Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - kosjo11

Страници: [1]
1
Както и по всеки друг въпрос, и темата "2012 година" предоставя възможност на всеки да изрази свободно мнението си. Гледните точки са различни, очакваното събитие е едно, но то би могло да се осъществи в неограничен брой варианти. Определянето на очакването и подготовката за евентуалния еволюционен скок в края на 2012 г. като "мания" или "истерия" изглежда, меко казано, безотговорно. Подобна позиция противоречи и на цитатите от Учителя Беинса Дуно, приведени от автора, и на тяхното тълкувание. Противоречието е по отношение на духа на цитираното Слово, което справедливо ни насочва към спокойствие, толерантност и търсене на доброто. А квалификации от рода на "мания" и "истерия" нямат нищо общо с подобна насоченост на търсенията.
Темата "2012" година е твърде обширна, за да бъде обхваната само в една лекция или дори в специализирано изследване. Много по-лесно е да критикуваш отстрани, привеждайки избирателно цитати от едно автентично Слово, отколкото да систематизираш огромната по обем информация и да я представиш в достъпен за максимално широка аудитория вид.
Маите със сигурност никога не са били "роби на календара си". Напротив, тяхната мъдрост и прозорливост са преминали през вековете, за да хвърлят светлина и по нашия път към предстоящото планетарно изпитание. Всеки е в правото си да си затвори очите, да си зарови главата в пясъка или пък да се обяви за твърде извисен в духовно отношение, така че от позициите на своята висота да "неглижира" бъдещето, което би могло да промени съдбата на човечеството.
Според мен разделянето на духовните школи би трябвало да става не по степен на "плиткост" или "дълбочина", а в съответствие с автентичността на редакцията на Божественото учение, която лежи в основата на тяхното съществуване и дейност. Ако една школа, претендираща да бъде духовна, отстоява единствено краткосрочни интереси, тя не е нищо повече от имитация на истинска школа.
Авторът на текста не е постигнал "необходимия контрапункт по темата" и с разсъжденитя си относно ирационалността. Позоваването на филма "2012" няма нищо общо с моята лекция, още по-малко с езотеричния пласт на очакваните трансформации, а само с холивудската деформирана представа за сензационност. Такава аргументация буди единствено тъжна усмивка.
Целта на пробудените хора, които се стремят да информират всички останали за това, какво може да се случи в края на 2012 г., далеч не е да ги изплашат до смърт, а да ги подтикнат към конкретни действия по пътя на духовното израстване. В тези усилия няма нищо ирационално. Те са плод единствено на мотивацията да се постараем да бъдем полезни на онези, които все още не са осъзнали сериозността на създадената върху нашата планета ситуация. Защото каквото и да се случи през декември 2012 г., то ще бъде отражение на съвкупното битие, което всички ние сме създали чрез неправилно насочената си въплътена свободна воля.
Важно е да освободим "мозъка си от ежедневните новини по вестниците". Още по-важно е обаче да не го задръстваме с наукообразни мъдрувания, претенциозно издигнати в ранг на "разумност (рационалност)".
Константин Златев

Страници: [1]