Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Други => : admin March 02, 2010, 12:11:18 AM

: Статия за събитията през 2012 г
: admin March 02, 2010, 12:11:18 AM
   Прекрасната лекция на Константин Златев за събитията ,които биха могли да се случат през 2012 г. и за нашата физическа и духовна подготовка за тях ,можете да прочетете във ФИЛОСОФИЯ на сайта / http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b11/kzlatev/2012_(lekcija).html (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b11/kzlatev/2012_(lekcija).html) /