Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Други => : admin May 07, 2012, 12:49:32 PM

: НАРЯД ЗА ДУХОВНА СИЛА И ЧИСТОТА
: admin May 07, 2012, 12:49:32 PM
НАРЯД ЗА ДУХОВНА СИЛА И ЧИСТОТА
/БЕЗСРОЧЕН/

1.''Фир-фюр фен'' / http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Fir_Fur_Fen.mp3 (http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Fir_Fur_Fen.mp3) /
2.''Молитва на силите'' /http://triangle.bg/books/prayer-book.1995/prayer-10.html /
3.''Бог е Любов'' / http://www.bratstvoto.net/music/pesni/God_Is_Love.mp3 (http://www.bratstvoto.net/music/pesni/God_Is_Love.mp3) /
4.''Добрата молитва'' / http://triangle.bg/books/reference.2004/prayers-good.html (http://triangle.bg/books/reference.2004/prayers-good.html) /
5.''Духът Божи'' / http://www.bratstvoto.net/music/pesni/The_Holy_Ghost.mp3 (http://www.bratstvoto.net/music/pesni/The_Holy_Ghost.mp3) /
6.''Идеалът на ученика ''/ http://www.bratstvoto.net/vehadi/fr1n.html (http://www.bratstvoto.net/vehadi/fr1n.html) /
7.''Махар Бену Аба'' / http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Mahar_Benu_Aba.mp3 (http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Mahar_Benu_Aba.mp3) /
8.Учителю благи,води ни /3 пъти/
9.''Вътрешният глас на Бога ''/ http://simeonsimeonov-tenor.org/Imashe_Chelovek/23_Venu_Bahar.mp3 (http://simeonsimeonov-tenor.org/Imashe_Chelovek/23_Venu_Bahar.mp3) /
10.Учителят е виделина заради нас и ние сме силата на неговата десница /3 пъти/
11.''На Учителя'' / http://simeonsimeonov-tenor.org/Na_Uchitelia/04_Na_Uchitelia.mp3 (http://simeonsimeonov-tenor.org/Na_Uchitelia/04_Na_Uchitelia.mp3) /
12.В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа /3 пъти/

Ако изпълнявате духовния наряд по тъмно или във вторник ,заместете първата песен с ''Вехади ''/ http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Vehadi.mp3 (http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Vehadi.mp3) /
Когато се сетите и имате настроение,можете да казвате ''Господнята молитва '' / http://triangle.bg/books/prayer-book.1995/prayer-1.html (http://triangle.bg/books/prayer-book.1995/prayer-1.html) /

По всяко време на денонощието можете да си пеете мантрата ,която има изключителна духовна сила , ''Беинса Дуно'' / Мантра -"Beinsa Duno","Беинса Дуно" (http://www.youtube.com/watch?v=CH63vrD3dgA#) /.Проверена е в много ситуации.
Естествено ,можете да пеете и ''Братство,единство'' / http://simeonsimeonov-tenor.org/Na_Uchitelia/01_Bratstvo_edinstvo.mp3 (http://simeonsimeonov-tenor.org/Na_Uchitelia/01_Bratstvo_edinstvo.mp3) /
Вдъхновение и хармония за всички!