Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Други => : admin April 24, 2011, 06:53:51 AM

: Наряд за Великден
: admin April 24, 2011, 06:53:51 AM
1.В начало бе Словото /песен/.
http://www.bratstvoto.net/music/pesni/In_the_Beginning_Was_the_Word.mp3 (http://www.bratstvoto.net/music/pesni/In_the_Beginning_Was_the_Word.mp3)
2. Христос е човекът на изобилната Сила, Христос е човекът на
изобилната Вяра, Христос е човекът на изобилната Любов /формула,3
пъти/
3. Бог е Любов /песен/.
http://www.bratstvoto.net/music/pesni/God_Is_Love.mp3 (http://www.bratstvoto.net/music/pesni/God_Is_Love.mp3)
4.Бог живее в мен и аз живея в Бога /формула,3 пъти/
5. Духът Божи /песен/.
http://www.bratstvoto.net/music/pesni/The_Holy_Ghost.mp3 (http://www.bratstvoto.net/music/pesni/The_Holy_Ghost.mp3)
6.Христос живее в моята душа, Христос живее в моя ум, Христос живее в
моето сърце/формула,3 пъти/.
7. Тайната вечеря /песен/.
 http://simeonsimeonov-tenor.org/Moiata_Molitva/21_Tainata_vecheria.mp3 (http://simeonsimeonov-tenor.org/Moiata_Molitva/21_Tainata_vecheria.mp3)
8. Бог е Любов,която Христос е приел;Христос е Любов,която ние сме
приели;ние сме Любов,която сега проявяваме /формула,3 пъти/.
9.Отче наш /песен/
http://simeonsimeonov-tenor.org/Moiata_Molitva/01_Otche_nash.mp3 (http://simeonsimeonov-tenor.org/Moiata_Molitva/01_Otche_nash.mp3)
10.Добрата молитва
11.На Христа /песен/
http://simeonsimeonov-tenor.org/Proletna_Pesen/14_Na_Hrista.mp3 (http://simeonsimeonov-tenor.org/Proletna_Pesen/14_Na_Hrista.mp3)
12 .В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа/формула,3 пъти/
 Можете да прочете и беседата ''Възкресение на Любовта''
http://triangle.bg/books/1921-03-13-10.1998/1921-05-01-10.html (http://triangle.bg/books/1921-03-13-10.1998/1921-05-01-10.html)