Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Духовни форуми и срещи => : admin March 16, 2010, 02:04:53 AM

: Наряд за 22 март 2010 год.
: admin March 16, 2010, 02:04:53 AM
Н А Р Я Д
за 22 март 2010 г.
Начало: 6 часа
 
 
1. Песента „Благославяй”
2. Добрата молитва
3. Песента „Фир-Фюр-Фен”
4. Молитва на Царството
5. Псалом 133
6. Из Словото на Новия Завет:
-   Първо послание към Коринтяните – гл.13 (цялата)
-   Първо послание на Иоана – гл.4, от 7 до 12 стих вкл.
-   Второ съборно послание на Петра – гл.3, от 8 до 14 стих вкл.
-   Откровението на Иоана – гл.21, от 1 до 7 стих вкл.
7. Песента „Бог е Любов”
8. Беседата „За свободата” – 9 март 1924 г., от томчето „Разумният живот”,
Младежки окултен клас, IV година
9. Песента „Кажи ми Ти Истината”
10. Господнята молитва             
11. Песента „Пролет” (Слушайте гласът на песента…)
12. Мото: „Господи, Боже наш, да дойде Твоето Царство на Земята,
както е горе на Небето, и всички народи, които Ти си призовал,
да заемат своето място в Царството Ти, за да Ти служат с радост и веселие.”
13. Формула на Братството: „Да се прослави Бог в Бялото Братство
и да се прославят Белите Братя в Божията Любов!”
14. Песента „Пролет” (Ето пристига чудната пролет…)
 

Първо послание към Коринтяните – гл. 13
1.               Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед що звънти или кимвал що дрънка.
2.               И ако имам пророчество, и зная всичките тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра щото и гори да преместям, а любов нямам, нищо не съм.
3.               И ако раздам всичкият си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не се ползувам.
4.               Любовта дълготърпи, благосклонна е; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
5.               не безобразствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло,
6.               на неправдата се не радва, а сърадва се на истината,
7.               всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на всичко се надее, всичко търпи.
8.               Любовта никога не отпада; другите обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще изчезне:
9.               Защото отчасти знаем, и отчасти пророкуваме;
10. но когато дойде съвършеното, тогаз това което е от части ще се прекрати.
11. Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мъдрувах, като младенец размишлявах; но от как станах мъж, напуснах което е младенческо.
12. Защото сега видим мрачкаво както през огледало, а тога ще гледаме лице с лице; сега познавам отчасти, а тога ще позная както съм и познат.
13. А сега остават тези трите, вяра, надежда, любов; но най-голяма от тях е любовта.
 
Първо послание на Иоана – 4: 7–12
7.               Възлюблени, да любим един другиго; защото любовта е от Бога; и всеки който люби от Бога е роден и познава Бога.
8.               Който не люби не е познал Бога, защото Бог е любов.
9.               В това се яви Божията към нас любов, че Сина своего единороднаго проводи Бог на света за да живеем чрез него.
10. В това е любовта, не че ние сме Бога възлюбили, но че той възлюби нас, и проводи Сина своего умилостивение за нашите грехове.
11. Възлюблени, понеже така възлюби нас Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго.
 
Второ съборно послание на Петра – 3: 8–14
8.               Още едно и това да не забравяте, възлюблени, че пред Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.
9.               Господ не забавя обещанието си както що смятат някои това бавене, но търпи ни за много време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
10. А денят Господен ще дойде като крадец ноще, в който небесата ще прейдат с бучение, а стихиите разгорявани ще се стопят, и земята и делата по нея ще изгорят.
11. И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в света обхода и в благочестие,
12. като чакате и бързате за идването на Божия ден, в който небесата възпламенявани ще се развалят, и стихиите разгорявани ще се стопят!
13. А според обещанието му очакваме нови небеса и нова земя в които живее правда.
14. За това, възлюблени, тези неща като очаквате, прилежавайте да се намерите чисти и непорочни пред него миром.
 
Откровението на Иоана –21: 1–7
1.               И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преидоха: и море нямаше вече.
2.               И аз Иоан видех светия град, Ерусалим новий, че слязваше от Бога из небето приготвен както невеста украсена за мъжа си.
3.               И чух глас голям от небето който казваше: Ето скинията Божия с человеците, и ще се засели с тях; и те ще бъдат люде негови, и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог.
4.               И ще обърше Бог всяка сълза от очите им, и смъртта не ще я има вече, нито жалеене нито писък, ни болест ще има вече, защото първото се мина.
5.               И седящият на престола рече: Ето, правя всичкото ново. И казва ми: Напиши: защото тези думи са истинни и верни.
6.               И рече ми: Свърши се: Аз съм Алфа и Омега, начало и конец: на жадния ще дам аз даром от извора на водата на живота.
7.               Който побеждава ще наследва всичко, и ще му бъда Бог, и той ще ми бъде син.


ЗА СВОБОДАТА
– Само светлият път на Мъдростта води към Истината.
– Тя постоянно ни весели.
Какво нещо е Свободата? Много хубави неща са писани за Свободата, но въпреки това хората са умирали без Свобода. Законът на Свободата се определя от два велики принципа: човек не може да добие Свобода, ако не е възлюбил Истината, ако не я е придобил. Истината трябва да бъде главната цел в Живота на човека, към нея той трябва да се стреми. Намерите ли този принцип в себе си, вие ще бъдете свободни.
Ако ти, като търсиш Истината, представляваш сам за себе си цел в живота си, защо са ти хората? Факт е обаче, че човек не живее само за себе си. Всеки човек е разхвърлян между обкръжаващите го хора и какви ли преплитания не стават – милиони жички се образуват от тия преплитания! Тия жички са много еластични, не се късат, но само се преплитат.
Реализирането на смисъла на Живота е Истината. Трябва да бъдете свободни от всички заблуждения. Ако мислите, че всичко можете да направите, вие пак се заблуждавате; и ако мислите, че нищо не можете да направите, вие пак се заблуждавате. Вие казвате: „Няма човек, който може да ме разбере.“ Значи този човек или не се е родил още, или не сте го срещнали. Трябва да намерите вашата сродна душа или горе на Небето, или долу на Земята. Това съставя смисъла на сегашното ви идване. Вие сте А, сродната ви душа е В; ще дойдете заедно до точката С – най-високата точка на вашия Живот – и вие ще бъдете свободни. Вие желаете нещата, докато ги нямате; завладеете ли ги, имате вече други желания. Следователно нещата, които търсите, трябва да бъдат вечни – извън времето и пространството.
Често запитвате защо са мъчнотиите в света. – Мъчно¬тиите уякчават човека, страданията пък го облагородяват – това е закон.
Туй, което спъва сегашната младеж, е, че те са изгубили по¬соката на своя Живот, станали са много преплитания. Всеки от вас моментно, т. е. временно поне трябва да остане сам, за да реши известна задача. И мъчнотиите – това са тъкмо тия моменти, когато ние оставаме сами, за да разрешим важни въпроси, изостанали от памтивека. Та когато и вие останете сами, това е най-важният момент за разрешаване на известна задача. След това ще дойдат всичките ви приятели. Срамно е ученикът да се обезсърчава!
Вие трябва да предпочитате смъртта пред робството, трябва да представлявате пример на юначество. Ама че щели да ви затворят, че щели да ви бият – издържайте, не се плашете! Тихо и спокойно застанете – това е Свобода. Без страх! – това правило трябва да приложите. Страхът ражда лъжата, а лъжата – лицемерието. Като ученици, всички трябва да бъдете без лъжа, а да живеете без лъжа, това значи да живеете без страх. Никога не унижавайте другите пред себе си, защото ще унижите сами себе си.
От всичко това, което съм ви говорил, приложете поне една стотна част! Тогава ще пристъпя по-нататък, ще навлезем в друга област, дето работят живите сили на Природата.
Вашето съзнание трябва да бъде толкова будно, че да не причинявате никакви страдания на окръжаващите ви. Това е благородство! Ако аз съм приятел някому в едно отношение, трябва да съм приятел във всички отношения; ако съм неприятел в едно отношение, неприятел съм във всички отношения. Щом обичам Бога, трябва да обичам всички, които Бог обича. Ученикът трябва абсолютно да изпълнява Божия закон! Това го запишете само с кръвта на вашето съзнание. Това е една светла страница във вашите лекции дотук. От днес обръщам нов лист.
 
Тайна молитва
 
– Само светлият път на Мъдростта води към Истината.
– Тя постоянно ни весели.