Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Други => : admin2 December 26, 2014, 09:15:08 AM

: Духовен наряд за 27.12.2014 г.
: admin2 December 26, 2014, 09:15:08 AM
Наряд за 27.12.2014 г.

70 години от заминаването на Учителя

Начало 7 ч. сутринта

за цялата страна1. Песен „Аум“ - http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Aum.mp3 (http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Aum.mp3)

2. Молитва „Мисията на Учителя”;

Господи, Боже наш,

Вечна красота и виделина на всички ни, нека съ­звучието на Твоя Живот да обгърне нашите души. Отправяме нашите души към Тебе, извор на всяка благодат. Който даваш живот и здраве на Твоите деца и ги утешаваш във всяко време. Благословен си. Господи, Който ни ръководиш в пътя на Своята Виделина и ни благославяш чрез Духа на своята без­крайна Милост и безмерна Любов, чрез която се изявява Твоята Слава. Сърцата ни имат тихо упование в Любовта, Която ни съживява. Благодарим Ти за хубавия живот, който си ни дал, за всички добрини, които непрестанно правиш заради нас. Всички блага, с които ни обсипваш и обграждаш, идват от Тебе. Благодарим Ти за светлите мисли, възвишените чув­ства и благородните подтици, които Светия Ти Дух ни дарява. Виделината на Твоята Мъдрост да про­светли умовете на всички народи. Истината Ти да възсияе във всички души и Любовта Ти да протече през всички сърца, за да влязат народите в света на Любовта и да познаят, че Животът иде от Тебе. Стори това, което си казал, че всички ще Ти се по­клонят и ще прославят Твоето име. Подкрепи ръко­водителите на народите да възприемат началата на Всемирното Бяло Братство и да вземат решения в съгласие с Божествения план за братството и обединението на народите. Нека цялото Небе да работи с Учителя и неговата мисия да се увенчае с успех. Словото на Учителя да озари всички съзнания, да бъде възприето и приложено навсякъде в света. Събуди духа на българския народ, на Славянството и на всички народи, които Ти си призовал, за да изпълнят своята мисия. Подкрепи всички Свои работници, дай им сили, знание, любов и вдъхновение да работят с радост за Великото Ти дело. Изпрати още работници на Твоята нива. Простри Своето благословение над нас, които нищо не можем да направим без Твоята сила и благо­дат. Ние искаме да живеем по закона на Любовта, за да можем чрез нея да решим въпросите, които седят пред вратите на нашите души, и да ходим в Твоя свят път. Изпращай ни всеки ден Своя Мир и Своята ра­дост. Простри и днес ръката Си върху нас. Ти си ни крепил винаги с Любовта си и ние ще Ти служим с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. От Тебе научихме великия при­мер на живота. Нека нашият живот да принесе изо­билен плод за делото на Господа Иисуса Христа и да бъде жертва жива, свята и благоугодна Нему.

Светият Христов Дух да се всели в нас, за да ни Въздигне и работи чрез нас. Направи ни избран съсъд на Твоето дело, укрепи ни да работим за идването на Твоето Царство и Неговата Правда на Земята. Учи ни да изпълняваме постоянно Твоята блага воля и с нашия живот да прославим Твоето име. Заради Своята Любов извърши всичко.

Амин.

3. Формула „Бог е любов, Бог е всемъдър, Бог е всеблаг”/ три пъти /

4. Евангелия:

- от Матея - гл. 7; от 15 до 20 стих;
15. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители:
16. по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей?
17. Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове:
18. не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.
19. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън.
20. И тъй, по плодовете им ще ги познаете.

- от Марка - гл. 12; от 32 до 34 стих (Не си далеч от Царството Божие);
32. Книжникът Му рече: добре, Учителю! Ти право каза, че Бог е един, и няма друг, освен Него;
33. и че да Го любиш от все сърце, и с всичкия си разум, и с всичката си душа, и с всичката си сила, и да любиш ближния като самаго себе е повече от всички всесъжения и жертви.
34. Иисус, като видя, че той разумно отговори, рече му: не си далеч от царството Божие. След това никой вече не смееше да Го пита.

- от Лука - гл. 17; от 22 до 25 стих;
22. И каза на учениците: ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина Човечески, и няма да видите;
23. и ще ви кажат: ето, тук е, или: на, там е, - не ходете и не дирете;
24. понеже, както светкавица, кога блесне от единия край на небето, свети до другия край на небето, тъй ще бъде и Син Човеческий в Своя ден.
25. Но по-напред Той трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от тоя род

- от Йоана - гл. 12; от 24 до 28 стих;
24. Истина, истина ви казвам: ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре, принася много плод.
25. Който обича душата си, ще я изгуби; а който мрази душата си на тоя свят, ще я запази за вечен живот.
26. Който Ми служи, нека Ме последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител. И който служи на Мене, него ще почете Моят Отец.
27. Душата Ми сега се смути, и що да кажа? Отче, избави Ме от тоя час? Но затова и дойдох на тоя час.
28. Отче, прослави името Си! Тогава дойде глас от небето: и прославих, и пак ще прославя.

5. Беседа „Учителите”, държана на 7.12.1914г., „Сила и живот”, втора серия;
http://triangle.bg/bo (http://triangle.bg/bo)…/1914-11-02--1.1999/1914-12-07--1.html

6. Песен „Благословен Господ“ - http://simeonsimeonov-tenor.org/D (http://simeonsimeonov-tenor.org/D)…/13_Blagosloven_Gospod.mp3

7. Молитва „Изворът на Доброто“;

Господи, готов съм още сега да изпълня Твоята Воля, която движи всичко живо в света. Ако съм намерил благодат пред Тебе, нека да почувствам радостта Ти в името на Твоята Любов, Мъдрост и Истина. Господи, тури ме в огъня на Твоята Любов!
Господи, какво искаш да направя за възтържествуване на Царството Ти на Земята и за осветяване на Името Ти пред человеците!
Господи, научи ме да мисля за своите братя и сестри, както Ти мислиш за тях.

Амин.

8. Песен „О, Учителю благати“- http://simeonsimeonov-tenor.org/N (http://simeonsimeonov-tenor.org/N)…/09_O_Uchitelu_Blagati.mp3

9. Ученикът се моли:

Обични ми Учителю, бъди винаги с нас.
Учи ни на твоите пътища.
Закриляй ни според твоята милост.
Oпази ни за твоето дело.
Божият мир да бъде над всички ни!

10. Заповедта на Учителя;

''Обичай съвършения път на Истината и Живота.
Постави Доброто за основа на дома си, Правдата за мерило, Любовта за украшение, Мъдростта за ограда и Истината за светило.
Само тогава ще Ме познаеш и Аз ще ти се изявя''

11. Формулата на братството
„Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов“ /три пъти/.

Нарядът може да се повтори и вечерта.
: Re: Духовен наряд за 27.12.2014 г.
: admin2 December 26, 2014, 09:17:13 AM
Ако искате моето скромно мнение-можете да направите наряда в 5,6,10,15,19 или 22 часа.