Един от най-добрите записи правени на Паневритмията

изпълняват: Йоанна Стратева и БожидарПървият ден на пролетта
Eвера
Скачане
Тъкане
Мисли
Aум
Изгрява слънцето
Квадрат
Красота
Подвижност
Побеждаване
Радостта на земята
Запознаване
Хубав ден
Колко сме доволни
Стъпка по стъпка
На ранина
Дишане
Слънчеви лъчи
Пентаграм
Пентаграм
Пентаграм
Пентаграм
Пентаграм