Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Други => : admin April 01, 2012, 05:11:59 AM

: Важни групи във фейсбук
: admin April 01, 2012, 05:11:59 AM
Това са линкове за важни групи във фейсбук:
http://www.facebook.com/# (http://www.facebook.com/#)!/groups/187599104689933/

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_139708342760018# (http://www.facebook.com/home.php?sk=group_139708342760018#)!/groups/320400941356605/

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_139708342760018# (http://www.facebook.com/home.php?sk=group_139708342760018#)!/groups/324213024302786/