Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - aneta

Страници: [1] 2 3 ... 10
1
Поздрaви на приятели / ЧРД
« -: март 11, 2014, 01:19:11 am »
Честит рожден ден, Пламен! Пожелавам ти много щастие и успех в работата която правиш за учението на Учителя! :)


2
22 август 2013 г.

Беседа: "Двете царства"

Цитат
Сега ще ви кажа следното: вярвайте в онова, което Христос говори на вашия ум, на вашето сърце, на вашата воля и на вашето тяло. Ако не вярвате в това, вярвайте на всички добри и гениални хора, които говорят на вашия ум, на вашето сърце, на вашата воля и на вашето тяло. Човек трябва да се учи от онези, които стоят по-високо от него. Всички се учим от Слънцето. Всички хора мислят за Слънцето. Обаче като четете Мойсей, виждате, че той казва на евреите да не се кланят на Слънцето. Защо им казва така? – Защото хората са крайно суеверни. Няма защо да се кланят на Слънцето, но онова, което Слънцето дава, трябва да се приеме и обработи. Всяка сутрин Слънцето изгрява и раздава изобилно от Божиите блага. Човек трябва да приема енергия от Слънцето за своя мозък, за своите дробове, за своя стомах и за своето тяло. В тази енергия е скрито Божественото начало, т.е. разумността. Когато слънчевата енергия влезе в човека, Божественото начало в него започва да благодари на Бога за великото благо, което му изпраща.

3
21 август 2013 г.

Дежурна група: Варна

1. Песента "В начало бе Словото"
2. Песента "Вдъхновение"
3. Молитвата "Добрият път"

4. Беседата "Неоцененото богатство", Божественият и човешкият свят, съборно слово, 1940 г.,
Публикувани в томчето „Езикът на любовта“, съборно слово (1939-1940),
Изд. Бяло Братство, София, 2011


5. Песента "Блага дума"
6. Песен на светлия път
7. Формулата "Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истина е скрит Животът"
8. Песента "Мисли"
9. Господнята молитва
10. Формулата: "Господи, Боже наш, да дойде Твоето царство на земята, както е горе на небето, и всички народи, които Ти си призовал, да заемат своето място в царството Ти и да Ти служат с радост и веселие"
11. Формулата "Божият мир и божието благословение да залеят цялата земя" (3 пъти)
12. Поздравът на Братството

 

4
20 август 2013 г.

Дежурна група: Пловдив

1. Песента "Той иде"
2. Молитва на царството
3. Песента "Добър ден"
4. Песента "Кажи ми ти истината
5. Първо посланиe ап. Павел към коринтяни, гл. 13

6. Беседата "Единство на любовта", Божественият и човешкият свят, съборно слово, 1940 г.,
Публикувани в томчето „Езикът на любовта“, съборно слово (1939-1940),
Изд. Бяло Братство, София, 2011


7. Песента "Отче наш"
8. Формулата "Велик си Ти, Господи! Велики са Твоите дела, Велико е името Ти над всичко! Изпращам към Тебе своята любов. Във всичко и във всички виждам Тебе и любя Тебе. Ще Ти служа през цялата вечност!
 

5
19 август 2013 г.

Дежурна група: Стара Загора

1. Химни на Слънцето
2. Новото битие - Ден втори
3. Добрата молитва
4. Прочит от Евангелията:
- Матей 5:43-48
- Марк 4: 14-20
- Лука 14:7-11
- Йоан 16:12-15

5. Беседата "Проветряване"

6. Формулата "Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй"
7. Песента "Благославяй, душе моя, Господа"
8. Поздравът на Братството
 

7
17 август 2013 г.

Дежурна група: Бургас

Сутрешен наряд

1. Песента "Бог е Любов"
2. Малката молитва
3. Псалом 23
4. Песента "Благославяй"

5. Беседата "Сянка и реалност"

6. Молитва на Братството
7. Поздравът на Братството

Вечерен наряд

1. Песента "Вечер, сутрин"
2. Псалом 133
3. Песента "Ще се развеселя"
4. Песента "Писмото"
5. Песента "Духът Божий"
6. Господнята молитва
7. Формулата "В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа" (3 пъти)

8
16 август 2013 г.

Дежурни групи: Търговище, Плевен, Попово, Силистра

Сутрешен наряд


1. Химни на Слънцето
2. Молитва към Великото съзнание

3. Беседата "Господаруване и слугуване"

4. Песента "Бершид Ба"
5. Молитва на Духа свят
6. Песента "Благословен Господ"
7. Песента "Отче наш"
8. Поздравът на Братството

Вечерен наряд

1. Песента "Да имаш вяра"
2. Молитвата "Мисията на Учителя"
3. Песента "Вътрешният глас на Бога"
4. Формулата "Мир, Мир, Мир, Господи, просим, разумност, светлина и сила в умовете на человеците" (3 пъти)

9
 15 август 2013 г.

Сутрешен наряд

1. Песента "Да имаш вяра"
2. Песента "Венир Бенир"
3. Лозинка (Първа част)

4. Беседата "Магическата сила на любовта"

5. Песента "Всичко в живота е постижимо"
6. Господнята молитва
7. Поздрав на Братството

Вечерен наряд

1. Песента "Аз мога да любя"
2. Формулата: "Люби, Бога, обичай ближния си, търси съвършенството"
3. Молитва за всеки ден
4. Песента "Блага дума на устата"
5. Формулата "Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще я придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти своята помощ. Вложи чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне"
6. Господнята молитва
7. Поздравът на Братството

11
13 август 2013 г.

Дежурна група: Казанлък

Сутрешен наряд

1. Песента "Духът ми шепне това"
2. Молитва "Пътят на Живота"

3. Беседата "Да имате Любов"

4. Песента "Аум"
5. Молитва за всеки ден
6. Формулата "Бог царува на Небето, Бог царува в Живота, да бъде Името Му благословено" (3 пъти)

13
11 август 2013 г.

Дежурна група: Враца

Сутрешен наряд

1. Химни на Слънцето

2. Добрата молитва
3. Псалом 91 (песен)
4. Формулата "Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Ние сме добро, ние сме Истина." (Доброто оръжие)


5. Беседата "Стотникът"


6. Песента "Ранен час"
7. Молитва на благодарността
8. Господнята молитва
9. Поздрав на Братството „Да се прослави Бог във Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов”

14
10 август 2013 г.

Дежурна група: Пловдив

Сутрешен наряд

1. Песента "Изгрява Слънцето"
2. Молитвата "Пътят на живота"
3. Формулата "Мерухим, Мерухим, Мерухим. Али Бехар. Махатма Аум." (3 пъти)

4. Беседата "Реалност в Живота"

5. Песента "Ранен час"
6. Молитва на благодарността
7. Формулата "Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Ние сме добро, ние сме Истина" (3 пъти)

Вечерен наряд

1. Песента "Светъл ден"
2. Псалом 25
3. Песента "Вяра светла" (I вариант)
4. Малката молитва
5. Песента "Бог е Любов"
6. Поздравът на Братството (Формулата на Братството)

15
9 август 2013 г.

Дежурна група: София

Сутрешен наряд

1. Песента "Вехади"
2. Утринна молитва на ученика
3. Формулата "Съвършенството на Любовта ще бъде смисълът на моя живот. Съвършената Любов изпъжда всеки страх от душата и внася мир и веселие в Духа" (3 пъти)

4. Беседата "На сватба"

5. Песента "Всичко в живота е постижимо"
6. Формулата "Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил. Благодаря Ти, Боже, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние те познаваме, че Си всемилостив, всеистинен и всемъдър"
7. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини" (3 пъти)

Вечерен наряд

1. Песента "Киамет Зену"
2. Молитва на Триединния Бог
3. Песента "Тайната вечеря"
4. Формулата "И това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил. И това е живот вечен, да позная Любовта, Мъдростта и Истината. И това е живот вечен, да позная, че Бог е Дух, Който царува навсякъде"
5. Песента "При всичките условия"
6. Формулата "Мир - Мирът носи Божията радост" (3 пъти)
7. Песента "Ме хейн"
[ur=http://triangle.bg/books/prayer-book.1995/prayer-42.htmll]8. Вечерна молитва "Благий Господи" (с. 52)[/url]
9. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)

 

Страници: [1] 2 3 ... 10