Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Лятна духовна школа край 7-те Рилски езера => : aneta August 17, 2010, 12:45:30 AM

: Наряд за съборните дни 19-21 август 2010 г.
: aneta August 17, 2010, 12:45:30 AM
НАРЯД за СЪБОРНИТЕ ДНИ – 2010 г

19 август (четвъртък)
Посрещане изгрева на Слънцето

1. Песента Духът Божи (http://"http://www.beinsadouno.com/old/music.php?id=11")

2. Молитва Пътят на Живота (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2677&Itemid=33")

3. Песента Махар Бену Аба (http://"http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Mahar_Benu_Aba.mp3")

4. Молитва Добрият път (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2681&Itemid=33")

5. Прочит от Евангелието: (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3853&Itemid=124")

Матей 7: 7-11 (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3853&Itemid=124#1")

Марко 11: 22-25 (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3853&Itemid=124#2")

Лука 9: 23 (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3853&Itemid=124#3")

Йоан 17: 14-19 (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3853&Itemid=124#3")

6. Беседа "Съществени връзки" (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3854&Itemid=33") от т. "Лъчи на живота", "Бяло Братство" 2010, 22.08.1937 г.

7. Формула: "Ученикът трябва да има..." (един път)

8. Песента Доще ден (http://"http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Do_shte_den.mp3")

9. Заповедта на Учителя

10. Господнята молитва (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2671&Itemid=33")

11. Песента Химн на Великата душа (http://"http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Great_Soul_Hymn.mp3")

12. Формулата на Братството: "Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов!" [/color]

 
20 август (петък)

Посрещане изгрева на Слънцето

1. Песента Ще се развеселя (http://"http://simeonsimeonov-tenor.org/Duhut_Bojii/21_Shte_se_razveselia.mp3")

2. Добрата молитва (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2672&Itemid=33")

3. Псалом 91

4. Песента Венир Бенир (http://"http://www.beinsadouno.com/old/music.php?id=10")

5. Красивата молитва (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2690&Itemid=33")

6. Евангелие от Йоана – 15 глава

7. Беседа "Свободно даване" (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3855&Itemid=33")от т. "Лъчи на живота", "Бяло Братство" 2010, 22.08.1937 г.

8. Песента Да имаш вяра (http://"http://www.bratstvoto.net/music/pesni/To_Have_Faith.mp3")

9. Формула: "Търсете първо Царството Божие и неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи."

10. Господнята молитва

11. Песента Божията Любов ме озари (http://"http://simeonsimeonov-tenor.org/Moiata_Molitva/03_Bojiata_Lubov_me_ozari.mp3")

12. Формула: "Божият Мир и Божието благословение да залеят цялата Земя." (3 пъти)

 
21 август (събота)

Посрещане изгрева на Слънцето

1. Песента Вехади (http://"http://www.beinsadouno.com/old/music.php?id=20")

2. Молитва Хвала (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2686&Itemid=33")

3. Песента Благост (http://"http://www.beinsadouno.com/old/music.php?id=17")

4. Молитва на благодарността (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2683&Itemid=33")

5. Евангелие от Йоана – 16 глава

6. Беседа "Трите ухания" (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3856&Itemid=33")от т. "Лъчи на живота", "Бяло Братство" 2010, 23.08.1937 г.

7. Псалом 117

8. Песента Поздрав на Учителя (http://"http://simeonsimeonov-tenor.org/Na_Uchitelia/34_Pozdrav_na_Uchitelia.mp3")

9. Молитва на Братството (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2673&Itemid=33")

10. Формула: "Господи, бъди винаги с нас! Води ни във Твоите пътища, закриляй ни според Твоята милост, пази ни за Твоето дело!" (3 пъти)

11. Песента Отче наш (http://"http://simeonsimeonov-tenor.org/Moiata_Molitva/01_Otche_nash.mp3")

12. Формулата на Братството: "Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов!"/източник/ (http://"http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3852&Itemid=124")