Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Никола Дамянов

Страници: [1] 2 3 ... 7
1

"И така, всички трябва да работите върху себе си със закона на внушението. Имаш една скръб, кажи си: „Утре скръбта ми ще бъде по-малка“. На втория ден ще кажеш същото; на третия ден пак същото и т.н. Ще си внушаваш така, докато тази скръб се премахне. По този начин скръбта може да се намалява, но може да стане и обратното. Значи чрез закона на внушението може да се привлича радостта, т.е. скръбта може да се превърне в радост – несполуките в живота могат да се превърнат в сполуки. Когато научите закона на внушението и можете да го прилагате целокупно във вашия живот, вие ще имате успех във всичко." Добро и съвършенство, СБ, 29.08.1926г.

Тук обаче не мога да разбера какво има предвид Учителя, казвайки : "но може да стане и обратното".?

Доста често използван закон (закона на внушението!) особено от някой съвременни автори, които градят върху него много от своите теории и практики. Навярно всеки един от нас е разлиствал нещо от книгите на Луис Хей или книгите за метода Силва, а има и много друга подобна литература...
С няколко думи - обединяващото е, че се залага на позитивно мислене + внушения, които пречупени през някакви утвърждения (нещо като пожелания или формули!), повтаряни планомерно и ритмично, довеждат до по лесна трансформация на трудни моменти от живота на човек.
От друга страна закона помага и когато "колелото на живота се завърти" и при човека дойдат добрите моменти (сполуките и успехите), които могат само да се мултиплицират вследствие на хармонията, изградена с помощта на положителното мислене.

Много е основателен въпроса тогава - Кога обаче може да се получи ОБРАТЕН ефект ?

Отговора на този въпрос е важен, защото поне аз съм наблюдавал десетки примери на последователи от изброените по-горе теории и практики, които са изпълнени с положителни мисли, казват чудесни себеутвърждавания, правят нужните внушения, но на практика живота им изобщо не става по-лек, а противоречията и страданията им дори нарастват.

Интересна дискусия може да се получи ...  :)

Поздрави.

2
Поздрaви на приятели / Re:Честит рожден ден!
« -: август 23, 2010, 07:07:04 am »
Благодаря на всички за хубавите пожелания.
Нека Божието благословение да бъде върху вас!

Никола Дамянов


3
" Каква е разликата между мъртвия и живия? Мъртвият нито престъпление прави, нито добро прави, а живият и престъпление прави, и добро прави. Кое е по-хубаво от това? Вие искате да направите само добро, а да не правите престъпления. Тогава трябва да умрете. Който иска да прави само добро, а да не прави зло, той трябва да умре, нищо повече. Искаш ли да правиш добро и зло, тогава оживей! В живота се ражда желанието, мисълта на човека да прави добро, а да не прави зло. А в смъртта се явява желание в човека да оживее."

Из "Имаше някой человек", 13-та НБ, 26 декември 1937 г. ( от тук - http://triangle.bg/books/1937-09-26-10.1998/1937-12-26-10.html )


Интересен изказ и интересни изводи и заключения е направил Учителя!

Някой има ли желание да си направим мисловен "фитнес" с този цитат? :)
Какво мислите вие за подчертаното по-горе?
Дайте мнение как го разбирате цитата?

Поздрави.4
Мисъл за деня:
"Ако чакате кармата да разреши вашите задачи, нищо няма да постигнете. Другият път, по който можете да ги разрешите, е Любовта. Ако човек избере този път, за него се отнася стихът: „Бог да обърше всяка сълза от очите ви.“ Това наричаме ликвидация на старата карма. Всички хора са оплетени в нея. Ликвидирайте с нея!"

Изключително важна и ключова Идея има в тази мъсъл за деня!
Препоръчвам я на всеки да я прочете (Беседата!) и вникне в Идеите задълбочено. 
Преди време в Портала се опитах да предизвикам подобна дискусия с тема "Карма, прераждане,...Изход ?!?" тук - http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=7388&st=0

Какъв е проблема? - От една страна имаме закона на Кармата, уреждащ Вселенската справедливост, който на Земята е подпомогнат от закона на Прераждането. (защо участва и прераждането е ясно, но е друга тема!)
Накратко как стоят нещата - причините пораждат следствия (това е кармата), но тъй като земният живот е краен, някой от следствията се "прехвърлят" като дългове в следващи прераждания, за да може да се уреди в крайна сметка Вселенската Божия справедливост.
Това на всеки е ясно (или не е?!?), но няма значение, защото сега това не е предмет на дискусия или размисли.

Какво разискваме? - Значи през земният си живот човек изкупува стара карма (търпи следствията на минали причини!), НО същевременно създава и НОВИ причини, които ще пораждат бъдещи следствия, тоест - трупа се и нова карма, която "отлежава" за уреждане, наред със неизкупената стара карма.
Ето тук е и проблема! - Има възможност човек да попадне в една омагьосана цикличност, от която просто няма изход. :)

Въпросът е - какво трябва да се направи за да се излезе от този порочен кръг (карма-прераждане-карма-прераждане-карма-прераждане...) ? Как може той да се "разкъса" и Душата да получи нужното съвършенство, необходимо и да се слее със своя Първоизточник ?
В този ред на мисли колко категорично и хубаво го е казал Учителя - "Ако чакате кармата да разреши вашите задачи, нищо няма да постигнете."  и "Всички хора са оплетени в нея." (старата карма!)

От тук може да се направи доста важен извод... Да започнем с него - Значи кармата не влияе пряко върху човешкото израстване, а е един второстепенен "атрибут"... Тя е един "помощник", заедно с прераждането!
Какъв е механизма - в цикличността от карма и прераждане, човек "потъва" във материята и трупа много негативи, които пораждат мъки, неволи и страдания. Ето защо и Учителя толкова често говори и разяснява за Страданието, което разглежда като основен метод за повдигане на човешката Душа. (а ние все бягаме от него!) :)
В крайна сметка в зависимост от поносимостта към количеството натрупано Страдание (при всекиго тази граница е индивидуална!), човек рано или късно решава да "разкъса" омагьосаният кръг... (на други места Учителя казва и точно за "нишаните" кога идва този момент, тоест как се разпознава "границата" - друга тема!)
Значи, как става подобно "разкъсване" (освобождаване)? - Със започването на ликвидиране на старата карма, всъщност започва и излизането от цикличността, за която споменах.  Учителя си го казва - "ЛИКВИДИРАЙТЕ С НЕЯ!"
В унисон с постулатите на Учението, Той казва, че подобна ликвидация трябва да става с Любов. Това е малко общо казано, но трябва да имаме предвид, че един Учител може да казва толкова, колкото може да "носят" учениците му...  :)

Конкретни въпроси и теми за размисъл:

1.Вие имате ли опитност в ликвидиране на стара карма?
2.Какви методи конкретно ползвате?
3.Какви резултати и следствия сте наблюдавали след подобна ликвидация.

Поздрави.   
 

 

 

5
Всяка ли погрешка може да се поправи? Защото като погледна назад,  виждам такива, които няма как да се "ремонтират"...

Много интересен въпрос!  :)
Би ли дала няколко примера (колкото се може повече!), за погрешки, които не могат да се "отремонтирват" ?

Поздрави.

6
Мисъл за деня:
"Погрешката поправяй веднага, не я оставяй да ти турят лихва. В началото по-лесно се поправя. Това е Божественият начин. Колкото човек повече отлага, толкова по-мъчно се поправя. Малкият грях е семка. Някой казва: „Това е нищо.“ Обаче последствията са големи. Малката семка пораства и става голямо дърво. Малките погрешки създават големи нещастия. Една кибритена клечка е малка, но може да унищожи цял град."

Сигурно безброй пъти сме коментирали и дискутирали тази тема, и тук,... и особено в Портала - "за погрешката".
В Беседите си, Учителя обръща особено внимание на тази тема,  дълбоко я е анализирал и е дал много Светлина по нея. Мисля, че няма човек който е чел Беседите и да не знае "разбивката" - погрешка, грешка и грях, и... техният произход, взаимовръзките между тях и предназначението им.

В тази мисъл за деня се внася един нов мотив обаче, който често се омаловажава, незабелязва или просто игнорира, защото просто е много неегоугоден... Мотива за "ПОПРАВЯНЕТО" !
За да работиш за "поправянето на погрешки (грешки, грехове)" какво е необходимо? - Първо и основно нещо е да може те да се осъзнаят като такива и да се локализират във времето. Голям проблем е това! :)
Защо проблем? - Еми погледнете в различните постове в братските форуми. Всяка една погрешка може да се оневини и ОПРАВДАЕ по хиляди начини... - "това било от Бога", "погрешката била част от Пътя", "не било хубаво да се връща човек назад, за да не спъва своето развитие", ... и какви ли още купище нелепости съм чел и то от хора четящи и занимаващи се със Словото дълги периоди от време.

А колко ясно и конкретно е казано - "погрешката да се поправя ВЕДНАГА" . Защо ВЕДНАГА? - Защото се трупа ЛИХВА! А с лихвите нещата се утежняват, но това не означава, че няма да се плащат. Всъщност така и погрешката прераства в грешка, а след това се трансформира в грях...
Колко е проста тази взаимовръзката. Очевадна е! А защо не се разбира?!?
Следствията от това неразбиране какви са? - Учителя пак го е казал  "Малките погрешки създават големи нещастия." и дори се изразява още по-крайно за да засили важността от това, че трябва да се ПОПРАВЯТ погрешките, а не да се натрупват... като казва - "Една кибритена клечка е малка, но може да унищожи цял град."   
Представяте ли си го образно?!? Натрупват се много сухи (омаловажени и подценени) съчки (погрешки), които после с едно малко усилие на черната ложа (клечица кибрит) - се опожаряват всичко. "Изгаря" за миг както при пожарите, дългогодишен духовен опит,... развивани и трупани добродетели и качества,...и то за какво? Тъжна работа!

Добре! Конкретно... Как можем да се спестим подобни "пожари"?
Отговора е простичък - с водене на съзнателен живот.
А какво е съзнателен живот? - Някой си мислят, че като насъберат много знания от прочетени Беседи или друга литература, водят съзнателен живот. Да, но трупането на знания е само една МАЛКА част от съзнателният живот, която много лесно се постига и няма основно значение.
Съзнателният живот - е преди всичко анализ и ретроспекция на лично поведение, опитности, взети решение и последвали действия. В резултат на това се откриват погрешки, грешки и грехове,.... и се работи за тяхното ПОПРАВЯНЕ. Това е съзнателен живот. Това е същността на съзнателният живот!

В този смисъл, човек трябва винаги да е обърнат към себе си и да се стреми да "поправя" (съзнателно, САМ да изкупува и урежда) натрупаните погрешки и техните производни. Следствие от това е само едно - получава се устойчиво и необратимо духовено израстване, а в обратният случай - имаме "пожар", който ни поставя в началото на нашият Път, или както се казва - "започваме отново работа на гола нива". :)

Поздрави.


7
Във връзка с утрешното реално стартиране на идеята за "Паневритмичен пояс", днес се регистрира домейн и се взе хостинг за идеята.

1.Домейна е -   panevritmichen-poyas.info  (за една година!)

2.Хостинга е при www.icn.bg  (за една година!)  и е с много добри параметри като начало:

30 GB дисково пространство
Неограничен месечен трафик
15 хоствани домейна
3 Хоствани сайта
Email кутии - Неограничен брой
MySQL 5 - Неограничен брой
Поддомейни - Неограничен брой
FTP акаунти - Неограничен брой
PHP 5/4, Perl, SSL, Crontab
Над 60 скрипта/темплейта
Безплатен домейн

Предстои разработка на сайта. Всички желаещи да участват с идеи, съвети и предложения в тази насока са добре дошли.

Поздрави.


8
Мисъл за деня:
При някои противоречия ние се обезсърчаваме. Нещата отвън могат да се менят, но ние трябва да останем неизменни.От вас се изисква самообладание. Ако сте неразположени, за да запазите мира си, кажете си: „Аз живея в света на пълната хармония. Обиколен съм от разумни и възвишени Същества, които са готови да ми помогнат.“

Много интересна мисъл за деня. Много размисъл има в нея...

Как така "да останем неизменни", когато нещата от вън се менят?
Нали "всичко тече, всичко се променя" ?
Човек се учи и усъвършенства тук на Земята ("училището"!),... може ли това да става без да се изменяме?

Някой има ли отговори на тези въпроси?
Ще споделите ли мнение по мотива ? :)

Поздрави.
 


9
Здравейте!
Взето е решение в Портала, идеята за "Паневритмичен пояс на Земята" да стартира на 11.юли.2010 (неделя) 07ч.30 мин. местно време (за България). . ( инфо тук - http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=9689&pid=118965&st=0&#entry118965 )
Аз напълно подкрепям и адмирирам това решение.
Нека на този хубав ден, в който се е родил нашият Учител, преди Паневритмия, играейки Паневритмия и след Паневритмия  да изпълваме сърцата си с Любов и да я изпращаме към всички наши братя и сестри, които някъде по други точки на Земята ще играят свещеният танц или вече са го играли.
Нека на този светъл ден, да изпращаме положителни мисли и Светлина на всички онези, които не са до нас, но там някъде в пространството честват празника и са съпричастни към Идеите, които ни е завещал Учителя.

Накратко за развитие на идеята, която вече е изкристализирала почти напълно.
За да няма чудене и спекулации с това, че има зони, на които няма как да се играе Паневритмия (нямало суша?!?) ще повторя, че идеята е да се покрие земното кълба ЧАСОВО (24 часа), а не по територия. Първоначалният пример, който дадох за синхронна игра на 24 групи от различни часови пояси по едно и също време, беше просто една малка илюстрация на това, колко малка е нашата Земя и как може дори малка група от идейни и духовни хора да я обгърнат с позитивното си мислене и Любов.
В допълнителните си постове писах вече как идеята може да изглежда от практично гледна точка - съединяването на сега играещите се Паневритмии ("светещи точки") в лъчи, които постепенно ще прераснат във вълна, която с времето ще опаше Земята и ще се превърне в пояс. 
Уточних, че когато има много участници от различни часови пояси, които да играят сутрин (всички сами да уточняват удобното за тях време за игра!) ще се получи едно наслагване и преливане на положителни мисли и Любов в пространството, като последното ще се изпълни ВРЕМЕВО (24 часа!) с тези позитивни енергии. Единственото условие е, между различните играещи групи да има размяна на мисловна подкрепа и съпричастност. 

Като се има предвид сезонното играене на Паневритмия и разликата в сезоните в северното и южното полукълбо, в действителност изграденият "енергиен и ментални пояс", ще бъде с годишен цикъл.
Какво по-хубаво от това, да играеш Паневритмия и през зимата на енергийно и мисловно ниво, там някъде в другата част на Земята, където братя и сестри играят реално и физически ?  :)
Най-малкото следствие от това е, че човек ще ускори собственото си съзнателно духовно развитие. А нима това е малко в Ликвидационен век?

От какво се нуждае идеята за развитието си? (за практическата реализация) 

1. Сайт на който хората да оставят своите кординати - място, часове и дни, когато се играе Паневритмия,...тоест нещо като "администриране" на идеята.

2. Хора (от братските среди!), които искат и имат познание да помогнат в тази насока - изработване на сайта, поддръжка и администрирането му.

Относно изпълнението на тези две точки има подарен добър хостинг и домейн за сайта.
Има и средства да се поръча изработката на сайта и той да се направи от "външен" изпълнител-професионалист.
Във връзка с това обаче има предложение сайта да се направи не от дизайнери, а от хора съпричастни към идеята... На мен също ми се струва това за добър вариант, когато сайта се организира и "роди" с идеите, работата и Любовта, на хора последователи и ученици на Учителя. 
За сега има и няколко човека, които мислят за подробностите, но всяка помощ и идея за изглед, съдържание, организация на сайта е много ценна в момента.

С една дума - идеята е стартирана на 11.07.2010г. началото е поставено,...и по-точно началото за работа е поставено. Ясно е, че идеята не е лесна за осъществяване и ще трябва много време за изграждане на координация и синхрон между групите.  Всеки е добре дошъл "да даде едно рамо", ако има вътрешно усещане за това.

Мир, Светлина и Благословение на всички пожелавам.

10

Тема за размисъл: Този нож, това е Словото Божие. Словото, това е мечът, но онзи, който не разбира това Слово, употребява направо този меч, без да го трансформира. Онзи човек, който разбира Словото Божие, употребява този меч като своя духовна сила и с него се брани, с него се защитава.

1.Означава ли това, че словото може да бъде опасно? Ако се употребява от неразбиращ го?

Тема за размисъл: Сега аз желая, като ученици на тази велика окултна школа, да не изопачавате моите думи. Не се съмнявайте в моите думи! Бъдете уверени във всичко, което ви говоря, защото аз съм ви казвал и друг път, че ще дойдат други тълкуватели във вас – Божествени духове – които ще изяснят всичко, което ви казвам, но вие само не бързайте. Не мислете, че аз съм допуснал някоя погрешка; не ме коригирайте вие. Ако имам някоя погрешка, Бог ще я коригира и аз ще я зная много по-рано от вас. Вие може да я знаете след хиляди години, а аз ще я зная още сега.

2.Как да познае човек тези тълкуватели?


Здравей aneta ! :)
Ще си позволя да дам мнение конкретно по въпросите...

1. Да се пита дали Словото може да бъде опасно, ако се употребява от неразбиращ -  то, е все едно да се пита дали може да се пореже играещо с нож дете. Опасностите са аналогични. :)
Сигурно стои и въпроса, в какво се изразяват конкретно подобни опасностите? - Обикновено неразбиращият се изкушава и ...или отрича, или обвинява, или изкривява смисъл на нещата (Словото!) с цел да направи някакви внушения, или пък целите му са егоистични и комерсиални.
Ясно е, че така неразбиращият попада в "кармичен водовъртеж", което повярвай ми си е сериозна опасност и дори нараняване! :)

2. Щом като Учителя казва, че Божествените духове (тълкуватели!) ще се проявят във нас, значи не е нужно се стремим да ги познаваме или разпознаваме. Критерият е ясен - когато те се появят (в нас!), ние ще притежаваме необходимото количество Светлина и неясности няма да има.
ВАЖНО уточнение е, че не трябва да се бърза (търпението, за кой ли път!?! :)  ), което предполага едно духовно израстване и  хармония в нас, което пък е важно нещо да се създаде нормална и уютна среда за "настаняване" на тези Същества, и за пълноценна "комуникация" с Тях. (подобни теми сме разисквали много пъти!)
     
Поздрави.

11
Окултни науки / Re:Телепатия
« -: юли 01, 2010, 03:01:05 am »
Почти убедена съм, че никой няма да ми обърне особено внимание, но съм малко изплашена и това беше сайта с най-подробни форуми по темета. Или съм луда, или си внушавам... Наистина не знам какво става, но в последно време когато съсредоточа мислите си върху дадена персона (приятел, роднина, че дори и случайни хора по улицата) някак си усещам чувствата им и сякаш влизам в главите им и "усещам" мислите им. Един вид... знам какво си мислят. Ох и аз не знам! Освен това сънувам някакви неща, които в последствие чувам по телевизията, или че са се случили на мой познат или на мен..... Какво ми става, защо и какво да правя?? Наистина ме е страх!

Здравей Ема!
Мисля, че е второто... Не си луда, а си внушаваш!
Мозъка е много сложен апарат, който може да обработва хиляди мисли за част от секундата.
Дори и да можеш да "влезеш" в главата на някой, много трудно ще се ориентираш какво става с мислите там.  :)
Та, ... хората трудно се справят със собствените си мисли, а какво ли остава да се нагърбят с тези на себеподобните си. :)
По-скоро при теб става дума за някакво засилено сензитивно усещане, с което хващаш вибрациите, излъчването, емоциите на близки или случайно срещнати хора.
Между другото това е нормално състояние (усещане) и не вярвам да не го е изпитал някой. Понякога то е по силно изразено,...а понякога "заглъхва", но никога не е константна величина.

Въпроса е тогава да ИЗСЛЕДВАШ, а не да се страхуваш! :)
Наблюдавай кога тази сензитивност е в своя пик? Съпостави това с моментното си състояние и разположение?
Установи други взаимовръзки в тази насока като прибавиш и хората, към които имаш подобни усещания.
Наблюдавай каква е силата и разликата между тези усещания към съвсем непознати и приятели?
Задължително проверявай след това нещата (достоверността!).

Сега като погледна какво съм написал,...всъщност това е едни от първите стъпки към опознаване на себе си,...или водене на съзнателен живот,...или с други думи проявяване на духовност,... а най кратко - човек започва да крачи по своят Път на земно развитие осъзнато. :)

Е,... изборите са много в тази насока! Има много учения, школи, езотерична и окултна литература,...от които човек да направи своя избор. Грабвай нещо и "стартирай"... :)
Според мен, разумният вариант е Учението на Учителя Беинса Дуно, на което е посветен и този сайт, където си писала. На мен лично ТО (Учението и Идеите в него!) ми е дало много отговори на въпроси и Светлина, но при всеки човек е различно и ВСЕКИ е необходимо да направи своя свободен избор и да поеме своята отговорност за това.

Поздрави.

12

Това според мен е само на пръв поглед – все пак става дума „Ако Бог ви каже”. :)

Но как ще разберем, че това са думи на Бога, а не сме си ги генерирали ние сами и сме решили да ставаме мисионери? 


Ако някой дойде при нас и искрено ТЪРСИ,  ПИТА или ИСКА,  ... и ... ПОМОЛИ за това, значи Бог ни го е изпратил и "Бог е казал"!
Простичка истина, която точно поради своята прозаичност и семплост, много често се забравя, подценява или хората изобщо не и обръщат внимание. :)

Поздрави.

13
Мисъл за деня:
"В шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат права и свобода като него. Казано е: „Ако не се родите изново.“ Тези думи подразбират шестата раса. Новораждането, за което говорят християните, е влизане в шестата раса, а покаянието, обръщението и пр. са приготовление. Новородените са вече в шестата раса."

Много хубава мисъл за деня, който предизвиква много "висящи" въпроси...
Навсякъде се говори за новата раса, за шестата раса, за събитията които ще се случат през този период от време,....НО :

Кои ще се хората, които ще изградят тази раса?
Какви са критериите, на които те трябва да отговарят?
Какъв е Пътя, който тези Души трябва да извървят?

Ето Учителя дава "нишан" и поставя "летвата" на ниво, което ако не се премине, човек може само да си въобразява, че е от шестата раса, но какво има общо това с реалността ?!?

Колко е просто, ясно и конкретно само - "ВЛИЗАНЕТО в шестата раса става, чрез новорождение" или "Новородените са вече в шестата раса" !

Накрая, с настоящето мнение ми се иска да дам теми за размисъл за родители (особено майки!), които така са се запленили от своите рожби (аметистови, кристални и какви ли не още!) и... едва ли не още от съмото раждане всичките тези деца са поставени  в "редиците" на шестата раса. Размислите могат да се правят в две насоки - 1.Творчески процес (планирана бременност и раждане) + 2. Благоприятни условия и среда за израстване (съзряване) на детето.
И двата процеса са важни (двупосочно - и за родители и за децата),...а целта е новорождение, тоест нов член на ШЕСТАТА раса. 


 


 

14
Честит рожден ден, Вили!

Пожелавам ти да получаваш хармония, разбиране и много Любов от всички хора около теб, с които Бог е определил да вървиш по своя Път!

15
Други / Re:Рожден ден на сайта
« -: юни 07, 2010, 04:52:20 am »
Честита кръгла годишнина на www.bratstvoto.net !

ДЕСЕТ години не са никак малко да поддържаш един некомерсиален сайт. За това  са нужни не само пари, знания и умения, но и много мотивация, воля и себеотдаване.
Дано да се "раждат" повече  подобни места в Интернет пространството, където човек може да черпи информация и идеи, свързани с Учението на Учителя Беинса Дуно.

Нека Божието Благословение и Хармония да пребъдват на всички подобни места.

На екипа на www.bratstvoto.net  пожелавам много успех, благоразположение и Светлина!

Страници: [1] 2 3 ... 7