Братството => Статии в пресата, посветени на Учението => : aneta August 05, 2010, 01:04:01 AM

: За лятната школа на Рила
: aneta August 05, 2010, 01:04:01 AM
Ученикът от Лятната планинска духовна школа (http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3225&Itemid=115)

Някои полезни идеи за пребиваването ни в Школата на Рила (http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3838&Itemid=115)

Кодекс на ученика от Духовната планинска школа на Учителя (http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=54)

Съборът на Бялото Братство - писмо от Боян Боев (http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1721&Itemid=54)

Съборът - миг, време, вечност (http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1720&Itemid=54)

Някои правила на духовната планинска школа в Рила. Рила – вратата към
Агарта. Рила една велика привилегия (http://www.bialobratstvo.info/dmdocuments/13.pdf)

Формули при измиване на езерата. Планината - Учителя (http://www.bialobratstvo.info/dmdocuments/14.pdf)

Лятната духовна школа на Рила или съприкосновението с един по-съвършен и разумен свят (http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2537&Itemid=54)

Щрихи из вътрешния живот на лагера (http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3364&Itemid=54)

Рила през моите очи (http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3369&Itemid=54)

Рилски следобед (http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1724&Itemid=54)

Ние избираме дали да спазваме закона и пазим природата в Национален парк
„Рила” (2008) (http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2396&Itemid=124)