Други => Други Учения и духовни практики. => : Светослав Иванов - Момчилвойводов February 21, 2010, 03:58:59 PM

: Посланията на Алайе от Плеядите
: Светослав Иванов - Момчилвойводов February 21, 2010, 03:58:59 PM
Посланията на Алайе от Плеядите:

Part 1 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub (http://www.youtube.com/watch?v=bn9HEfTsHLE#normal)

Part 2 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub (http://www.youtube.com/watch?v=W8_DAzbVTe0#normal)

Part 3 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub (http://www.youtube.com/watch?v=9Wc541KHRN4#normal)

Part 4 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub (http://www.youtube.com/watch?v=66lWql3Rn60#normal)

Part 5 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub (http://www.youtube.com/watch?v=4T427pndBHU#normal)

Part 6 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub (http://www.youtube.com/watch?v=AeSMZXZi_PU#normal)

Part 7 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub (http://www.youtube.com/watch?v=JZ1Ev58bB-Y#normal)

Part 8 - Pleiadian Alien Message - Bulgarian sub (http://www.youtube.com/watch?v=yRx3TzcgTto#normal)

Part 9-Pleiadian Alien Message-Bulgarian-sub (http://www.youtube.com/watch?v=IBM2_irodgs#normal)

Part 10-Pleiadian Alien Message-Bulgarian-sub (http://www.youtube.com/watch?v=TzPaH8me_Cs#normal)