Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Школа => : Васил Василев June 05, 2010, 02:57:55 AM

: 2010-06-04 Втичане и изтичане, МОК, 1.06.1928
: Васил Василев June 05, 2010, 02:57:55 AM
Втичане и изтичане, МОК, 1.06.1928 (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/nariad/2010/23.html)

Тема
Тема за следния път: „Причини за притъпяване на вкуса“. Ще пишете едновременно за физическото и духовното притъпяване на вкуса.


Предупреждение - насока за работа:
За да не попадате под влиянието на тъмните сили в природата, вие трябва да правите опити, да съсредоточавате мисълта си, да бъдете господар на мислите и чувствата си. Докато не постигнете това, вие всякога ще бъдете жертва на чужди мисли и желания. Сам ще се чудите отде идат известни влияния, но въпреки това ще изпълните всичко, което ви се внушава.


Упражнение за будност и самонаблюдение:
За 20 дена ще бъдете будни, да наблюдавате мислите, чувствата, постъпките и движенията си. Каквато мисъл мине през ума ви, ще се спрете известно време, да изпитате отде иде тази мисъл и трябва ли да я реализирате. Дойде едно чувство в сърцето ви, също така ще го анализирате. Ако трябва да направите нещо, преди да се проявите, ще обмислите добре каква е целта на вашата постъпка и ако не е нужно, ще я отложите за друг път. Ако направите някакво движение, веднага ще си отговорите защо правите това движение, какво целите с него и т.н.


Задача
Изучавайте законите и методите, с които природата си служи, за да ги прилагате при възпитанието и самовъзпитанието. Природата разполага с методи за хранене, за дишане, за концентриране на мисълта и т.н. Като си служите с методите на природата, вие дохождате до истинското познаване на нещата, до положителната наука.

Който иска да се развива правилно, трябва да знае, че преди всичко той има отношение към Първата Причина и към разумната природа. Всичко останало в живота на човека е второстепенно. С други думи казано: Върнете се към онова състояние, при което космичните енергии хармонично се втичат и изтичат от човешкия организъм.
: Re:2010-06-04 Втичане и изтичане, МОК, 1.06.1928
: Васил Василев June 05, 2010, 03:11:52 AM
Това е една откратките беседи, с пределно концентрирано съдържание в нея. Акцента върху внушението - от бялата и черната ложи - върху разпознаването на влиянията и концентрацията и владеенето на мисълта и чувствата е изключителен. Това са неща сравнително лесни за разбиране и изключително трудни за изработване и прилагане. И точно затова следва да им обръщаме внимание и да работим върху тях.

Например за упражнението за будност и самонаблюдение - мисля, че би било подходящо за тези 20 дни да си водим детайлен личен дневник. Нека който желае го започне, а след края му можем да споделим впечатления.
: Re:2010-06-04 Втичане и изтичане, МОК, 1.06.1928
: aneta June 07, 2010, 01:17:53 AM
Например за упражнението за будност и самонаблюдение - мисля, че би било подходящо за тези 20 дни да си водим детайлен личен дневник. Нека който желае го започне, а след края му можем да споделим впечатления.


Много ми хареса идеята и ще опитам! :)

Относно цитата, даден и от Васил:
Изучавайте законите и методите, с които природата си служи, за да ги прилагате при възпитанието и самовъзпитанието. Природата разполага с методи за хранене, за дишане, за концентриране на мисълта и т.н. Като си служите с методите на природата, вие дохождате до истинското познаване на нещата, до положителната наука.

- в сайта има дадени полезни съвети

за дишането:
http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b4/dishane.html (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b4/dishane.html)

за храненето:
http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b5/hranene.html (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b5/hranene.html)

за концентрацията:
http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b7/koncentra.html (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b7/koncentra.html)

Ето някои мисли от беседата, които ми харесаха:

Значи изправянето на човека става преди да е сгрешил. Като сгреши веднъж, изправянето е по-мъчно. Същото нещо виждаме и в училищата. Запример, ученикът има класна работа по математика. Докато тетрадката е в негови ръце, той може да прави, колкото иска корекции. Предаде ли тетрадката си на учителя, ученикът не може вече да прави корекции. Като знаете това, изправяйте мисълта си, докато още не е излязла навън, т.е. докато не се е реализирала. Щом се реализира, изправянето ѝ е невъзможно. Трябва да минат месеци и години, когато мисълта отново ще се върне при същия човек и ако има нещо за изправяне, да я изправи. Но при връщането си мисълта носи нещо ново в себе си.


Човек извършва два процеса в природата: работа и почивка. При работата космическата енергия постоянно излиза навън, а при почивката се влива. Радвайте се, когато космическата енергия постоянно изтича навън и се втича навътре. Докато детето играе, работи и скача, то е здраво. Щом престане да играе, то е болно. Същото се отнася и до човека. Вместо да играе, той работи. След като работи известно време, човек се нуждае от почивка. Колко време трябва да почива? – 5 минути. Повече от 5 минути не се позволява. Човек трябва да знае колко време да работи и колко да почива. Ако работи или почива повече, отколкото трябва, той губи разположението на духа си и започва да боледува.

: Re:2010-06-04 Втичане и изтичане, МОК, 1.06.1928
: galinahristova June 18, 2010, 12:54:52 AM
            Цитат от беседата:
  И човекът има съзнателно или несъзнателно отношение към по-високостоящите над себе си същества. Отношенията му към тия същества определят неговата свобода. Колкото по-съзнателни са отношенията му, толкова е по-свободен той. Несъзнателният човек се поддава лесно на чуждо влияние, на внушения. Достатъчно е да дойде при него някой човек с по-силна мисъл, за да го постави в магнетичен или хипнотичен сън и да му предаде своето желание. Като се събуди от сън, той не помни нищо, но чуждата мисъл е проникнала в подсъзнанието му и работи там до деня, в който трябва да реализира чуждото желание.               Докато не се свърже с Първата Причина и не реши да изпълнява нейната воля, човек не може да говори за свобода.