Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Школа => : aneta November 14, 2010, 09:26:56 AM

: 2010-11-14 Мерки в живота, MOK, 27.11.1927
: aneta November 14, 2010, 09:26:56 AM
Мерки в живота, MOK, 27.11.1927 (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/nariad/2010/46.html)

Много малка беседа. Ето какво ми хареса:

Една от опасните страни в човека е, да вижда отрицателното в живота, в себе си и в окръжаващите. Понеже всеки човек, всяко нещо има две страни – добра и лоша, положителна и отрицателна, той трябва едновременно да вижда и двете, да ги съпоставя, изследва, анализира, претегля и тогава да спре вниманието си на неизменното, на доброто в човека. Всеки човек има нещо добро и възвишено. Следователно бъдете справедливи първо към себе си, а после към окръжаващите. Първо мерете, претегляйте нещата, а после правете заключения.

Казано е в Писанието: „Изпитвайте нещата, но доброто дръжте“.

Сега и на вас казвам: Изучавайте и доброто, и лошото, но доброто дръжте. Нека доброто бъде основа на живота ви, върху която да градите.

Много е важно това, но в момента в друг братски сайт се сблъсках с нещо, което не разбирам. В разглежданата беседа от УС: „Разбрано добро и неразбрано зло” (http://triangle.bg/books/1932-12-18-05.1998/1932-12-25-05.html) се казва: „когато не разбираш злото, то си отива; когато разбираш доброто, то си остава.”
Тук попаднах в едно противоречие – как можеш да изучаваш нещо без да го разбереш. А ако е зло и го разбереш, то има опасност да остане ...