Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Паневритмия => : Светослав Иванов - Момчилвойводов December 04, 2010, 09:08:43 AM

: Горан Благоев за изучаването на Паневритмията в училищата
: Светослав Иванов - Момчилвойводов December 04, 2010, 09:08:43 AM
http://bnt.bg/bg/productions/44/edition/10210/vjara_i_obshtestvo_30_oktomvri_2010 (http://bnt.bg/bg/productions/44/edition/10210/vjara_i_obshtestvo_30_oktomvri_2010)

http://bnt.bg/bg/productions/44/edition/10351/vjara_i_obshtestvo_6_noemvri_2010 (http://bnt.bg/bg/productions/44/edition/10351/vjara_i_obshtestvo_6_noemvri_2010)