Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Други => : admin July 08, 2012, 06:39:46 AM

: За значението на сайта за разпространението на Учението
: admin July 08, 2012, 06:39:46 AM
Интересът към Учението на Учителя Петър Дънов от различни страни и на различни езици се увеличава.Ето някои данни:
-на португалски език-около 60 страни;
-на английски език -около 150 страни;
-на български език-около 140 страни;
-на руски език-около 70 страни;
-на испански език-около 60 страни;
-на гръцки език -около 30 страни;
-на френски език-140 страни.
Данните са от статистиката на сайта www.bratstvoto (http://www.bratstvoto),net за периода от 1.1.2011 г.до 7.07.2012 г.