свързани с историята на Братството, бяха грижливо опаковани и съхранени.

3. Направено е частично изменение на помещенията и са обособени 2 големи помещения (на втори и трети етаж), и преход столова – кухня на партера. Обособени са 7 санитарни възела.

4. Направена е реконструкция на южната тераса.

5. Подменена е цялата В и К инсталация с полипропиленови тръби. Поставени са нови подови сифони.

6. Изцяло са подменени щранговете за отоплителната инсталация (парно).

7. Направена е подготовка за нова PVC дограма с остъклени балкони на първите два етажа.

8. Частично се подменят балконските парапети на 3 етажа.

В момента се изгражда:

1. Пълна подмяна на елекрическа, компютърна, звънчева и ТV инсталация. (4 и 3 етаж са завършени).

2. Подготовка за хидроизолация на сутерена от южната страна.

3. Изграждане на отоплителна инсталация (парно).

Предстои ремонт и закупуване на: (и разчет във времето)

1. Алуминиеви радиатори (17 бр.) и лири за баня (3 бр.) – цена 5000 лв. разчет: 27-30 април.

2. Поставяне на радиаторите, разчет: 28 април – 12 май.

3. PVC дограма на цялата къща и 2 тераси – 16 000 лв. Сключен договор с фирма изпълнител, разчет: 27 април -5 май.

4. Завършване на електрическа и др. инсталации и осветителни тела – 3000 лв. разчет: 27 април – 16 май.

5. Поставяне на санитарен фаянс в 7 бани и WC, 1 кухня, 2 бокса разчет: 30 април – 16 юни.

6. Препокриване на покрива, нови улуци и водосточни тръби, подпокривна изолация, 4000 лв. разчет: 10-20 май.

7. Външна изолация на цялата сграда 250 кв.м. 7 500 лв. разчет: 21-30 май.

8. Вътрешна изолация (гипскартон), интериорни промени – 1200 лв. разчет: 12 -20 май.

9. Шпакловки, боядисване, разчет: 20 май 10 юни.

10. Подови настилки, циклене и лакиране 16 000 лв. разчет: 12 юни – 30 юни.

11. Подмяна на външната ограда на къщата – 4000 лв. разчет: 20 – 30 юни.

12. Външни каменни облицовки, плочници, бордюри, терасиране, озеленяване, детски кът, 6000 лв. разчет: юни – юли.

До този момент са събрани дарения в размер на 4200 лв.

Дарители на Братството са поели разходите по фаянс и теракот, транспорт, измазване и шпакловки,

Тези, които искат да помогнат за обновяването на Новия братски център на Изгрева, на ул. „Ген Щерю Атанасов” № 2, могат да участват с работа, материали и дарения по сметката на Общество Бяло Братство: BG43UNCR96001060704509 в лева. Уникредит Булбанк София 1000 пл. „Света Неделя” № 7.

Братски съвет
28
Мисъл за деня:

"Ако бих се молил сега, щях да искам от Бога Сила, Знание, Мъдрост, Любов, Истина и Свобода. Когато човек се моли, трябва да иска най-малкото, но същевременно и най-необходимото. Молитвата е приета, когато има предвид Волята Божия."

Много често се замислям за приемането на молитвата. Предполагам, че е така с всеки, който е решил да се моли, не механично разбира се. :)  Ще ни чуят ли в невидимия свят или не?  За какво трябва да се молим?  Кое е най-необходимото?  Как да разберем волята Божия? Аз и в други мнения май съм задавала подобни въпроси. Ето нещо простичко и не многословно, което открих в една беседа на Учителя и много ми хареса, тъй като ми даде донякъде отговор на тези въпроси:

Цитат
Казано е: „Като се молиш, влез в тайната си стаичка и там се помоли.“ Не е нужно да вдигаш ръцете си нагоре, всички да те видят. – Цяла нощ се молих и нищо не получих. – Защо е трябвало цяла нощ да се молиш? Едно се иска от човека: чистосърдечие и смирение. Казано е в Писанието: „Бог на горделивия се противи, а на смирения дава благодат.“

"Механични и съзнателни процеси"
http://www.beinsadouno.com/old/lectures.php?id=1709


Предполагам, че с тези размисли върху днешната мисъл за деня отговарям и на въпроса:
Споделете тук нещо по-конкретно от вашият опит за това как се молите:
1.По колко пъти на ден и как се молите? Имате ли си някакви лични ритуали или наряди? Какво си казвате?


Но естествено отговорът не е пълен. Има още много за разсъждение върху молитвата. :)

29
Заповядайте на Фестивала на българското образование в София, НДК, 22-24 април, ет. 1 и 2.
 

Започва на 22 април с Паневритмия от 10.00 ч.
 

http://www.edufest.info/index.php
30
Поздрaви на приятели / Честит имен ден!
« -: март 28, 2010, 06:22:11 am »
Честита Цветница - празника на цветята и на пролетното обновление, на радостта от живота!

Честит имен ден и на всички именници днес!


Страници: 1 [2] 3