Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Размисли върху мисълта за деня => : bobi57 June 09, 2010, 04:18:48 AM

: Мисъл на деня - 9 юни 2010 г.- „Какво представлява доброто?“
: bobi57 June 09, 2010, 04:18:48 AM
[b]Мисъл за деня:
„Какво представлява доброто?“ – Доброто значи трябва да има една основа, която да не се разклаща под него. Доброто винаги показва една разумна основа, която ние използваме. Всяко нещо, на което ти градиш и то не се разклаща – това е добро. Всяко нещо, което вие градите и се разклаща или разклаща мислите, чувствата и постъпките – то не е добро. Добро е онова, върху което се градят мислите. [/b]
[/font] [/color]

Едва СЕГА ОСМИСЛИХ казаното от Учителя... ДОБРО е онова, върху което може да градим, което да е основа на всяко наше действие, на всяка наша постъпща... Ако това, върху което градим по някакъв начин ни разколебава, влияе негативно, тревожи ни или ни притеснява..НЕ може да бъде добро..Ако нещо е добро, то ние няма как да се колебаем..няма ЗАЩО да се колебаем..по-точно НЯМА да се колебаем да застанем зад него (върху него) или както искате го определете.. Защото тогава ще сме прави и УБЕДЕНИ в правотата си..