Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Упражнения => : admin2 October 07, 2009, 08:05:55 AM

: Упражнения за волята
: admin2 October 07, 2009, 08:05:55 AM
Ето четирите упражнения за развитие на волята,които можете да намерите и в сайта:
http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b4/4upr_za_voliata.html (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b4/4upr_za_voliata.html)