Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Братството в чужбина => : admin2 December 26, 2009, 04:45:47 AM

: Асоциацията Всемирно Бяло Братство по света
: admin2 December 26, 2009, 04:45:47 AM
Благодарение на Омраам Михаил Иванов много от идеите на Учителя са се разпространили по света.
Ето къде има Братски центрове: http://www.fbu.org/site_bulgare/general_bulgare/associa_tions.html (http://www.fbu.org/site_bulgare/general_bulgare/associa_tions.html)