Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Събори => : admin April 18, 2013, 09:36:57 AM

: Мадарски събор 2013 г.
: admin April 18, 2013, 09:36:57 AM
Съобщение
 
       От 24 до 26 май 2013 г. в археологическия резерват Мадарски конник, ще се проведе ХХI-ят младежки събор на Бялото братство. Съборът е тридневен и е посветен на светлия празник на българската писменост 24 май и включва в програмата си посрещане на изгрева с духовен наряд и паневритмия, лекции и съобщения, вечерни концерти  в Голямата пещера, братска трапеза в хижа Мадарски конник и др.
 
Темата на Събора е: „Идеята за Бялото Братство и нейната реализация”.
 
     Възможностите за нощувка са: хижа „Мадарски конник”,  палатков лагер, къмпинг и мотел, къщи за селски туризъм и др.
 
За информация и заявки:
Атанас Атанасов тел.: 0896669765    д.т.: 054 86 11 47   ел.адрес aa_borovo@abv.bg
 
Къмпинг: Жана- 08987724888 /според мен е неточен/
Мотел: Руси-0889630064
: Re: Мадарски събор 2013 г.
: admin April 20, 2013, 06:55:41 AM
Бунгалата,които могат да се ползват за нощуване по време на Мадарския събор:
http://pochivka.bg/o-13837-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%BA%D1%8A%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0 (http://pochivka.bg/o-13837-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%BA%D1%8A%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0)
: Re: Мадарски събор 2013 г.
: admin April 22, 2013, 10:01:58 AM
Транспорт за Мадара: http://www.bgrazpisanie.com/bg/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0/%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD (http://www.bgrazpisanie.com/bg/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0/%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
: Re: Мадарски събор 2013 г.
: admin April 22, 2013, 10:27:11 AM
http://pochivka.bg/o-13837-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%BA%D1%8A%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0#my_map (http://pochivka.bg/o-13837-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%BA%D1%8A%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0#my_map)
: Re: Мадарски събор 2013 г.
: admin May 19, 2013, 05:33:58 AM
ПРОГРАМА на XXI-тия младежки събор на Бялото братство – Мадара 2013г.
Посветен на празника на българската и славянска писменост и култура

Тема на събора:

Първи ден – 24 май 2013 г., петък

5.50ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд
Място: Мадарското плато на полянката в близост до стъпалата.
Беседа: „Двете свещени положения” 23.08.1925г.
7.30ч. Паневритмия. Химн на Св. братя Кирил и Методий и Господнята молитва на старобългарски.
9.00ч. Закуска
10.00ч. Съборна беседа.
11.00ч. Беседа за делото на светите Братя.
11.30ч. Запознаване с историята на Мадара, екскурзия в археологическия резерват.
12.30ч. Братска трапеза – хижа Мадарски конник.
15.00ч. – 17.00ч. Лекционна част.

• Въведение в темата на събора. Атанас Атанасов

• "История на русенската братска комуна" Лектор: Иван Агаларов – Русе

• "Учението на Бялото братство" Лектор: Георги Райков – Бургас

• "Новата епоха и мисията на славянството" Лектор: Магдалена Георгиева – Русе
17.30ч. Посещение на археологическия музей в Мадара.
19.00ч. Концерт в Голямата пещера.
20.30ч. Вечерен духовен наряд.

Втори ден – 25 май 2013 г, събота
5.50ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд.
Беседа „Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората” 19.08.1919г.
Място: Мадарското плато на полянката в близост до стъпалата.
7.30ч. Паневритмия.
9.00ч. Закуска.
10.00ч. Беседа.
10.30ч. – 12.00ч. Традицията – живите спомени. Ина Дойнова и Георги Петков.
12.30ч. Братска трапеза в х. Мадарски конник
15.00ч. – 17.30ч. Лекционна част. Място х. Мадарски конник

• "Боян Боев – пътят на ученика" 130 г. от рождението на Боян Боев

• "Споделяне на опит за приложение на 4-те съвета" Ангел Запрянов – Бургас

• "Някои особености на езика на Учителя" Станка Желева – София

• "Идеята за Бялото Братство в началното Слово на Учителя" Георги Христов – Бургас
19.00ч. Концерт в Голямата пещера.
20.30ч. Вечерен духовен наряд

Трети ден – 26 май 2013г., неделя
5.50ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд
Беседа: „Пробуждане на колективното съзнание” 19 август 1921
7.30ч. Паневритмия.
9.00ч. Закуска
10.00ч. -12.00ч. Организационно събрание за Лятната духовна школа на Рила.
12.00ч. Братска трапеза в х. Мадарски конник и завършване на събора.

За информация Атанас Атанасов GSM 0896669765