Видео => Места в България ,които имат значение за Бялото Братство => : admin July 14, 2010, 01:00:00 PM

: Мястото на Учителя
: admin July 14, 2010, 01:00:00 PM
Няколко години имам желание да бъде направено красиво видео на мястото на Учителя.
То вече е факт.Благодаря много на автора му !
http://www.youtube.com/watch?v=1qSc6HF5clg#normal (http://www.youtube.com/watch?v=1qSc6HF5clg#normal)