Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Упражнения => : admin September 24, 2011, 02:03:06 AM

: Духовно упражнение с формули /от 22.09.2011 г./
: admin September 24, 2011, 02:03:06 AM
1-22.09.2011 г. : „Милостивий, Святий и Благий Господи, изяви ми светлината на Твоето Лице да сторя Твоята Воля''

2-23.09.2011 г. : ''Господи, помогни ми през днешния ден моето поведение да бъде като поведението на един ангел, моята мисъл да бъде като поведението на Слънцето, моите чувства да бъдат като поведението на един извор.“

3-24.09.2011 г. : „Господи, искам да Ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичкия си дух.“

4-25.09.2011 г. : „Боже, благодаря Ти, че съм останал жив, за да мога да Ти служа и днес.“

5-26.09.2011 г. : „Аз съм ангел-вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на Земята“.

6-27.09.2011 г. : ''Вярвам в Бога вътре в мен, вярвам в Бога вън от мен.“

7-28.09.2011 г. : .„Господи, помогни ми да свърша работата, която ми предстои днес, така, както Ти разбираш.“

8-29.09.2011 г. : ''Господи, малко знание имам, просвети ума ми, да възприема и изпълня Твоята Воля. Дай ми начин да реализирам Твоите желания, както Ти Си определил“.

9-30.09.2011 г. : „Господ живее в мен, аз съм добър“.

10-1.10.2011 г. : „Искам да дам ход на Божественото в себе си, да бъда благороден, справедлив, музикален, със стремеж към красивото и да се отнасям добре с хората.“

11-2.10.2011 г. : „Любовта ме озари., Душата ми разшири, духа ми укрепи и благост в мен всели. Ще стана светъл и ясен като Слънцето.“

12-3.10.2011 г. : „Както водата разхлажда и освежава, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник.“

13-4.10.2011 г. : „Господи, благодаря Ти за изобилието, което Си ни дал. Нека то да достигне до всички хора по лицето на Земята''.

14-5.10. 2011 г. : „Това е живот вечен да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпроводил. Това е живот вечен да позная Любовта.“

15-6.10.2011 г. : „Бог е Любов, Бог е Светлина, Бог е Живот, да бъде Името Му благословено сега и всякога през всичките Му времена.“

16-7.10.2011 г. : ''Доброта, Истина, Красота- това е Любовта. ''

17-8.10.2011 г. : „ Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Аз съм Добро, аз съм Истина.“

18-9.10.2011 г. : „Господи, моля ти се, помогни ми днес да бъде будно съзнанието ми, да не изпадам в изкушения.“

19-10.10.2011 г. : ''Да се прослави Господ във всички Свои дела и да царува силата на Неговото добро във всички добри хора.''

20-11.10.2011 г. : „Моето сърце да се изпълни с Божествена Любов и да бъде устойчиво във всяка Правда и Истина“.

21-12.10.2011 г. : „Моят ум да се изпълни с Божествена светлина и аз да възприемам в себе си всички Божествени мисли и да ги насаждам в света.“

22-13.10.2011 г. : ''Бог е над мене,Бог е в мене,аз служа на Бога.“

23-14.10.2011 г. : „Господи, да дойде Твоят Дух и да ме благослови''.

24-15.10.2011 г. : ''Бог живее в мене и аз живея в Бога.“

25-16.10.2011 г. : „Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.“

26-17.10.2011 г. : “Господи, да възрастне в мен онова,Божественото,което си вложил в моята душа''.

27-18.10.2011 г. : „Любов преизобилна, Любов светла, Любов свята, всели, Господи, в сърцето ми, да любя всичко, да любя всички.“

28-19.10.2011 г. : „Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила да изпълня Твоята блага Воля, без никакво изключение.“

29-20.10.2011 г. : „Бог царува на Небето, Бог царува в живота, да бъде Името Му благословено.“

30-21.10.2011 г. : „Господи, благослови всички души, нека да Те познаят. Твоята Любов да потече през техните сърца.“

31-22. 10. 2011 г. : ''Благодаря Ти, Господи, за голямата благодат, която имаш към мен. Аз Те познаваме, че Си Всемилостив, Всеистинен, Всемъдър, Вселюбящ, Всеблаг.“

32-23.10.2011 г. : ''Божият Дух, Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя.“

33-24.10.2011 г. : „Елохим нева сензу.“

: Re: Духовно упражнение с формули /от 22.09.2011 г./
: admin September 24, 2011, 02:04:37 AM
 Редът на духовната работа е следният:

I Въвеждаща част/от 3,5,6 часа/

1.Бог е Любов /песен/

2.Добрата молитва

3. 91 псалом/ псалм/-песен

II,Формули /Казват се по три пъти./-от 3,5,6 часа

1.Учителят е виделина за нас и ние сме силата на неговата десница.

2.В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа.

3.Учителю благи,води ни !

    През деня се казва формулата за деня /по 3 пъти/ ,когато имаме свободно време /от 7 до 19 часа/.Трябва да се стараем само броят пъти /по три/ да бъде кратен на 3 .Може 3,6,9,12.Може и да си правим експерименти с часовете ,за да открием своя силен духовен час.

III.Вечерен наряд /21,22 часа/

1.Отче наш

2.На Учителя/песен/

3.Молитва за всеки /Тя ще зависи от това, за колко човека искаме да се молим.Нека продължава поне 1 мин. и да се ползва следната словесна форма''Господи,благослови....''/