Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера => : admin2 July 28, 2004, 03:00:04 AM

: Настаняване на чужденци в лагера
: admin2 July 28, 2004, 03:00:04 AM
За настаняването на чужденци в лагера можете да се обръщате към

Жоро Петков.Тел.за връзка:0886628127.Местата в неговия малък лагер/ в рамките на Братския/ са ограничени.