Братството => Статии в пресата, посветени на Учението => : admin May 15, 2004, 12:38:51 PM

: Учителско дело , 22 март 2004г. - Паневритмията лекува
: admin May 15, 2004, 12:38:51 PM
Паневритмията лекува със светлина

Вече две години "Сдружение Паневритмия"провежда обучение по оздравителния образователен модел "Обучение по паневритмия" от преподаватели подготвени в Националната спортна академия /НСА/"Васил Левски". През миналата учебна година работихме с ученици от 16 училища в 14 града, с децата в три дома за деца лишени от родителска грижа в Габрово, Шумен и София, помощното училище в гр.Елхово и една детска градина.През миналото лято 150 от децата участвали в обучението се събраха в детския лагер край Габрово, за да играят заедно паневритмия сред природата, при съпровод на връстници музиканти. Специалисти от НСА запознаха децата с нужните действия при бедствия и за оцеляването им в планината. Изследовател от музея "Земята и хората" ги въведе в света на минералите и кристалите. При експедиция всеки намери своя камък, който след обработка разкри тайната си - растителност от преди хиляди години вплетена в минерала. Заниманията по рисуване, моделиране с глина, оригами, пеене и вечерните дискотеки бяха ежедневие.На въпроса: "Ако трябва с една дума да изразя преживяното на лагера, то тя ще е….?" децата отговарят: весело, хубаво, обич, разкошно, радост, изненада, приятелство, забава…

За децата паневритмията е забава, която им носи здравеПроведените изследвания, съвместно с Асоциация БиоИнформ, направени с най-модерната биорезонансна апаратура МК02, с която се извършва диагностика на здравословното състояние на целият организъм, по методика създадена от акад.Сарчук, ни дават основание за следните изводи:Паневритмията е безвредна за деца и възрастни;

Заниманията значително увеличават жизнената енергия на човешкият организъм;

Подобряват се функциите на вътрешните органи и има оздравителен ефект върху сърцето, кръвоносната и нервната система и белите дробове;

Това е метод, при който настъпва хармониране на целия организъм.

Професорът по биофизика Валерий Гуржеев, в резултат от изследването на над 1000 спортисти констатира, че определящо за здравето на човека е състоянието на психиката му. Не случайно70% от хората на планетата се намират в състояние на психологически стрес. Емоционалната среда, която създава паневритмията формира хармонично психологическо състояние на соматично ниво, което се доказа посредством многобройни изследвания. Според проф. Гуржеев, паневритмията пренася човека в пространство на щастие и духовно благополучие, тя лекува със светлина.Според Шерин Местан, председател на Държавна агенция за закрила на детето: "Обучението по Паневритмия може да бъде насочено към деца с увреждания, като алтернатива за преодоляване на изолацията и по-успешното им интегриране и социализация. Запознавайки се с описаните от вас методи и резултати, считаме, че заниманията по паневритмия ще бъдат полезни за подобряване мотивацията , здравето и двигателната култура на децата със специфични трудности и проблеми в развитието."Министерство на образованието и науката, в лицето на зам.-министър Юлиян Наков счита, че няма пречки да се търси съдействието за реализирането на програмите по паневритмия чрез конкретни договорености с директорите на училища, както и различни спортни формации - "Оценяваме създадените от вашата организация методи и форми и ви пожелаваме успехи. Оставаме с пожелание за ползотворно бъдещо сътрудничество." Директорите на училища, които желаят да приложат модела, могат да потърсят преподавател от сдружението, които ще му предоставят писмото от МОН, проекта към него, свидетелство за правоспособност и удостоверение от НСА.Центърът за следдипломна квалификация при НСА "В. Левски" организира всяка година курсове за преподаватели по паневритмия в две степени. Изучават се научните основи , хореография, пластика, музика, педагогика, психология, анатомия, физиология, кинезитерапия, теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и комплексен изпит. Курсът е с продължителност 6 месеца, синтезиран в три събирания от 10 дни, по време на ваканциите. Започва от 1 април. В него могат да се включат и учители по хореография, психология, музика, физическо възпитание, рисуване, биология, литература. Изисква се те да имат добра танцова култура и да са на възраст до 55 години. След завършване на курса, всяка година участват в семинар за повишаване на квалификацията си. След едногодишна работа с група преподавателят има право да кандидатства за следващата степен- инструктор по паневритмия, където се усвояват научни методи за оптимизиране и изследване на учебния процес. Изготвя се научна работа. За контакти с нас: 1407 София , бул."Черни връх"№20, БЛ.1, Вх.Б, ап.20, тел.02/66 76 07- Людмила Димитрова; е-mаil: pahevritmiya@ dir.bg и на www. pahevritmiya.hit. bgинж. Антоанета ЯНКОВА