Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Размисли върху мисълта за деня => : bobi57 April 22, 2010, 01:20:55 PM

: От Невидимия свят всеки, който е нетърпелив, пращат го тук да се прероди...
: bobi57 April 22, 2010, 01:20:55 PM
Мисъл за деня:
От Невидимия свят всеки, който е нетърпелив, пращат го тук да се прероди, да се учи на Земята. Тъй щото, щом сте слезли на Земята, вие не сте от търпеливите. На Земята сте дошли да научите закона на търпението. И всичките несгоди на живота са училище, дето искат да ви покажат, да ви научат на търпение. Защото всичко в света, което е създадено, е на мястото си.
Понякога мисълта на деня като че ли идва като отговор на въпросите които си задавам...Ще ви бъда благодарна, ако коментирате точно тази мисъл. Аз самата мисля, че наистина ми липсва точно търпение..И много от проблемите ми произлизат точно от това...
: Re:От Невидимия свят всеки, който е нетърпелив, пращат го тук да се прероди...
: Никола Дамянов April 23, 2010, 04:06:33 AM
Мисъл за деня:
От Невидимия свят всеки, който е нетърпелив, пращат го тук да се прероди, да се учи на Земята. Тъй щото, щом сте слезли на Земята, вие не сте от търпеливите. На Земята сте дошли да научите закона на търпението. И всичките несгоди на живота са училище, дето искат да ви покажат, да ви научат на търпение. Защото всичко в света, което е създадено, е на мястото си
.
Ще ви бъда благодарна, ако коментирате точно тази мисъл.

За търпението е говорено много (в Беседите и не само в тях!). То е един от основните добродетели, върху които човек трябва да работи най-много.
Защо най-много...? Защото там е най-трудно! :)
Трудността идва от там, че човек живее в сват с крайни величини (време и пространство), а в Божественият свят такива параметри (ограничения!) няма.
От тук се получава и разминаването, тоест човек проявява нетърпение или прибързаност, защото смята че ще има недостиг на време,...за да се случи или да се извърши дадено нещо.
Проблеми в тази насока се решават по "приоритетен" метода, който основно изисква разумност в подреждане на действия и желания... (друга тема!)
Всъщност задавали ли сте си въпроса, защо има Божи план, примерно за Земята да говорим? Причината е май в това, защото имаме фиксиране на крайни стойности (граници на живот на флора, фауна,човек...), а при тях обикновено трябва да се Планира...  :)

От друга гледна точка имаме и пряка зависимост на търпението с Вярата. Колкото повече има човек истинска Вяра и е убеден в непреходните ценности, толкова има по-малък проблеми с търпението си.
Изобщо нещата (добродетели, качества...), които трябва да учи и усъвършенства човек, са не само свързани, но са и в ПРЯКА взаимозависимост. Ако човек схване много добре тези зависимости, то той може да се помогне много за подобряване на "разпознаването", за което си коментирахме преди дни...
Примерно - даден човек декларира и убедително говори за своята голяма вяра в Бог и голям опит в тази насока. ОК! Аз примерно винаги бих се възхищавал на такива хора и бих изказал огромното си уважение и подкрепа към тях. От друга страна обаче, ако същият човек проявява изключителна припряност или липса на търпение,... аз лично бих се усъмнил в подобна "силна" негова вяра и бих допуснал, че по-скоро човека има някакъв проблем. При подобно драстично разминаване между добродетели или обратното,...  почти винаги можем да достигнем до ОБЕКТИВНИ изводи и да разберем Истината за някой. Субективизма е минимален и нищожен при това положение.

Поздрави.
: Re:От Невидимия свят всеки, който е нетърпелив, пращат го тук да се прероди...
: donka todorova May 05, 2010, 12:44:36 AM
Мисъл за деня:
От Невидимия свят всеки, който е нетърпелив, пращат го тук да се прероди, да се учи на Земята. Тъй щото, щом сте слезли на Земята, вие не сте от търпеливите. На Земята сте дошли да научите закона на търпението. И всичките несгоди на живота са училище, дето искат да ви покажат, да ви научат на търпение. Защото всичко в света, което е създадено, е на мястото си.
Понякога мисълта на деня като че ли идва като отговор на въпросите които си задавам...Ще ви бъда благодарна, ако коментирате точно тази мисъл. Аз самата мисля, че наистина ми липсва точно търпение..И много от проблемите ми произлизат точно от това...
(http://)
: Re:От Невидимия свят всеки, който е нетърпелив, пращат го тук да се прероди...
: Delfin123 May 05, 2010, 04:27:27 AM
"...Съвременните хора се нуждаят от търпение.
Това, което те наричат търпение, е неволя.
Някой търпи до известно време, после се разсърди и в един момент разваля всичко, което е съградил. Казвате, че някой мъж или някоя жена са страдали много, голямо търпение са проявили.

Голямо е търпението им, но те издържат най-много до петнайсет пъти. Като приемат просякинята петнайсет пъти, след това изгубват търпението си и я изпъждат. Те трябва да работят още върху търпението, трийсет пъти да приемат просякинята и пак да не им дотегне.

Мъжът казва на жена си: „Прекали го вече.”
Жената казва на мъжа си: „Прекали го вече.”

Щом дойдат до числото 15, те започват да се сърдят и, когото срещнат на пътя си, скарват се с него.
Чакайте, много бързате, още петнайсет пъти трябва да приемате просякинята, да дойдете до числото 30 – число на зрялост, на възмъжаване.

За да станете мъдри, трябва да учите във всеки свят по десет години.
След това се открива нова, велика наука, която също трябва да изучавате...
."[/color]

из беседа: Заведеевата майка, 1918г.
Сила и Живот, том III