Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Светослав Иванов - Момчилвойводов

Страници: [1]
1
ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА И СЛАВЯНСКА ПИСМЕНОСТ, ДУХОВНОСТ, КУЛТУРА И НАУКА!

Единство между българите и славяните под
Ръководството на Елохил за идването на Новата култура на Шестата раса!

“Затова благоволих да извикам отдалеч, от край Небесата двамата братя (Константин – Кирил и Методий), светила на славянския род, и да им връча Словото на Истината и Словото на Живота, да ви го донесат и ви научат на пътя Ми, по който да възлезете във Вечната Виделина, в която обитавам: Виделината на Живота, която ви проводих да пребъдете в нея, която светът не прие, но я отхвърли и предаде помазаника Ми на завета, Исуса, на поругание и смърт, защото делата на тоя род бяха лукави. Но престъпниците на завета Ми приеха заплата за своите беззакония и от нине всичко се прекратява. Правдата е вечна, Отец ми е неизменяем, делата Му са неотложими, вий сте Мой народ. Господ потърси дом за Себе Си и изборът Му падна в славянското домородие, което Небето възлюби за неговата Божествена добродетел. За това ви пратих двамата Мои служители да ви донесат радостната вест да напуснете мрака на тъмните езически богове. И биде радост голяма в световете на Виделината, кога Бог положи печата на великото Си име на вази и вложи Духа Си в сърцето ви в завет вечен. И явих се на тогавашния ви царстващ господар (кан Борис) и му известих волята на Небето да приеме пратениците Ми на Новия завет и той ми послуша гласа и се удостои пред Мене да стане родоначалник на духовното ваше възраждане.”

Из “Призвание към народа ми”2
На представянето във Варна на 08.05. на книгата "Петър Дънов и Ванга - пророци и предтечи на антихриста" на Висарион Зографски, варненските братя не се поколебаха да се противопоставят на измислиците и клеветите срещу Учителя - Петър Дънов. Варна доказа, че е духовна крепост на Учителя и Всемирното Бяло Братство.

Visarion vuv Varna za Dunov i Vanga 3

3
ЧЕСТИТА ДУХОВНА НОВА ГОДИНА!

“Сега вие искате да знаете каква ще бъде новата духовна година. Това зависи от вас. През тази година повече работете, по-малко говорете. Ако вие сте добри, и годината ще бъде добра; ако сте разумни, годината ще бъде добра. Когато човек е здрав и нуждите му са задоволени, годината е добра. Изобщо, добра година за даден човек е тази, която задоволява нуждите му и премахва всички препятствия от неговия път. Щом се натъква на нещастия, страдания и недоимък, годината не е добра.
...
Поздравявам ви с новата година – годината на Божията Любов.
Цялата година е Божия. Бъдете радостни и весели!”


"Развити и недоразвити". Лекция от Учителя, държана на 22 март 1933 г., София, Изгрев.5
Сега няма да казвате „Христос възкресе“, но ще кажете: „Да възкръсне Любовта! Да се разпръснат враговете, които ни мразят!“
“Възкресение на Любовта”. Беседа от Учителя, държана на 1 май, Великден, 1921 г. в София

6
Други / Курсове
« -: март 19, 2010, 02:42:07 am »
ПРАКТИЧЕСКИ ТРЕНИНГ – КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

ПО УНИКАЛНИЯ
ПСИ-МЕТОД НА СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ

ДУХОВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
ДУШЕВНА И ФИЗИОЛОГИЧНА РЕГУЛАЦИЯ
ЕКСПРЕСНО РАЗВИТИЕ НА ЕКСТРАСЕНЗОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ
чрез
МЕДИТАТИВЕН ТРЕНИНГ
и
ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН

За допълнителна информация - виж профила.

7
Посланията на Алайе от Плеядите:

Part 1 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 2 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 3 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 4 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 5 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 6 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 7 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 8 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub


Part 9-Pleiadian Alien Message-Bulgarian-sub


Part 10-Pleiadian Alien Message-Bulgarian-sub


8
Други / Поздрав за Деня на Учителя
« -: юли 10, 2009, 09:41:38 am »
Приветствам учениците на Всемирното Бяло Братство по случай Деня на Учителя!

Пожелавам Духът на Истината да пребъдва в нашите души!

Светослав

9
Радиестезия

Названието “Радиестезия”/Radiestesia/ е дадено от основоположника на физикалната радиестезия – френския учен радио–физик професор Луи Тюрен (живял в края на 19-ти и средата на 20-ти век).Във буквален превод означава “усещане на излъчвания”.Това е съставна дума “радиус-излъчване” и “естерис-усещам,приемам”.Наименованията,с които е известна по света са различни:

-радиестезия,pendule,radiestesie,radiesthezie,лозоходство… Живеем в океан от енергии и вълни.Всичко,което ни заобикаля - живи и неживи обекти/субекти е материя и обменя т.е. приема и излъчва вълни.В случая се касае за един от законите на физиката за “вълново-корпускуларния характер на материята”. Това са вълни с дискретен характер т.е. те не могат да бъдат приемани и измервани с електронна апаратура,а само чрез т.н. “багети” и “махала”,с които боравят радиестезистите. Същност на явлението “радиестезия” можем да определим като резонансен вълнов процес в един трептящ кръг,съставен от обекта,чиито вълни мерим,центъра на симпатичната нервна система (симпатика – намира се в продълговатия мозък на радиестезиста) и детектора на тези вълни (багети,махала).

В момента на резонанса,протичащ в симпатика се получава електрически импулс,който преминава по ствола на продълговатия мозък,рамото и ръката на радиестезиста (венериния хълм на ръката и пръстите) и управлява движението на кордата на махалото: “надясно/код “да” и наляво/код “не” (явлението се нарича “идеомоторен ефект”) .

Съществуват два големи дяла – “ментална” и “физикална” радиестезия. Представителите на “менталната” школа използват съставения от тях “ясен мисловен образ” на обекта,който изследват, и с помощта на багети и махала получават необходимата им информация. Професор Тюрен създаде практическа научна теория наречена “Физикална радиестезия” /ФР/, която заема заслужено място в научната сфера,като “наука за вълните и тяхното вълново-резонансно откриване”.

Физикалната радиестезия/ФР работи с измервателни средства:

- линеали,вълномери,таблици,схеми,махала,багети,махала-багети и други,както и с точни “свидетели на нещата”,които са обект на изследване.

Приложението на ФР е толкова разностранно,че още през 30-те години на 20-ти век мнозина я наричат “наука на науките".

Тя получава широко разпространение в страни като: Франция,Германия,Великобритания,Испания,САЩ,Русия,Полша, Белгия,Холандия и др.Нещо повече:Франция въвежда в медицинските си институти изучаване на радиестезията,като “помощен диагностичен метод”. Ето и някои от приложенията на ФР в ежедневния ни живот:

- откриване на влияния от вредни вълни върху живите организми (хора,животни,растения),както предлагане на неутрализация и защита срещу тяхното въздействие.
- издирване на води – питейни,промишлени,термални,минерални
- откриване на полезни изкопаеми: руди,минерали,нефт,газ,въглища и др.
- спектрален качествен и количествен анализ на проби от сплави и съединения.
- в археологията – намиране на културни слоеве (зидарии,керамика,кости и др.).
- в криминалистиката – откриване на изчезнали хора (живи/умрели) животни,превозни средства,битова техника,скъпоценности и др.
- проверка за възможности,таланти и екстрасензорни качества в отделния индивид.
- проверка за съвместимост между партньори във бизнеса и бъдещи брачни партньори.
- проверка за качество на различни видове лечебни средства,хранителни продукти и добавки.
- определяне на нивото на моментното енергийно състояние на човешкия организъм,причините за нарушенията както и определяне на индивидуални средства за енергийна корекция и възстановяване на същия,като:
- Неутрализация на вредните енергийни влияния чрез въздействие върху “личен свидетел”/ДНК(кичур коса) с подбрани честоти от специализиран електронен генератор;полева терапия;
индивидуално подбрани билкови тинктури;високоефективни и биологично активни хранителни добавки ,и съответните дозировки съобразно проблемите в организма; използване на различни по геометрия и размери пирамиди за въздействие и възстановяване на организма. Проверката може да бъде извършена по личен свидетел от изследвания обект ( кичур коса,изрязък от нокът,капка кръв,снимка ) - без да е необходимо неговото присъствие.
Използването на ФР в този случай предлага бързина точност, прогноза и визуализация на резултатите с възможност за следене на тяхното развитие (работи се на клетъчно ниво,регистрира се промяната на вибрацията на клетката). От тук идва и идеята,че традиционните медицински диагностични методи могат да бъдат допълвани с методите на медицинската физикална радиестезия и по никой начин да не се изключват взаимно!

Славка Пенева

http://radionicabg.com/bg/produkti

10
Окултни науки / Съвременната Магия
« -: декември 04, 2008, 06:01:41 pm »
Магията, според акад. В. Кандиба, Русия, е "...изкуството за волево въздействие от човека на многоизмерния ("астралния") план на Природата с използването на специални знания за основните сили и закономерности на живата и нежива Реалност. Специалните знания на Мага се свеждат до знанието и умението да управлява физическото, енергетическото, физиологическото (жизненото) и психоинформационното нива на своя собствен организъм и заобикалящата го Реалност. Реалността в Магията се явява безмерното живо космическо образувание, състоящо се от следните основни нива на развитие - минерално, клетъчно, растително, животинско, човек, планети, Вселена. Това значи, че и камъка, и Земята, и Космоса са живи образувания, а притежавания от човека Разум присъства, в една или друга степен, във всички видими и невидими природни обекти, явления, феномени и сили. Основните източници на живите разумни сили се явяват Космоса, Слънцето, Луната и Човекът. Като цяло имено тяхното излъчване определя състоянието на всичките нива на Реалността - физическото, физиологическото, енергетичното и психоинформационното. Висшата Магия счита, че цялата Природа, видима и невидима, потопена в разумния космически енергетичен океан е Унверсалното Психическо Поле на Вселената (УППВ). Лъчистата Субстанция на УППВ с форма и без форма, съставя тази реалност, без изключение. Точно тя е Елексира на Живота и съдържа предмета на постижение във Висшата Магия... Считайки, че Индивидуалното Психическо Поле (ИПП) на човека, като капка в океана на УППВ, непосредствено свързана с цялото УППВ, то е цялата Реалност. Ето защо волевите магически изменения в ИПП на Мага представляват реалните изменения в цялото УППВ. Това е главния постулат на Магията. Следователно, за да се управлява Реалността е необходимо това да се извършва в собствения организъм, във всичките негови 4 нива, което и представлява техниката на Магията, тоест техниката за магическо въздействие на Реалността. Изкуството на Магията по този начин се свежда до навика за управление на собствения организъм на Мага и умението целенасочено да се формира излъчването на собствения ППВ с отчитане на благоприятното състояние на останалите основни излъчвания - Космоса, Слънцето, Луната и Земята. По този начин Магията - това е изкуството за управление от човека на външната Реалност въздействайки върху вътрешната, с отчитане на вътрешните и външните фактори, можещи както да помогнат и да увеличават влиянието на Мага, така и значително да го намаляват, включително до безрезултатно..."

11
Газоразрядната визуализация и фотография - Ефектът на Кирлиян.

http://www.zdraveto.eu/catalog/folder_01/1_02b.htm

http://www.youtube.com/user/gdvcamera

ГРВ - газоразрядная визуализация, часть 1


ГРВ - газоразрядная визуализация, часть 2 (Вмъкването забранено, достигнато е ограничението)

12
Окултни науки / Телепатия
« -: декември 04, 2008, 05:37:23 pm »
Телепатията е (пара)психичен процес на екстрасензорното енергоинформационно възприятие и въздействие, при който едно живо същество предава и/или приема от/на друго информация за своя психичен и биологичен живот - емоции, усещания, представи, мисли, метаболизъм, здравословно състояние и др.

http://belsu.narod.ru/telepat/index.html

13
Окултни науки / Телеестезия (ясновидство)
« -: декември 04, 2008, 05:19:33 pm »
Телеестезията (ясновидството) е (пара)психичен процес на екстрасензорното енергоинформационно възприятие на зрителна, слухова, емоционална, интуитивна и др. информация за живи същества, предмети, явления, събития, в настоящето, бъдещето и миналото, при които обикновенните сетива не могат да действат.

Термините телеестезия и телепатия са въведени ок. 1882-86 г. от проф. д-р Фредерик Майърс, Великобритания. За да отличи телепатията от телеестезията, той дефинира  последната така: “...пряко усещане или възприемане на неща и състояния, независимо от всякакви признати сетивни възприятия при обстоятелства, които изключват наличието на душа, освен тази на перципиента като източник на тези знания” . Думата “телеестезия “ е създадена от Майърс за да замени популярната, неправилна и неточна дума “ясновидство” употребявана от окултистите и теософите. В България се въвежда през 80-те г. от Кубрат Томов. За съжаление все още хората не са я възприели. 

14
Окултни науки / ПАРАПСИХОЛОГИЯ
« -: декември 04, 2008, 05:15:32 pm »
Здравейте!

Откривам тази тема, тъй като сред обществеността, психолозите, психиатрите и други специалисти има голяма нужда от истинска научна информация за парапсихологията и пси-феномените, които тя изучава. Прилагам учебници и други материали. Парапсихологията е продължител на окултизма със съвременна научна методика.


http://www.para-psychology.ru/index.htm

http://o4em.com/2009/05/12/parapsychology/

http://www.galactic.org.ua/pr-nep/parapcix8.htm

http://www.psi-world.narod.ru/psi_glossary.htm

http://parapsihologia.my1.ru/

http://chuvstvo.org.ua/load/4-1-0-63

http://www.prosvetlenie.org/esoteric/11/map11.html

15
Други / ПОЗДРАВИ
« -: август 19, 2008, 11:31:59 am »
ЧЕСТИТА НОВА БОЖЕСТВЕНА ГОДИНА - 19.08.2008 и БЛАГОСЛОВЕНИ СЪБОРНИ ДНИ НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО! Светослав Иванов

Страници: [1]